İş Akışı
Faaliyet
Kampüs eğitim birimleri öğrencileri derse yazılma ile ilgili problemi
e-mail yolu ile Birim Sorumlusuna iletir.
(http://www.ogrisl.sakarya.edu.tr/index.php?pid=personel)
Kampüs dışı birimler kayıtlı oldukları eğitim birimi ile iletişime
geçebilir.
Derse yazılma işlemleri
İŞLEM 1
1. Sınıf
Ara Sınıf
SINIFINIZ
2014-15 GİRİŞLİLER İLE HAZIRLIK OKUDUKLARI İÇİN İLK KEZ DERS ALANLAR 1.SINIF
SAYILIR.
Sisteme girmek için SABİS kullanıcı adı ve şifresi kullanılacak.
İŞLEM 2
https://ogr.sakarya.edu.tr/DerseYazilma
web adresine giriş yapınız.
Şifrenizi bilmiyor iseniz;
Şifre yenileme işlemleri için https://sabis.sakarya.edu.tr/tr/Login
adresinde Şifremi Unuttum seçeneği kullanınız..
Hayır
Sisteme
Girebildiniz mi?
Evet
İŞLEM 3
Derse seçme işlemi yaparak ödeme miktarını öğreniniz.
(Buradaki ders seçme işlemi yazılma işlemi değildir.)
NORMAL SÜRESİNİ AŞAN 1.ÖĞRETİM AKTS BAŞINA ÜCRET HESAPLAMA:
Dönemlik Katkı Payı + Alınan her AKTS X [(Dönemlik Katkı Payı / 30) x 1.50]
NORMAL SÜRESİNİ AŞAN 2.ÖĞRETİM AKTS BAŞINA ÜCRET HESAPLAMA:
Dönemlik Öğr.Gideri + Alınan her AKTS X [(Dönemlik Öğrenim Gideri / 30) x 1.50]
NORMAL SÜRESİNİ AŞAN KARMA/UZAKTAN ÖĞRETİM AKTS BAŞINA
ÜCRET HESAPLAMA:
Dönemlik Öğr.Gideri + Alınan her AKTS X [(Dönemlik Öğrenim Gideri / 30) x 1.50]
Evet
Dersleriniz gelmiyor
ve/veya eksik mi ?
İlgili birim sorumlusuna e-mail atınız.
http://www.ogrisl.sakarya.edu.tr/index.php?pid=personel
Hayır
Program süresi sonunda mezun olamayan I.ÖĞRETİM öğrencilerinin ödemesi gereken
KATKI PAYI ile II.ÖĞRETİM ve KARMA(UZAKTAN) EĞİTİM öğrencilerinin
ödemesi gereken ÖĞRENİM GİDERİ tutarları ilan metninde tablo halinde verilmiştir.
İŞLEM 4
İŞLEM-3 sonucunda hesaplanan miktarı; yan tarafta verilen
“BANKA ÖDEME AÇIKLAMASI” bilgilerine göre yatırınız.
https://ogr.sakarya.edu.tr/DerseYazilma
web adresine giriş yapınız.
1.Sınıf öğrencilerine derse yazılma
işlemleri Öğrenci İşleri Sistem
Sorumluları tarafından otomatik
yapılır.
Derse yazılma işlemlerini tamamlayınız..
Seçilen Dersler kısmını
KONTROL EDİNİZ.
SAU ogrisl.ov
BANKA ÖDEME AÇIKLAMASI:
A- PROGRAM SÜRESİ İÇERİSİNDE yer alan ve sadece İlgili Dönem Katkı
Payı/Öğrenim Ücretini Ödeyecek Öğrencilerimiz; TC KİMLİK Numarasıyla Öğretim
türüne göre karşılarına çıkan ücreti yatıracaklardır. Kredi Başına Katkı Payı ile ilgili bir
ödeme işlemi yapmayacaklardır.
B- PROGRAM SÜRESİNİ GEÇEN Öğrencilerimiz ise İKİ aşamalı ÖDEME işlemi
yapacaklardır.
1- Öncelikle İlgili Dönem Katkı Payı/Öğrenim Ücretini TC KİMLİK Numarasıyla
Öğretim Türüne göre karşılarına çıkan ücreti,
2- Kredi Başına Katkı Payı/Öğrenim ücretini ise sistem üzerinden hesapladıkları bedeli
"Kredi Başı Serbest" hesaba TC KİMLİK numarasıyla ve miktarı KENDİLERİ
söyleyerek yatıracaklardır. Bu hesaba kesinlikle "ilgili dönem katkı payı/öğrenim ücreti"
yatırmayacaklardır.
26 Ocak 2015 Tarihinden İtibaren Akademik Takvimde Belirtilen Derse Yazılmaların
Son Gününe Kadar Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemelerini GARANTİ BANKASININ
Bütün Şube Veznelerinden, Garanti İnternet Bankacılığı ve Garanti ATM'lerinin
Üniversite Ödemeleri Kısmından; Yapabileceklerdir. Ayrıca Türkiye Genelinde PTT
Aracılığı ile Yapılabilecektir. (PTT'den Yapılacak Ödeme İşlemlerinde İşlem Başına
2,50.-Tl. Hizmet Bedeli Tahsil Edilecektir.)
Download

Derse yazılma işlemleri İŞLEM-3 sonucunda hesaplanan miktarı