Burs, Ödül ve Plaketler
Türk Nöroşirürji Derneği Prof. Dr. Nurcan Özdamar
Nörovasküler Alanında En İyi Bilimsel Çalışma Ödülü
Türk Nöroşirürji Derneği 2015 yılı Bilimsel Kongresi’nde bir bilimsel araştırma ödüllendirilecektir. Seçilen
araştırmacıya ödülü ve beratı 2015 yılı Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi’nde verilecektir.
Ödül miktarı 1000 USD karşılığı Türk Lirasıdır.
Başvuru Koşulları:
1. Başvuran kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.
2. Başvuran kişi, Türk Nöroşirürji Derneği üyesi veya Nöroşirürji dalında uzmanlık öğrencisi olmalıdır.
3. Araştırma Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir merkezde yapılmış olmalıdır.
4. Araştırma, deneysel veya klinik alanda yapılmış olabilir.
5. Araştırma, SCI ve Index Medicus’a dahil dergilerden birisinde 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 tarihleri
arasında yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş olmalıdır.
6. Başvuru mektubu ile birlikte 4 nüsha araştırma Türk Nöroşirürji Derneği adresine gönderilmeli yada
elden teslim edilmelidir. Faks, disket veya e-posta ile başvuru geçerli değildir.
7. Ödül başvuran araştırmacıya verilir. Başvuruda, araştırmada adı geçen diğer araştırmacıların yazılı
onayı şarttır.
SON BAŞVURU TARİHİ
1 Mart 2015
Download

Burs, Ödül ve Plaketler Türk Nöroşirürji Derneği Prof. Dr. Nurcan