Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi 2014;17(1-2):25-26
25
Indeks / Index
DİZİNİN İZLENMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE
DERGİMİZDE 2014 YILINDA YAYINLANAN YAZILARIN LİSTESİ
Sayfa
Yazı adı
Yazarlar
Türü
Sayı 1-2
1-5
Akut Distoni ve Kaudat Çekirdek Tutulumu ile Seyreden Otoimmün Ensefalit: Olgu Sunumu
6-9
Hem Bacaklar Hem Kollar Huzursuz: Huzursuz Ekstremiteler Sendromu
10-12
İskemik İnme Sonrası Gelişen Hemiballismus: Olgu Sunumu
13-24 Parkinsonizmin Görüntülenmesinde Son Gelişmeler: Nükleer Tıp Yaklaşımı
Tavlı AM ve ark.Olgu
Kolukısa M ve ark.Olgu
Ateş MP ve ark.Olgu
Akdemir ÜÖ ve ark.Derleme
Parkinson Hast Hareket Boz Der
26
Konu Dizini
Orta yaşlı bkz. 2014;17(1-2):6-9
Otoimmün ensefalit bkz. 2014;17(1-2):1-5
Akut inme bkz. 2014;17(1-2):10-12
Bazal gangliyon bkz. 2014;17(1-2):1-5
Beta-amiloid bkz. 2014;17(1-2):13-24
Parkinsonizm bkz. 2014;17(1-2):13-24
Pozitron emisyon tomografi
bkz. 2014;17(1-2):13-24
Dopaminerjik nöroileti bkz. 2014;17(1-2):13-24
F-18 florodeoksiglukoz bkz. 2014;17(1-2):13-24
Hemiballismus bkz. 2014;17(1-2):10-12
Huzursuz ekstremiteler sendromu bkz. 2014;17(1-2):6-9
Huzursuz kollar sendromu bkz. 2014;17(1-2):6-9
İmmünoterapi bkz. 2014;17(1-2):1-5
Sempatetik sinir sistemi bkz. 2014;17(1-2):13-24
Subtalamik çekirdek bkz. 2014;17(1-2):10-12
Tau proteinleri bkz. 2014;17(1-2):13-24
Tek foton emisyon bilgisayarlı tomografi
bkz. 2014;17(1-2):13-24
Yazar Dizini
Ağargün MY (bkz. Tavlı AM ve ark.) 2014;17(1-2):1-5
Akdemir ÜÖ, Atay Kapucu LÖ. Parkinsonizmin
Görüntülenmesinde Son Gelişmeler: Nükleer Tıp
Yaklaşımı. 2014;17(1-2):13-24 (Derleme)
Asil T (bkz. Kolukısa M ve ark.) 2014;17(1-2):6-9
Atay Kapucu LÖ (bkz. Akdemir ÜÖ ve ark.)
2014;17(1-2):13-24
Ateş MP, Avşar Ertürk F, Ferik S, Çomoğlu SS. İskemik
İnme Sonrası Gelişen Hemiballismus: Olgu Sunumu.
2014;17(1-2):10-12 (Olgu)
Avşar Ertürk F (bkz. Ateş MP ve ark.) 2014;17(1-2):10-12
Babacan-Yıldız G (bkz. Kolukısa M ve ark.)
2014;17(1-2):6-9
Bilgen HR (bkz. Kolukısa M ve ark.) 2014;17(1-2):6-9
Çomoğlu SS (bkz. Ateş MP ve ark.) 2014;17(1-2):10-12
Erdoğan C (bkz. Tavlı AM ve ark.) 2014;17(1-2):1-5
Eryiğit G (bkz. Kolukısa M ve ark.) 2014;17(1-2):6-9
Ferik S (bkz. Ateş MP ve ark.) 2014;17(1-2):10-12
Gürsoy E (bkz. Kolukısa M ve ark.) 2014;17(1-2):6-9
Hanoğlu L (bkz. Tavlı AM ve ark.) 2014;17(1-2):1-5
Hızarcı B (bkz. Tavlı AM ve ark.) 2014;17(1-2):1-5
Kolukısa M, Babacan-Yıldız G, Gürsoy E, Eryiğit
G, Bilgen HR, Asil T. Hem Bacaklar Hem Kollar
Huzursuz: Huzursuz Ekstremiteler Sendromu.
2014;17(1-2):6-9 (Olgu)
Paksoy Y (bkz. Tavlı AM ve ark.) 2014;17(1-2):1-5
Taşkın D (bkz. Tavlı AM ve ark.) 2014;17(1-2):1-5
Tavlı AM, Yılmaz NH, Taşkın D, Hanoğlu L, Paksoy Y,
Erdoğan C, Hızarcı B, Ağargün MY. Akut Distoni ve
Kaudat Çekirdek Tutulumu ile Seyreden Otoimmün
Ensefalit: Olgu Sunumu. 2014;17(1-2):1-5 (Olgu)
Yılmaz NH (bkz. Tavlı AM ve ark.) 2014;17(1-2):1-5
Download

dizinin izlenmesinde kullanılmak üzere dergimizde 2014 yılında