HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL HİZMET ANABİLİM DALI
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
06800 Beytepe - Ankara
Telefon: 0(312) 297 6362-63-64 · Faks: 0(312) 297 6365
Web: www.sh.hacettepe.edu.tr
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
SOSYAL HİZMET ANABİLİM DALI
2014-2015 GÜZ DÖNEMİ
LİSANSÜSTÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
10:0012:00
26.01.2015
Pazartesi
SHO 505 Rapor
Yazma (RAT
odasında)
27.01.2015
Salı
SHO 602 Nicel
ve Nitel
Araştırma (İT
odasında)
28.01.2015
Çarşamba
29.01.2015
Perşembe
SHO 776 Sosyal
Hizmette Etik (SB
Odasında)
SHO 622 Yoksulluk,
Aile ve Sosyal Hizmet
(SB Odasında)
11:0013:00
SHO 501 Sosyal
Hizmet Temelleri
ve Felsefesi (NK
Odasında)
SHO 724 Sosyal
Politika Analizi
(NK Odasında)
13:0015:00
SOH 601 Sosyal Hizmet
Kuram ve
Uygulamaları(FD
Odasında)
SHO 603 Sosyal Politika
ve Sosyal Hizmet
Yönetimi(KK Odasında)
15:0017:00
30.01.2015
Cuma
Download

tıklayınız - Hacettepe Üniversitesi