KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ - ŞUBAT 2015
2015-02-02
Saat
Ülke
Dönem
Ekonomik Gösterge
01:00 Güney Kore
Aralık
Cari İşlemler Dengesi($)
02:00 Güney Kore
Ocak
HSBC İmalat Sektörü PMI
03:35 Japonya
Ocak
Markit/JMMA İmalat Sektörü PMI
03:45 Çin
Ocak
HSBC İmalat Sektörü PMI
08:00 Rusya
Aralık
HSBC İmalat Sektörü PMI
10:00 Türkiye
Ocak
HSBC İmalat Sektörü PMI
10:00 Türkiye
Ocak
Gümrük Bakanlığı Dış Ticaret Dengesi($)
10:15 İspanya
Ocak
Markit İmalat Sektörü PMI
10:45 İtalya
Ocak
Markit/ADACI İmalat Sektörü PMI
10:50 Fransa
Ocak
Markit İmalat Sektörü PMI
10:55 Almanya
Ocak
Markit/BME İmalat Sektörü PMI
11:00 Euro Bölgesi Aralık
Markit İmalat Sektörü PMI
11:30 İngiltere
Ocak
Markit/CIPS İmalat Sektörü PMI
14:30 Türkiye
Kasım
Finans Dışı Firma Net Döviz Poz.($)
15:30 ABD
Aralık
Kişisel Gelirler(Aylık)
15:30 ABD
Aralık
Kişisel Tüketim(Aylık)
15:30 ABD
Aralık
Çekirdek PCE(Aylık)
15:30 ABD
Aralık
PCE(Aylık)
16:45 ABD
Ocak
Markit İmalat Sektörü PMI
17:00 ABD
Ocak
ISM İmalat Endeksi
17:00 ABD
Aralık
Toplam İnşaat Harcamaları
ABD'de Kongre, gelecek mali yılın bütçesini görüşmeye başlayacak.
2015-02-03
Saat
Ülke
Dönem
Ekonomik Gösterge
01:00 Güney Kore
Ocak
Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)
07:30 Hindistan
Şubat
RBI Repo Faiz Oranları
07:30 Hindistan
Şubat
RBI Ters Repo Faiz Oranları
10:00 Türkiye
Ocak
Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)
10:00 Türkiye
Aralık
Yurt İçi ÜFE(Aylık)
10:00 İspanya
Ocak
İşsizlik Sigortası Başvuruları
11:00 İtalya
Ocak
Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık)
12:00 Euro Bölgesi Aralık
Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)
13:00 OECD
Aralık
Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)
15:55 ABD
Haftalık
REDBOOK Perakende Satışlar(Aylık)
16:45 ABD
Ocak
New York ISM İş Aktivitesi Endeksi
17:00 ABD
Aralık
Fabrika Siparişleri(Aylık)
17:00 ABD
Şubat
IBD/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi
Önceki
11,41MLR
49,9
52,0
49,6
48,9
51,4
8,61MLR
53,8
48,4
47,5
51,2
50,6
52,5
-175,7MLR
%0,4
%0,6
%0,0
-%0,2
53,9
55,5
-%0,3
Önceki
%0,0
%7,75
%6,75
-%0,44
-%0,97
4.447MLN
%0,0
-%0,3
%0,0
-%3,6
70,8
-%0,7
51,5
KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ - ŞUBAT 2015
2015-02-04
Saat
Ülke
Dönem
Ekonomik Gösterge
03:35 Japonya
Ocak
Markit Hizmet Sektörü PMI
03:35 Japonya
Ocak
Markit Bileşik PMI
03:45 Çin
Ocak
HSBC Hizmet Sektörü PMI
03:45 Çin
Ocak
HSBC Bileşik PMI
07:00 Hindistan
Ocak
HSBC Hizmet Sektörü PMI
08:00 Rusya
Ocak
HSBC Hizmet Sektörü PMI
10:15 İspanya
Ocak
Markit Hizmet Sektörü PMI
10:15 İspanya
Ocak
Bileşik PMI
10:45 İtalya
Ocak
Markit/ADACI Hizmet Sektörü PMI
10:45 İtalya
Ocak
Markit/ADACI Bileşik PMI
10:50 Fransa
Ocak
Markit Hizmet Sektörü PMI
10:50 Fransa
Ocak
Markit Bileşik PMI
10:55 Almanya
Ocak
Markit Hizmet Sektörü PMI
10:55 Almanya
Ocak
Markit Bileşik PMI
11:00 Euro Bölgesi Ocak
Markit Hizmet Sektörü PMI
11:00 Euro Bölgesi Ocak
Markit Bileşik PMI
11:30 İngiltere
Ocak
Markit/CIPS Hizmet Sektörü PMI
11:30 İngiltere
Ocak
Markit/CIPS Bileşik PMI
12:00 Euro Bölgesi Aralık
Perakende Satışlar(Aylık)
14:30 Türkiye
Ocak
TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru
15:15 ABD
Ocak
ADP Özel Sektör İstihdamı
15:30 ABD
Haftalık
Chicago FED Finansal Koşullar Endeksi
16:45 ABD
Ocak
Markit Hizmet Sektörü PMI
16:45 ABD
Ocak
Markit Bileşik PMI
17:00 ABD
Ocak
ISM İmalat Dışı Endeks
17:30 ABD
Haftalık
DOE Petrol Stokları
TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri değerlendirmesini yayınlayacak. (TSİ : 10.00)
Avrupa Merkez Bankası faiz/para politikası dışı konuların görüşüleceği toplantısını gerçekleştirecek.
2015-02-05
Saat
Ülke
Dönem
Ekonomik Gösterge
09:00 Almanya
Aralık
Fabrika Siparişleri(Aylık)
11:00 Global
Ocak
FAO Gıda Fiyatları Endeksi
11:10 Euro Bölgesi Ocak
Markit Euro Bölgesi Perakende PMI
14:00 İngiltere
Şubat
BOE Faiz Kararı
14:00 İngiltere
Şubat
Varlık Alım Programı(GBP)
14:30 Türkiye
Haftalık
Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($)
14:30 Türkiye
Haftalık
Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($)
15:30 ABD
Haftalık
İşsizlik Başvuruları
15:30 ABD
4.Çeyrek
Tarım Dışı Verimlilik(Öncü)
15:30 ABD
4.Çeyrek
Birim İşgücü Maliyeti
15:30 ABD
Aralık
Dış Ticaret Dengesi($)
15:30 ABD
Aralık
İhracat($)
15:30 ABD
Aralık
İthalat($)
17:30 Türkiye
Ocak
BİST'te Yabancıların Pay İşlemleri($)
Önceki
51,7
51,9
53,4
51,4
51,1
45,8
54,3
49,4
49,4
50,6
49,7
52,1
52,0
51,6
51,4
55,8
55,4
%0,6
112,80
241.000
-0,65
53,3
53,5
56,2
Önceki
-%1,4
188,6
47,6
%0,50
375MLR
%2,3
-%1,0
-39,0MLR
196,4MLR
235,4MLR
16,3MLR
KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ - ŞUBAT 2015
2015-02-06
Saat
Ülke
Dönem
Ekonomik Gösterge
01:50 Japonya
Ocak
1-20 Dönemi Ticaret Dengesi(Yen)
07:00 Japonya
Aralık
Öncü Göstergeler Endeksi(Öncü)
09:00 Almanya
Aralık
Sanayi Üretimi(Aylık)
09:00 Almanya
Aralık
İmalat Sanayi Üretimi
09:45 Fransa
Ocak-Aralı Merkezi Bütçe Dengesi(Euro)
09:45 Fransa
Aralık
Dış Ticaret Dengesi(Euro)
10:00 İspanya
Ocak
Sanayi Üretimi(Yıllık)
11:30 İngiltere
Aralık
Mal ve Hizmet Ticareti Dengesi(GBP)
15:30 ABD
Ocak
Tarım Dışı İstihdam
15:30 ABD
Ocak
İşsizlik Oranı
17:30 Türkiye
Ocak
Hazine Nakit Dengesi(TL)
18:00 Türkiye
Ocak
Hava Meydanları Yolcu Sayısı(DHMİ)
22:00 ABD
Aralık
Tüketici Kredileri($)
2015-02-09
Saat
Ülke
Dönem
Ekonomik Gösterge
01:50 Japonya
Aralık
Cari İşlemler Dengesi(Yen)
01:50 Japonya
Aralık
BOP Bazlı Ticaret Dengesi
07:00 Japonya
Ocak
Tüketici Güven Endeksi
09:00 Almanya
Aralık
Cari İşlemler Dengesi(Euro)
09:00 Almanya
Aralık
Düzeltilmiş Dış Ticaret Dengesi(Euro)
09:30 Fransa
Ocak
BOF İmalat Sektörü Güven Endeksi
09:30 Fransa
Ocak
BOF Hizmet Sektörü Güven Endeksi
09:30 Fransa
Ocak
BOF GSYH Tahmini
10:00 Türkiye
Aralık
Sanayi Üretimi(Arındırılmamış Yıllık)
10:00 Türkiye
Aralık
İmalat Sanayi(Arındırılmış Aylık)
11:30 Euro Bölgesi Şubat
Sentix Yatırımcı Güven Endeksi
13:00 OECD
Aralık
Öncü Göstergeler Endeksi
14:00 Hindistan
3.Çeyrek
GSYH(Yıllık)
18:00 Türkiye
Ocak
Otomotiv Üretimi(OSD)
18:00 Türkiye
Ocak
Otomotiv İhracatı
18:00 Türkiye
Ocak
Otomotiv Satışları
Almanya 6 aylık bono ihracı ile 2 MLR euro borçlanma hedefleyecek. (TSİ : 12.30)
Hazine 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli 2 tahvil ihalesi düzenleyecek.
2015-02-10
Saat
Ülke
Dönem
Ekonomik Gösterge
02:50 Japonya
Aralık
Hizmet Aktivite Endeksi(Aylık)
03:30 Çin
Ocak
Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)
03:30 Çin
Ocak
ÜFE(Aylık)
09:45 Fransa
Ocak
Sanayi Üretimi(Aylık)
09:45 Fransa
Ocak
İmalat Sanayi Üretimi(Aylık)
11:00 İtalya
Aralık
Sanayi Üretimi(Aylık)
11:30 İngiltere
Aralık
Sanayi Üretimi(Aylık)
11:30 İngiltere
Aralık
İmalat Sanayi Üretimi(Aylık)
13:00 OECD
Aralık
İşsizlik Oranı
15:55 ABD
Haftalık
REDBOOK Perakende Satışlar(Aylık)
16:00 ABD
Ocak
NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik End.
17:00 ABD
Aralık
Toptan Stoklar(Aylık)
17:00 İngiltere
Ocak
NIESR 3 Aylık GSYH Tahmini
Uluslararası Enerji Ajansı aylık raporunu yayınlayacak. (TSİ : 11.00)
Hazine 2 ve 9 yıl vadeli sabit kuponlu, 6 yıl vadeli değişken faizli 3 tahvil ihalesi düzenleyecek.
Önceki
-946,8MLR
103,9
-%0,1
%0,3
-74,9MLR
-3,2MLR
%0,0
-1,42MLR
252.000
%5,6
10,8MLR
%22,3
14,08MLR
Önceki
433,0MLR
-636,8MLR
38,8
18,6MLR
17,7MLR
96
91
%0,1
-%1,2
-%0,3
0,9
100,5
%5,3
120.593
82.308
153.941
Önceki
%0,2
%0,3
-%0,6
-%0,3
-%0,6
%0,3
-%0,1
%0,7
%7,2
100,4
%0,8
%0,6
KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ - ŞUBAT 2015
2015-02-11
Saat
Ülke
Dönem
Ekonomik Gösterge
01:00 Güney Kore
Ocak
İşsizlik Oranı
09:45 Fransa
Aralık
Cari İşlemler Dengesi(Euro)
10:00 Türkiye
Aralık
Cari İşlemler Dengesi($)
11:00 İspanya
Aralık
CB Öncü Göstergeler Endeksi
15:30 ABD
Haftalık
Chicago FED Finansal Koşullar Endeksi
17:30 ABD
Haftalık
DOE Petrol Stokları
21:00 ABD
Ocak
Hazine Bütçe Dengesi($)
Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Tasarım İhalesi yapılacak.
İngiltere Merkez Bankası, Enflasyon Raporu'nu açıklayacak. (TSİ : 12.30)
Almanya Mart 2017 vadeli tahvilin yeniden ihracı ile 5 MLR euro borçlanma hedefleyecek. (TSİ : 12.30)
Japonya'da Tokyo Borsası "Ulusal Kurucu Günü" nedeniyle kapalı olacak.
2015-02-12
Saat
Ülke
Dönem
Ekonomik Gösterge
01:50 Japonya
Ocak
Yurt İçi Üretici Fiyatları(Aylık)
01:50 Japonya
Aralık
Çekirdek Makine Siparişleri(Aylık)
03:00 Japonya
Aralık
CB Öncü Göstergeler Endeksi
03:00 Güney Kore
Aralık
CB Öncü Göstergeler Endeksi
08:00 Japonya
Ocak
Makine Aksamı Siparişleri(Aylık)
09:00 Almanya
Ocak
Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık)
10:00 Türkiye
Aralık
Dış Ticaret Haddi
12:00 Yunanistan
Kasım
İşsizlik Oranı
12:00 Euro Bölgesi Aralık
Sanayi Üretimi(Aylık)
14:00 Hindistan
Aralık
Sanayi Üretimi(Yıllık)
14:00 Hindistan
Aralık
İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık)
14:30 Türkiye
Haftalık
Yurt Dışı Yerleşikler Hisse ve DİBS Stoku($)
15:00 Almanya
Ocak
Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık)
15:30 ABD
Haftalık
İşsizlik Başvuruları
15:30 ABD
Ocak
Perakende Satışlar(Aylık)
17:00 ABD
Aralık
İşletme Stokları(Aylık)
AB ülkelerinin Rusya'ya yeni yaptırımlar için kararını açıklaması bekleniyor.
2015-02-13
Saat
Ülke
Dönem
Ekonomik Gösterge
04:00 Çin
Ocak
CB Öncü Göstergeler Endeksi
08:30 Fransa
4.Çeyrek
GSYH(Öncü)
09:00 Almanya
4.Çeyrek
Özel Tüketim
09:00 Almanya
4.Çeyrek
Sermaye Yatırımları
09:00 Almanya
4.Çeyrek
İhracat
09:00 Almanya
4.Çeyrek
İthalat
09:00 Almanya
4.Çeyrek
GSYH(Öncü)
09:00 Almanya
4.Çeyrek
GSYH(Yıllık)
09:45 Fransa
4.Çeyrek
Tarım Dışı İstihdam(Öncü)
10:00 Türkiye
Aralık
Özel Sektörün Uzun Vadeli Borcu($)
10:00 İspanya
Ocak
Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)
12:00 Euro Bölgesi 4.Çeyrek
GSYH (Öncü)
12:00 İngiltere
Aralık
CB Öncü Göstergeler Endeksi
12:00 Euro Bölgesi Aralık
Dış Ticaret Dengesi(Euro)
15:30 ABD
Ocak
İthal Fiyatları(Aylık)
17:00 ABD
1.Çeyrek
Philadelphia FED Anketi
17:00 ABD
Şubat/1
Michigan Tüketici Güven Endeksi
17:00 ABD
Şubat/1
Michigan Cari Endeksi
17:00 ABD
Şubat/1
Michigan Beklenti Endeksi
Moody's İtalya için ülke görünüm raporunu açıklayacak.
Önceki
%3,4
-0,2MLR
-5,64MLR
101,4
2,0MLR
Önceki
-%0,4
%1,3
103,3
108,1
%3,7
101,1
%25,8
%0,2
%3,8
%3,0
%0,2
Önceki
311,6
%0,3
%0,1
-%2,3
%0,9
%1,6
%0,1
%1,2
-%0,3
165,2MLR
-%0,6
%0,2
111,6
20,0MLR
-%2,5
%1,7
KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ - ŞUBAT 2015
2015-02-16
Saat
Ülke
Dönem
Ekonomik Gösterge
01:50 Japonya
4.Çeyrek
GSYH(1.Tahmin)
05:30 Çin
Ocak
Doğrudan Yabancı Yatırımlar
06:30 Japonya
Aralık
Sanayi Üretimi(Final-Aylık)
10:00 Türkiye
Ocak
Tarım ÜFE(Aylık)
10:00 Türkiye
Kasım
İşsizlik Oranı
10:00 Türkiye
Kasım
Tarım Dışı İşsizlik Oranı
10:00 Türkiye
Aralık
Kısa Vadeli Dış Borç($)
11:00 Türkiye
Ocak
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi(TL)
ABD'de Nasdaq ve New York borsaları "Başkanlar Günü" nedeniyle kapalı olacak.
2015-02-17
Saat
Ülke
Dönem
Ekonomik Gösterge
03:30 Çin
Ocak
Yeni Konut Fiyatları(Aylık)
04:00 Güney Kore
Şubat
BOK Faiz Kararı
09:00 Endonezya
Şubat
BI Faiz Kararı
10:00 Türkiye
Aralık
Uluslararası Yatırım Pozisyonu($)
10:00 İspanya
Ocak
Sanayi Siparişleri(Aylık)
11:00 İtalya
Aralık
Dış Ticaret Dengesi(Euro)
11:30 İngiltere
Ocak
Üretici Girdi Fiyatları(Aylık)
11:30 İngiltere
Aralık
ONS Konut Fiyatları(Aylık)
11:30 İngiltere
Ocak
Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)
11:30 İngiltere
Ocak
Perakende Fiyat Endeksi(Aylık)
12:00 Almanya
Şubat
ZEW Almanya Beklenti Endeksi
12:00 Almanya
Şubat
ZEW Almanya Cari Endeksi
15:55 ABD
Haftalık
REDBOOK Perakende Satışlar(Aylık)
17:00 ABD
Şubat
NAHB Konut Piyasası Endeksi
23:00 ABD
Aralık
Net Sermaye Girişi/Çıkışı($)
Hazine 14 ay vadeli kuponsuz tahvil ihalesi düzenleyecek.
2015-02-18
Saat
Ülke
Dönem
Ekonomik Gösterge
05:30 Japonya
Şubat
BOJ Faiz Kararı
05:30 Japonya
Şubat
BOJ Varlık Alım Programı
10:00 İspanya
Aralık
Dış Ticaret Dengesi(Euro)
11:30 İngiltere
Ocak
İşsizlik Başvuruları
11:30 İngiltere
Ocak
İşsizlik Oranı
11:30 İngiltere
Şubat
BOE Tutanakları
12:00 İtalya
Aralık
Cari İşlemler Dengesi(Euro)
15:30 ABD
Haftalık
Chicago FED Finansal Koşullar Endeksi
15:30 ABD
Ocak
Konut Başlangıçları
15:30 ABD
Ocak
İnşaat İzinleri
15:30 ABD
Şubat
New York FED İmalat Endeksi
15:30 ABD
Ocak
Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)
15:30 ABD
Ocak
Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık)
16:15 ABD
Ocak
Sanayi Üretimi
16:15 ABD
Ocak
İmalat Sanayi Üretimi
16:15 ABD
Ocak
Kapasite Kullanım Oranı
17:30 ABD
Haftalık
DOE Petrol Stokları
BOJ Başkanı Kuroda, faiz toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyecek.
Almanya 2025 vadeli tahvili yeniden ihraç ederek 4 MLR euro borçlanma hedefleyecek. (TSİ : 12.30)
Önceki
-%0,5
13,32MLR
-%1,30
%10,5
%12,5
138,7MLR
-11,3MLR
Önceki
-%0,4
%2,00
%7,75
-438,1MLR
%1,7
3,6MLR
-%2,4
%0,2
%0,0
%0,2
48,4
22,4
57
-6,3MLR
Önceki
0.0-0.1%
80,0T
-1,56MLR
-29.700
%5,8
7-2
3,48MLR
9,95
-%0,3
%0,3
KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ - ŞUBAT 2015
2015-02-19
Saat
Ülke
Dönem
Ekonomik Gösterge
01:50 Japonya
Ocak
Dış Ticaret Dengesi(Yen)
03:35 Japonya
Şubat
Markit/JMMA İmalat Sektörü PMI(Flaş)
06:30 Japonya
Aralık
Tüm Sanayi Aktivite Endeksi(Aylık)
07:00 Japonya
Aralık
Öncü Göstergeler Endeksi(Revize)
09:45 Fransa
Ocak
Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)
10:00 Türkiye
Şubat
TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi
10:30 Almanya
Şubat
İmalat Sektörü PMI(Flaş)
10:30 Almanya
Şubat
Hizmet Sektörü PMI(Flaş)
10:30 Almanya
Şubat
Bileşik PMI(Flaş)
11:00 Euro Bölgesi Aralık
Cari İşlemler Dengesi(Euro)
11:00 Euro Bölgesi Şubat
Markit İmalat Sektörü PMI(Flaş)
11:00 Euro Bölgesi Şubat
Markit Hizmet Sektörü PMI(Flaş)
11:00 Euro Bölgesi Şubat
Markit Bileşik PMI(Flaş)
14:30 Türkiye
Haftalık
Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($)
14:30 Türkiye
Haftalık
Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($)
15:30 ABD
Haftalık
İşsizlik Başvuruları
16:45 ABD
Şubat
Markit İmalat Sektörü PMI(Flaş)
17:00 ABD
Şubat
Philadelphia FED Endeksi
17:00 ABD
Ocak
CB Öncü Göstergeler Endeksi
17:00 Euro Bölgesi Şubat
Tüketici Güven Endeksi(Öncü)
18:00 ABD
Haftalık
DOE Petrol Stokları
Japonya Merkez Bankası BOJ, aylık raporunu yayınlayacak. (TSİ : 07.00)
Çin'de Shangai Borsası ve Hong Kong Borsası "Yeni Yıl" nedeniyle kapalı olacak.
2015-02-20
Saat
Ülke
Dönem
Ekonomik Gösterge
09:00 Almanya
Ocak
Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık)
09:00 Almanya
Ocak
Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)
10:00 Türkiye
Ocak
Yurt Dışı ÜFE(Aylık)
11:00 İtalya
Ocak
Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık)
11:00 İtalya
Aralık
Sanayi Siparişleri(Aylık)
11:30 İngiltere
Ocak
Perakende Satışlar(Aylık)
14:30 Türkiye
Şubat
TCMB Beklenti Anketi
17:30 Türkiye
Ocak
Hazine Merkezi Yönetim Borç Stoku(TL)
Çin'de Shangai Borsası ve Hong Kong Borsası "Yeni Yıl" nedeniyle kapalı olacak.
Moody's İspanya için ülke görünüm raporunu açıklayacak.
2015-02-23
Saat
Ülke
Dönem
Ekonomik Gösterge
10:00 Türkiye
Ocak
Konut Satışları
10:00 Türkiye
Şubat
Hizmet Sektörü Güven Endeksi(Aylık)
10:00 Türkiye
Şubat
Perakende Sektörü Güven Endeksi(A)
11:00 Almanya
Aralık
CB Öncü Göstergeler Endeksi
11:00 Almanya
Şubat
IFO Güven Endeksi
11:00 Almanya
Şubat
IFO Mevcut Durum Endeksi
11:00 Almanya
Şubat
IFO Beklenti Endeksi
14:30 Türkiye
Şubat
Reel Kesim Güven Endeksi
15:30 ABD
Ocak
Chicago FED Ulusal Aktivite Endeksi
17:00 ABD
Ocak
2.El Konut Satışları
17:30 Türkiye
Aralık
Uluslararası Doğrudan Yatırımlar($)
17:30 ABD
Şubat
Dallas FED Aktivite Endeksi
Japonya Merkez Bankası BOJ, son faiz toplantısının tutanaklarını açıklayacak. (TSİ : 01.50)
Almanya 12 aylık bono ihracı ile 1,5 MLR euro satış hedefleyecek. (TSİ : 12.30)
Tatil Olan Borsalar : Yunanistan, Rusya, Çin
Önceki
-660,7MLR
%0,1
%0,1
67,71
18,1MLR
51,0
52,3
52,2
53,7
6,3
121,1
-8,5
Önceki
-%0,7
%0,32
-%1,1
%0,4
%6,82
611,96MLR
Önceki
134.666
100,4
104,2
106,2
106,7
111,7
102,0
103,2
-0,05
828MLN
-4,4
KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ - ŞUBAT 2015
2015-02-24
Saat
Ülke
Dönem
Ekonomik Gösterge
01:50 Japonya
Ocak
Hizmet Üretici Fiyatları(Aylık)
09:00 Almanya
4.Çeyrek
GSYH(Final)
09:00 Almanya
4.Çeyrek
Özel Tüketim
09:00 Almanya
4.Çeyrek
Kamu Harcamaları
09:00 Almanya
4.Çeyrek
Sermaye Yatırımları
09:00 Almanya
4.Çeyrek
İhracat
09:00 Almanya
4.Çeyrek
İthalat
12:00 Euro Bölgesi Ocak
Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)
12:00 Euro Bölgesi Ocak
Çekirdek TÜFE(Aylık)
14:00 Türkiye
Şubat
TCMB Faiz Kararı
15:55 ABD
Haftalık
REDBOOK Perakende Satışlar(Aylık)
16:00 ABD
Aralık
S&P/CS Ulusal Konut Fiyat Endeksi(A)
16:45 ABD
Şubat
Markit Hizmet Sektörü PMI(Flaş)
16:45 ABD
Şubat
Markit Bileşik PMI(Flaş)
17:00 ABD
Şubat
CB Tüketici Güven Endeksi
17:00 ABD
Şubat
Richmond FED İmalat Endeksi
Tatil Olan Borsalar : Çin
2015-02-25
Saat
Ülke
Dönem
Ekonomik Gösterge
03:45 Çin
Şubat
HSBC İmalat Sektörü PMI(Flaş)
09:45 Fransa
Şubat
İmalat Sektörü Güven Endeksi
09:45 Fransa
Şubat
İş Dünyası Güven Endeksi
09:45 Fransa
Şubat
Tüketici Güven Endeksi
10:00 İspanya
Ocak
Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)
15:30 ABD
Haftalık
Chicago FED Finansal Koşullar Endeksi
17:00 ABD
Ocak
Yeni Konut Satışları
17:30 ABD
Haftalık
DOE Petrol Stokları
Almanya Nisan 2020 vadeli tahvili yeniden ihraç ederek 4 MLR euro satış hedefleyecek. (TSİ : 12.30)
Tatil Olan Borsalar : Çin
2015-02-26
Saat
Ülke
Dönem
Ekonomik Gösterge
01:50 Japonya
Şubat
1-10 Dönemi Ticaret Dengesi(Yen)
09:00 Almanya
Ocak
Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam
10:00 İspanya
4.Çeyrek
GSYH(Final)
10:55 Almanya
Şubat
Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı
11:00 İtalya
Aralık
Perakende Satışlar(Aylık)
12:00 Euro Bölgesi Ocak
Ekonomik Görünüm Endeksi
12:00 Euro Bölgesi Ocak
Sanayi Kesimi Güven Endeksi
12:00 Euro Bölgesi Ocak
Hizmet Sektörü Güven Endeksi
12:00 Euro Bölgesi Ocak
Tüketici Güven Endeksi
12:00 Euro Bölgesi Ocak
İş Dünyası Güven Endeksi
14:30 Türkiye
Haftalık
Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($)
14:30 Türkiye
Haftalık
Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($)
15:30 ABD
Haftalık
İşsizlik Başvuruları
15:30 ABD
Ocak
Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)
15:30 ABD
Ocak
Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Aylık)
15:30 ABD
Ocak
Dayanıklı Mal Siparişleri(Aylık)
16:00 ABD
Aralık
FHFA Konut Fiyat Endeksi(Aylık)
Önceki
%0,0
%0,7
%0,6
-%0,9
%1,9
%1,7
-%0,1
%0,4
%7,75
-%0,1
54,0
54,2
102,9
6
Önceki
99
94
90
-%1,1
481.000
Önceki
%0,1
-%0,4
%0,0
-%3,4
KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ - ŞUBAT 2015
2015-02-27
Saat
Ülke
Dönem
Ekonomik Gösterge
01:30 Japonya
Ocak
İşsizlik Oranı
01:30 Japonya
Ocak
Tüketici Fiyat Endeksi
01:30 Japonya
Ocak
Çekirdek TÜFE(Taze Gıda Hariç)
01:50 Japonya
Ocak
Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık)
09:00 Almanya
Ocak
İthal Fiyatları(Aylık)
09:45 Fransa
Ocak
Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)
09:45 Fransa
Ocak
Tüketici Harcamaları(Aylık)
10:00 İspanya
Ocak
Tüketici Fiyat Endeksi(Flaş Yıllık)
10:00 Türkiye
Ocak
TÜİK Dış Ticaret Dengesi($)
10:00 Türkiye
Ocak
Resmi Rezerv Varlıkları($)
11:00 İspanya
Aralık
Cari İşlemler Dengesi(Euro)
11:00 İtalya
Şubat
Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık)
11:00 Euro Bölgesi Ocak
CB Öncü Göstergeler Endeksi
11:30 İngiltere
4.Çeyrek
GSYH(2.Tahmin)
11:30 İngiltere
4.Çeyrek
İşletme Yatırımları(Aylık)
14:30 Türkiye
Aralık
Konut Fiyat Endeksi(Aylık)
15:00 Almanya
Şubat
Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık)
15:30 ABD
4.Çeyrek
GSYH(2.Tahmin)
15:30 ABD
4.Çeyrek
Çekirdek PCE
15:30 ABD
4.Çeyrek
PCE
15:30 ABD
4.Çeyrek
Tüketici Harcamaları
16:45 ABD
Şubat
Chicago PMI
17:00 ABD
Ocak
Bekleyen Konut Satışları Endeksi
17:00 ABD
Şubat/2
Michigan Tüketici Güven Endeksi
Moody's, Almanya için ülke görünüm raporunu açıklayacak.
Önceki
127,3MLR
-%1,4
Download

aylık piyasa takvimi