Download

Hayat, uzun soluklu bir ko udur, bu ko u bazen de yorucudur ve