SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAV PROGRAMI
İŞLETME YÖN.I
S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
SINAV GÜNÜ
PAZARTESĠ
SALI
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
CUMA
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
SINAV TARİHİ
10.11.2014
11.11.2014
11.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
14.11.2014
14.11.2014
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
SAATİ
13:00
10:00
13:00
13:00
13:00
10:00
13:00
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
DERSİN ADI
GENEL ĠġLETME
ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ I
TÜRK DĠLĠ-I
GENEL EKONOMĠ
GENEL MUHASEBE - I
ĠNGĠLĠZCE-I
TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
ÖĞRETİM ELEMANI
Öğr.Gör. ġÜKRAN MORGÜL
Yrd.Doç.Dr. SEZAĠ ÖZTAġ
Yrd.Doç.Dr. ĠLKER TOSUN
Öğr.Gör. KADER AKDAĞ SARI
Öğr.Gör. SERKAN ATANOĞLU
Okutman AMMAR TEKĠN
Öğr.Gör. SÜLEYMAN ÖZCAN
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
#YOK
Download

ışletme yönetimi ı.sınıf - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu