Isı Yalıtım
Ürünleri
www.stroton.com
STROTON
2000 yılında kurulan STROTON; yüksek kalitede ısı
yalıtımı sağlayan ürünlerin yanı sıra ülkemizin ilk ve tek
ICF konut sistemi üreten modern tesisidir. Yüksek
teknolojiye sahip enjeksiyon makinaları ve kalıplarıyla
üretilen, farklı ihtiyaçlara cevap veren Avrupa
standartlarındaki ürünleriyle bir çok kalite belgesine ve
ödüle sahip olan STROTON; güvenlik, sağlık, çevre ve
tüketicinin korunması ile ilgili tüm koşulları yerine
getirerek EPS ısı yalıtım sektöründe CE belgesini alan ilk
firmadır.
Yeni bir ruh, yeni bir ekip ve yeni bir vizyon ile yoluna
devam eden STROTON, yukarıda belirtilen geçmiş
başarılarına yeni başarılar eklemek amacı ile Türk yapı
sektörünün önemli bir oyuncusu olacak, bunu kalıcı
kılarak iş paydaşları ile katma değeri yüksek ürün ve
hizmetleri, yeni ve gelişmiş modern tesislerinde
üretmeye devam edecektir.
STROTON, yenilenmiş üretim alt yapısı ve geçmişten
gelen inovatif ürünleri pazara sunma yetkinliğinin
verdiği güçle, ürün yelpazesini hem üretim hem de
tedarik anlamında genişleterek var olmayı
hedeflemektedir. Bu hizmetlerin sağlanmasında
STROTON müşteri odaklı bir strateji izleyecek; yapı
kimyasalları, EPS ambalaj sanayi, yalıtım levhaları ve
inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu diğer yalıtım
malzemelerinin pazara sunulmasında da bir kalite
çizgisi oluşturacak ve bu seviyeyi hep koruyacaktır.
Bu üretim ve hizmet hedeflerini ortaya koyarken
STROTON’un temel misyonu ürettiği ürün, hizmet ve
bilgiden bir değer meydana getirmek; bu değer ile
sektörümüze kalite anlayışını taşımak, toplumumuza
ve insanımıza hakettiği kaliteli yaşama alanları
üretilmesi konusunda katkı sağlamak ve paydaşı
konumunda olduğu bütün sektörlerde tüm çözümleri
tek noktada toplayan bir marka olarak bu alanda ilk
sırada yer almaktır.
02
Enerji Kimlik
Belgesi Nedir?*
• Binalarda konfor koşullarının oluşturulması için gerekli olan minimum enerji ihtiyacını,
• Bu konfor koşullarının oluşturulması için binanın ne kadar enerji tüketeceğine dair sınıflandırmayı,
• Enerji tüketiminin hangi oranda güneş, rüzgar, vb. yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını,
• Binanın ve içerisinde kullanılan cihazların işletilmesinde çevreye ne kadar CO₂ gazı salımı yapıldığını,
• Binanın yalıtım özelliklerini,
• Isıtma ve/veya soğutma, havalandırma ve sıhhi sıcak su sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri gösterir.
Enerji Kimlik Belgesi'nde; binanın enerji tüketimi ve sera gazı salımı A ila G arasında sınıflandırılmaktadır.
Sınıflandırma, binanın inşa edildiği yıldaki mevzuatlarca tanımlanmış asgari şartlar göz önüne alınarak
yapılmaktadır. Bir binanın enerji sınıfı; mevcut bina için hesaplanan tüketim değerleri ile aynı binanın,
aynı yerde yasalar çerçevesinde imal edilmesi durumunda elde edilen tüketim değerlerinin birbirine
oranlanmasıyla belirlenir. Binalar için en düşük performansı temsil eden G sınıfı binalarda, enerji
tüketimi ve sera gazı salımı çok yüksektir. G sınıfı binalar; yasalarca öngörülen asgari şartlardan en az
%75 daha fazla enerji tüketmektedir. D sınıfı binalar ise yasalarca öngörülen asgari şartlarda veya bu
şartlardan %19 daha fazla enerji tüketmektedir. Enerji Kimlik Belgesi'nde C sınıfı olarak atanmış olan
binalar yasalarca öngörülen asgari şartlardan %1 ila %20 arasında, B sınıfı olarak atanmış binalar ise %21
ila %60 arasında daha az enerji tüketmektedir. Enerji performansı en üst seviyede olan A sınıfı binalar
ise yasalarca öngörülen asgari şartların en fazla %40'ı kadar enerji tüketimine sahiptir.
Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?
Mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB), Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş,
bünyesinde Enerji Kimlik Belgesi uzmanı istihdam eden enerji verimliliği danışmanlık şirketleri
tarafından düzenlenir. Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketleri, binanızı inceleyerek; yapım yılı, yönü,
konumu vb. genel bilgileri, binanızın hangi malzemelerden inşa edildiği, yalıtım durumu, çatı, cephe,
döşeme ve pencere alanları vb. temel bilgileri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimlilikleri,
sıcak su sistemi ile ilgili teknik bilgileri ve kullanılan aydınlatma elemanlarının tipi, sayısı vb. bilgileri
toplar. Elde edilen bu bilgiler ışığında EKB uzmanı binanızın enerji performansına dair gerekli
hesaplamaları yaparak Enerji Kimlik Belgesi'ni üretir ve ilgili idarelere onaylatır.
Enerji Kimlik Belgesi'nin, binanın tamamı için hazırlanması şarttır. Ayrıca, isteğe bağlı olarak, kat
mülkiyetine haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir. Enerji
Kimlik Belgesi'nin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince
muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur.
Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir. Binada; enerji ihtiyacının
değişmesine neden olan herhangi bir tadilatın yapılması halinde, Enerji Kimlik Belgesi mevzuatlara
uygun olacak şekilde bir yıl içinde yenilenmelidir. Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım
ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın
veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi Enerji Kimlik Belgesi'nin
bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.
Bina Enerji Sınıfı
A
B
C
D
E
F
G
Enerji Sınıfı Endeksi (EP)
0-39
40-79
80-99
(Asgari Şartlar) 100-119
120-139
140-174
≥175
*Kaynak İZODER
03
Binanızın enerji sınıfını
iyileştirmek istiyorsanız;*
Enerji Kimlik Belgenizin ekinde yazan önerileri değerlendirin. Binanıza YALITIM yaparak, pencerelerinizi
low-e veya solar low-e kaplamalı yalıtım camı üniteleri ile, aydınlatma armatürlerinizi verimlileri ile,
eski ve verimsiz ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinizi verimli yeni cihazlarla değiştirerek, tesisat ve
vanalarınızı yalıtarak, binanıza otomatik kontrol sistemleri tesis ederek, yenilenebilir enerji
kaynaklarından faydalanarak, ısı pompası, kojenerasyon ve mikrokojenerasyon sistemlerini kullanarak,
binanızın enerji performansını iyileştirebilirsiniz.
Alacağınız yeni Enerji Kimlik Belgesi ile daha konforlu bir yaşamın keyfini sürerken çevreye daha az
sera gazı salımı ile binanıza değer katabilirsiniz.
*Kaynak İZODER
04
Isı Yalıtımı
İnsanoğlunun konforlu ve rahat bir yaşam
sürebilmesi ortalama 20-23° C sıcaklık ve
% 50 bağıl neme sahip ortam şartlarında
mümkün olabilir. Dört mevsimin bütün
özelliklerini taşıyan ülkemizin pek çok
bölgesinde kış aylarında dış ortam
sıcaklıkları 20°C’nin oldukça altında
seyreder. Yaz aylarında ise hava
sıcaklıklarının 23°C’nin üstünde seyrettiği
bölgemiz çoktur. Isıl enerji yüksek sıcaklık
ortamından düşük sıcaklık ortamına
transfer olur. Bu nedenle yapılarda; kışın
enerji kayıpları, yazın ise istenmeyen enerji
kazançları meydana gelir.
05
STROTON UYGULAMA / EYMEN İNŞAAT KAYSERİ
Yapılarda ısı kayıp ve kazançlarının sınırlandırılması için yapılan işleme “ısı yalıtımı” adı verilir.
İskelet taşıyıcı sistem içerisinde nispeten ince duvarlara sahip binalarımızda düşük maliyetle ısıtma ve
soğutma yapabilmek; küf, terleme ve korozyon gibi sıkıntılarla karşılaşmamak ve daha konforlu
ortamlarda sağlıklı ve çevreyi kirletmeden yaşamak için etkin bir şekilde Isı Yalıtımı kullanılarak binaların
ısıl performanslarının iyileştirilmesi gerekmektedir.
Isı yalıtımının amacı, enerjiyi yaşam standartlarından taviz vererek tüketmek değil, enerjiyi mümkün
olan en iyi verim şartlarında kullanmaktır. Yani gerekli yaşam şartlarını az enerji tüketerek, daha az
maliyetle ve çevreye daha az zarar vererek sağlamaktır.
Yapılarda ısı yalıtımı; enerjiden tasarruf sağlayarak gaz, kurum ve toz emisyonunu azaltıp çevre kirliliğini
önler. Duvar, ısı köprüleri, zemin ve tavan yüzey sıcaklıklarının iç konfora olduğu kadar yapı kabuğu
üzerinde de önemli etkileri vardır.
Yeterli ve doğru yalıtım; yaşam konforuna katkıda bulunur ve bina dokusunun korunmasına yardımcı
olur. Korozyonu önleyerek bina ömrünün uzamasına katkıda bulunur. Rahat ve sağlıklı yaşam sadece
doğru ısı ve nem şartlarına sahip olan mekanlarda mümkündür.
06
Binalarda Isı
ve Isı Kayıpları
Isı bir enerji şeklidir. Malzemenin atom ve moleküllerinin titreşmesiyle meydana gelir. Sıcaklık farklılıkları
ısının yüksek olduğu ortamdan, düşük ortama geçişine sebep olur. Bu nedenle, konfor şartlarını
korumak istediğimiz mekanlar ısı kaybeder veya alır. Konutlarda konforun göstergesi olan sıcaklık
22˚C’dir. İç yüzey sıcaklığı (duvar yüzeyi), mekan sıcaklığından 5-6˚C farklı ise yüzeyde ısı köprüsü
oluşmaktadır.
Yapılarda ısı köprüsü oluşturan kolon, kiriş, perde beton ve döşemeler yapı dış yüzeyinde %20-50 ısı
kaybına sebep olur. Bu derece yüksek bir yüzdeye sahip olmasının sebebi; donatılı betonun ısı iletkenlik
değerinin 2.1W/mK gibi yüksek bir değere sahip olmasıdır. Dış duvarlar dış yüzeyin %20-25 ısı kaybına
sebep olur. Dış duvar olarak kullanılan tuğla, gaz beton, bims blok, ankastre prefabrik elemanların ısı
iletkenlik değeri ise 0.45-0.25 W/mK arasında değişmekte ve ihtiyacımız olan ısı geçirgenlik katsayısı (U)
sağlanmaktadır. Pencere ve kapılar %10-25 ısı kaybına sebep olmaktadır.
TS 825 Standardında iletkenlik değeri 2.8W/mK olarak belirtilen pencere ve kapı çok katmanlı camlı ve
TS 2164 standardına uygun olmalıdır. Isı köprülerinin diğer bir problemi de yoğuşmadır. Yoğuşma,
duvarın iç ve dış yüzeyinde ise boyaların ve sıvaların dökülmesine, mantarlanma ve küflenmeye sebep
olmaktadır. Her yıl boya ve tamir gerekmektedir. Yoğuşmanın sebebi; sıcaklığa bağlı kısmi basıncın iç
ortam ile dış ortam arasındaki farklılıktan dolayı buhar geçişine neden olmasıdır. Duvarı oluşturan
malzemelerin ısı iletkenlik ve buhar difüzyon direnç değerleri arasındaki uyumsuzluktan dolayı
yoğuşma meydana gelmektedir.
Bir örnekle açıklayacak olursak; iç ortam +22°C ve dış ortam -10°C olduğunu varsayalım, bu durumda iç
ortamdaki doymuş su buharı basıncı 2645 Pa, kısmi buhar basıncı 1587 Pa (%60 nem), dış ortamda ise
doymuş su buharı basıncı 260 Pa, kısmi buhar basıncı 156 Pa (%60 nem)’dir (TS 825).
Tavan %25
Pencereler %10-25
Isı Köprüleri %20-50
Döşemeler %10
Dolgu duvar %15-25
07
Türkiye Isı Bölgeleri
UD: Duvar ısı geçirgenlik katsayısı
UT: Tavan ısı geçirgenlik katsayısı
Ut: Zemine oturan taban/döşeme
Isı geçirgenlik katsayısı
UP: Pencere ısı geçirgenlik katsayısı
1. Bölge
2. Bölge
UD (W/m 2 K)
1. Bölge
2. Bölge
3. Bölge
4. Bölge
UT (W/m 2 K)
0.80
0.60
0.50
0.40
0.50
0.40
0.30
0.25
3. Bölge
4. Bölge
Ut (W/m 2 K)
UP (W/m 2 K)
0.80
0.60
0.45
0.40
2.80
2.60
2.60
2.40
Yoğuşma, taşıyıcı sistemdeki demir donatıda korozyona yol açmaktadır. H₂O dışarıdan kesit içerisine
giren CO₂ ile birleşerek H₂CO₂ asidini oluşturmakta ve demir donatının kesidini azaltmaktadır. Özellikle
donatılarda yapılan kanca, pilye ve gönye bölgelerinde malzeme üzerine biriken enerjiden dolayı Fe₂O₃
(demiroksit) oluşumu hızlanmaktadır. Bunun sonucunda deprem gibi felaketlerde acı sonuçlar
doğmaktadır.
DIŞ
-10˚C
P(Pa)
P(Pa)
Isı köprüsüyle oluşan ani ısı değişimi iç mekanda konveksiyon akımı oluşturmaktadır. Havanın hareketi
özellikle konutlar ve yatak odalarında insanlar üzerinde ciddi sağlık problemlerine sebep olmaktadır.
Pa= 2645 Pa
DIŞ
-10˚C
İÇ
+22˚C
Ps= 1587 Pa
Pa 260 Pa
Ps= 156 Pa
Yoğuşma oluşmamaktadır
Pa= 2645 Pa
İÇ
+22˚C
Ps= 1587 Pa
Pa 260 Pa
Ps= 156 Pa
Yoğuşma oluşmamaktadır
08
Üretim Teknolojisi
ve EPS
Expanded Polistiren (EPS - Genleştirilmiş Polistiren), petrolden elde edilen, köpük halindeki,
termoplastik, kapalı gözenekli, tipik olarak beyaz renkli bir ısı yalıtım malzemesidir. Hammadde olan
polistirenin pentan gazı ile şişirilmesi ile elde edilir.
Pentan sayesinde küçük gözenekler oluşturulur ve üretimi takriben kısa sürede bu gözeneklerdeki gaz,
hava ile yer değiştirir. Böylece milyonlarca küçük, kapalı gözenekte hapsolmuş hava, ısı yalıtım özelliğini
yerine getirir. Malzemenin % 98'i hareketsiz ve kuru havadır. EPS değişik yoğunluklarda üretilebilir,
teknik özellikleri istenilen aralıklarda değiştirilebilir, diğer malzemelerle aynı ısı performansını en
ekonomik şekilde sunar, özellikleri zaman içinde kötüleşmez, tüketici ve çevre dostu özelliklere sahip bir
ısı yalıtım malzemesidir.
EPS’nin Özellikleri
EPS’nin Yararları
• EPS'nin ısı iletkenlik değeri TS 825 şartnamesine
• Binalarda mükemmel bir ısı yalıtımı sağlar.
uygundur.
• EPS ürünler enjeksiyon teknolojisi ile farklı modüllerde
• Stroton Panel lego sistemi ve Stroton Asmolen
üretilebilir.
(Strodeck) bu üretimin en güzel örnekleridir.
• EPS'nin üretim teknolojisinde su buharı ve pentan gazı
• Çevre dostudur. Doğaya ve insan sağlığına zarar
kullanılır.
vermez.
• EPS üretiminde, ozon tabakasına zarar veren CFC ve
• Bu özelliğinden dolayı STROTON; CE belgesi almış bir
türevi gazlar bulunmaz.
firmadır. Çevreye ve insana duyarlıdır.
• STROTON EPS binalarda uygulandığı andan itibaren ısı
• EPS'de ısı yalıtım kararlılığı sabittir.
yalıtımını başlatır. Farklı ürünler gibi 5 yıllık süreç
içerisinde kararlı hale gelmeyi beklemez.
• E Sınıfı hammadde kullanılmaktadır.
• Yangın anında alev yürütmeme özelliğine sahiptir.
• Bu özellik sayesinde, ürünler doğru detaylarda ve
• EPS istenilen yoğunluklarda üretilebilir. (10 - 80 kg/m³)
doğru yoğunluklarda kullanılacağı için optimum kârlılık
sağlanmış olur.
• EPS üretim teknolojisinden dolayı esnek bir yapıya
• Uygulandığı binada kullanılan yapı malzemeleri ile
sahiptir.
uyum içinde çalışır.
• Yapı fiziği ve inşaat kurallarına göre doğru yoğunlukta
• EPS sonsuz ömürlü bir malzemedir.
uygulandığında, ürünün ömrü bina ömrü ile eşdeğerdir.
• Gıda sektöründe sıhhi ambalajlar ve beyaz eşya
• EPS sıhhi ve sağlıklı bir malzemedir.
sektöründe darbe emici koruyucular olarak da
kullanılmaktadır.
• STROTON EPS'nin Buhar difüzyon direnci düşüktür (20
• Yapının teneffüs etmesi ile birlikte hijyenik ortamın
-100 arasındadır).
sağlanması ile konforlu mekanlar oluşturulur.
EPS Hammadde
09
TS 7316 EN 13163 Standartı
(Isı Yalıtım Mamülleri-Binalar
İçin-Fabrikasyon Olarak İmal
Edilen-Genleştirilmiş
Polistiren Köpük-Özellikler)
İlgili Standart
Analiz Sonuçları
En Az Yoğunluk (kg/m³)
TS EN 602
16
20
30
Uzunluk
TS EN 822
L1
L1
L2
Genişlik
TS EN 822
W1
W1
W2
Kalınlık
TS EN 823
T1
T1
T2
Yüzey Düzgünlüğünün Tayini
TS EN 825
P4
P4
P4
Gönyeden Sapma
TS EN 824
S1
S1
S2
Sabit ve Normal Şartlar Altında Boyut Kararlılığı
TS EN 1603
DS(N)2
DS(N)2
DS(N)2
% 10 Deformasyonda Basma Gerileme Seviyesi
TS EN 826
CS(10)90
CS(10)120
CS(10)150
Bükme Dayanımı Seviyeler
TS EN 12089
BS 200
BS 250
BS 350
Tüketici ve Çevre Dostu EPS
10
EPS’nin Teknik
Özellikleri
Isı İletkenliği
EPS levhaların ısı iletkenliği hesap değeri 0,030W/mK ile 0,040 W/mK arasında değişir. Yoğunluk arttıkça
ısı iletkenliği azalır. Grafik 1’de, EPS ürünlerin değerlerinin yoğunlukla değişimi görülmektedir.
Isı İletkenliği, (W/mK)
0.045
0.040
0.035
0.0500
0.0450
Ortalama Isı iletkenliği
Öngörülen Isı iletkenliği
0.0400
0.030
0.0350
0.025
0
10 15 20
30
40
50
60
70
80
90
0.0300
100
5
10
15
20
25
Yoğunluk kg/m3
30
35
40
45
50
55
Yoğunluk kg/m3
Grafik 1: EPS ürünlerde ve ısı yalıtım levhalarında ısı iletkenliğinin yoğunlukla değişimi
* EPS Teknik Özellikleri : Kaynak olarak Polistren Üreticileri Derneği Teknik Kitapçığı
Bazı ısı yalıtım malzemeleri, uzun süreli yük altında kalınlıklarında azalma gösterirler ve bu
sebeple zamanla ısıl dirençleri azalır. Bazı ısı yalıtım malzemelerinde ise köpük oluşturmak
için kullanılan ve ısı iletkenliği düşük olan şişirici gazın malzemeden yavaş bir şekilde
uzaklaşması sonucu, başlangıçta düşük olan ısı iletkenliği zamanla artar ve dolayısı ile bu
malzemelerin ısıl dirençleri kullanım sırasında zamanla azalır.
Isı İletkenliği, (W/mK)
Isı İletkenliği, (W/mK)
(+10˚C’de)
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
-200
-150
-100
-50
0
50
100
Sıcaklık (˚C)
Grafik 2: EPS ısı yalıtım levhalarında ısı iletkenliğin
sıcaklıkla değişimi (p=20kg/m³)
EPS ısı yalıtım levhalarının üretiminde
kullanılan şişirici gaz, hava ile çok hızlı bir
şekilde yer değiştirildiği için, EPS ısı yalıtım
levhalarının ısı iletkenlikleri, üretimi
takiben nihai değerine ulaşır ve zamanla
kötüleşmez; uygulamanın gerektirdiği
yoğunluklarda kullanıldıkları zaman
kalınlıklarında da ısıl direncini etkileyecek
bir değişim görülmez. EPS ısı yalıtım
levhalarının ısı iletkenliklerinin ve ısıl
dirençlerinin kullanım ömrü boyunca
sabit kalması, en önemli avantajlarıdır.
11
%2 ve %10 deformasyondaki basınç gerilmesi,
(N/mm2=mPa)
Mekanik Özellikleri
EPS’nin önemli özelliklerinden biri de kısa ve
uzun süreli yüklemelere karşı gösterdiği
mekanik dayanıklılıktır. EPS ısı yalıtım
levhalarının mekanik özellikleri, bir binada
normal şartlarda karşılaşılabilecek mekanik
etkilere başarı ile dayanabilecek yeterliliktedir.
Isı yalıtım malzemelerinde, kalınlığın belli bir
değerden fazla azalması, malzemenin asıl
performansının kabul edilemez düzeyde
bozulmasına sebep olur.
Bu sırada malzeme yük taşısa bile, ana
görevini yerine getiremez. Bu sebeple ısı
yalıtım malzemelerinde, basınç dayanımı
değil, %10 deformasyondaki (Yani kalınlıkta
%10 azalma meydana geldiğindeki) basınç
gerilemesi esas alınır. Bu değere %10
deformasyondaki basınç gerilemesi denir ve
O10 simgesi ile gösterilir. EPS levhaların
özellikleri yoğunluğa bağlı olarak değişir. O10
değeri de yoğunluğa bağlı olarak artar. Aynı
şekilde, yoğunluk arttıkça EPS levhalarının
kayma, eğilme ve çekme dayanımları da artar.
EPS’nin elastisite modülü (E) 0,6 - 3,1 MPa
arasında değerler alabilir.
0.3
0.2
0.1
0
10
15
20
25
30
35
40
Yoğunluk kg/m3
%10 deformasyondaki bas›nç gerilmesi,- 10,(kPa)
%10 deformasyonda
< %2 deformasyonda
Grafik 3: GRAFİK 3: EPS
levhaların < %2 ve %10
deformasyondaki basınç
gerilmelerinin yoğunlukla
değişimi
500
400
300
200
100
0
10
15
20
25
30
35
Ortalama basınç gerilemesi
Öngörülen basınç gerilemesi
40
45
50
55
60
Yoğunluk kg/m³
Renklendirilmiş
EPS Hammadde
12
Su Emme Oranı
Malzemelerin su emme oranı üzerinde etkili büyüklük, gözeneklerinin açık veya
kapalı oluşudur. Direkt su ile temas halinde kapalı gözenekli malzemelerin su emme
oranları çok düşüktür ve EPS kapalı gözenekli bir malzemedir. Su emme oranı çok
küçük olduğu için direkt su ile temas etse bile, özellikleri değişmez.
EPS’yi meydana getiren Styrene, suda çözülmeyen ve erimeyen bir yapıda
olduğundan kapalı gözeneklerinin duvarları suyu geçirmez. Fakat kapalı gözenekleri
içeren taneler birbirlerine iyi kaynayıp yapışmamışsa, arada kalan boşluklardan bir
miktar su sızabilir. Taneler birbirine gereği şekilde kaynadığı zaman, yüzeyde
balpeteği yapı sürekli bir şekilde görülür ve malzemenin hacimce su emme oranı
%1’in altına düşer.
7
Hacimce su emme oranı (%)
6
5
15 kg/m³
4
20 kg/m³
30 kg/m³
3
2
1
0
10
20
30
40
50
100
Grafik 4: Farklı yoğunlardaki EPS levhaların tamamen suya batırılmış
durumda su emme oranlarının zamanla değişimi
Boyut Stabilitesi
Yalıtım levhaları için diğer önemli konu, boyutların sabit
kalmasıdır. Yapılarda boyut değişimi, farklı sıcaklıkların etkisi
sonucu ısıl genleşme ile meydana geldiği gibi; üretimi
takiben belirli bir süre içinde dış etkilerden bağımsız olarak
da meydana gelebilir. Dolayısı ile boyutların kararlılığı
sıcaklığa ve zamana göre ayrı ayrı düşünülmelidir. EPS’nin
sıcaklık karşısında boyut değişim faktörü (Lineer ısı genleşme
katsayısı) 5x10-5 ila 7x10-5 K-1’dir. Yani 17 K’lik (170 C’lik)
sıcaklık farkında yaklaşık 1mm/m bir değişim olur. Bu da,
%0,1 demektir. Normal şartlarda ve normal uygulamalarda,
bu mertebedeki boyut değişimi sorun oluşturmaz ve ek
tedbir alınması gerekmez.
Çok büyük yalıtım levhalarının büyük sıcaklık farkına maruz
kaldığı yerlerde kullanılması halinde gerekli önlemler (Derz)
alınmalı ve gerekli durumlarda mekanik tespit
uygulanmalıdır. Üretimi takiben aynı çevre şartlarında
levhaların boyutlarında zamanla kısalma olması rötre olarak
tanımlanır. EPS levhalarda rötre ilk günlerde hızlıdır, zamanla
yavaşlar ve durur. Toplam rötre üretim şekline ve
yoğunluğuna bağlı olarak %0,3 ila %1,0 arasında değişebilir.
150
200
13
Sıcağa karşı Dayanımı
Diğer bütün plastikler gibi EPS’nin sıcağa karşı
maksimum dayanımı sıcağın sürecine ve
derecesine bağlıdır. Kısa süreli olarak
1000°C’ye kadar dayanıklı olmasına karşılık
uzun sürede yoğunluğa ve çevre şartlarına
bağlı olarak maksimum 75 - 850 C’ye,
minimum olarak -1800 C’ye kadar kullanılır. Bu
nedenle çok soğuk tesisler için de ideal bir
malzemedir.
EPS’nin Ömrü
EPS, sonsuz ömürlü bir malzemedir. Buna karşılık, bazı kişiler EPS’nin kullanıldığı yerde zamanla yok olduğunu
iddia etmektedir. Olayın esası şöyledir: EPS doğru yerde, doğru kalınlık ve yoğunlukta, yapı fiziği ve inşaat
kurallarına göre uygulandığı taktirde malzemenin yok olması mümkün değildir.
Buna karşılık sıcak bir bölgede basınç altında (Örneğin bir teras çatıda), şap ve karo tabakalarının altında bilgi
eksikliğinden veya ucuz fiyat cazibesiyle düşük yoğunlukta (Örneğin 10 kg/m³) EPS kullanılması halinde,
sıcağın ve basıncın etkisiyle EPS yumuşayıp ezilir ve üzerindeki tabakaların çökmesine neden olabilir. Bu gibi
yerlerde yüksek yoğunlukta 20 - 30 kg/m3 EPS kullanılmalıdır. Nitekim Almanya’da 31 yıllık bir teras çatıdan
alınan 20kg/m3’lük EPS malzemesi bilirkişi huzurunda test edilmiş ve malzemenin 31 yıl önceki özelliklerinin
değişmediği görülmüştür.
Şişirilmiş
EPS Hammadde
Isı Yalıtım
Sistem
Elemanları
16
Stroton Panel
Isı Yalıtım Levhası
Yüksek ısı yalıtım
performansına sahip,
Türkiye’de özel lego geçme
sistemli ilk ısı yalıtım levhası
l
Paneevhası
tım L
Isı Yalı
dar
‘ye ka
%20
fazla
daha sağlar
ım
t
lı
a
y
Stroton Panel 5.7 cm ve 8 cm kalınlığında birbirine
geçmeli 20 - 43 kg/m³ arası yoğunluklarda üretilen
patentli özel tasarımlı enjeksiyon EPS ısı yalıtım
levhasıdır. (TS 7316 EN 13163) Stroton, yoğunluğu 20
kg/m³ ve üzerinde özel paneller üreterek EPS
konusunda ulaşılması zor bir kaliteyi yakalamıştır.
Patentli özel tasarıma ve uygun yoğunluğa (20 kg/m³
ve üzeri) sahip Stroton paneller, dıştan ve içten bina
yalıtımı (mantolama) uygulamalarında çok büyük
avantaj ve uygulama kolaylığı kazandırmaktadır.
Stroton Panel aynı zamanda ICF Bina Sistem
elemanıdır.
8
cm
Stroton Panel ısı yalıtım levhası birbirine özel geçme
sistemi sayesinde ısı köprülerinin oluşumunu engeller.
Arka yüzeydeki oluklar yapışma yüzeyine daha iyi
tutunarak, levhaların yapışma mukavemetini artırır.
Bina yüzeyinde düz bir yüzey oluşturur ve işçilikten
tasarruf sağlar. Levha yüzeyindeki özel oluklar, sıva
Stroton panel için
özel üretilmiş
patentli Fuga Profili
10 cm
5,7 cm
geçme
sistemli
panel
Stroton Panel Karakteristikleri
Kalınlık (cm)
5,7 - 8
Uzunluk (cm)
120
Genişlik (cm)
40
Yoğunluk (kg/m)
20 ≤ 43
Yüzey Özellikleri
Ön yüzey
3 mm oluklu sıva tutucu
Arka yüzey
7 mm derinliğinde oluklu
Sınıfı
E Sınıfı
Kenar Profili
Özel lego geçmeli sistem
17
Stroton Blackpor Panel
Isı Yalıtım Levhası
Daha fazla ısı yalıtım
performansı ile ısı
kaybını önleyen
BlackPor Panel Serisi
Stroton Blackpor Panel 5.7 cm ve 8 cm
kalınlığında birbirine geçmeli 20 - 43
kg/m³ arası yoğunluklarda üretilen
patentli özel tasarımlı karbonlu
enjeksiyon EPS ısı yalıtım levhasıdır. (TS
7316 EN 13163) Stroton, yoğunluğu 20
kg/m³ ve üzerinde özel paneller üreterek
EPS konusunda ulaşılması zor bir kaliteyi
yakalamıştır. Patentli özel tasarıma ve
uygun yoğunluğa (20 kg/m³ ve üzeri)
sahip Stroton balckpor paneller, dıştan ve
içten bina yalıtımı (mantolama)
uygulamalarında çok büyük avantaj ve
uygulama kolaylığı kazandırmaktadır.
Stroton Blackpor Panel aynı zamanda
ICF Bina Sistem elemanıdır.
Stroton Blackpor Panel rengini
bileşimindeki grafit reflektörlerinden alır.
Grafit, malzemenin ısı enerjisini, yani hem
sıcağı hemde soguğu, konvansiyonel EPS'
ye göre daha çok reflekte etmesini ve bu
şekilde malzemenin ısı yalıtım
kabiliyetinin EPS'den daha iyi olmasını
sağlar. Stroton Blackpor Panel, yalıtım
özellikleri yüksek oranda geliştirilmiş bir
EPS yalıtım levhasıdır.
Stroton Blackpor Panel ısı yalıtım levhası
birbirine özel geçme sistemi sayesinde ısı
köprülerinin oluşumunu engeller. Arka
yüzeydeki oluklar yapışma yüzeyine daha
iyi tutunarak, levhaların yapışma
mukavemetini artırır. Bina yüzeyinde düz
bir yüzey oluşturur ve işçilikten tasarruf
sağlar. Levha yüzeyindeki özel oluklar, sıva
aderansını artırır.
Özel Lego Geçmeli Sistem
anel
por P ası
Blacaklıtım Levh
Isı Y
dar
‘ye ka
%20
fazla
daha sağlar
yalıtım
Stroton Blackpor Panel Karakteristikleri
Kalınlık (cm)
5,7 - 8
Uzunluk (cm)
120
Genişlik (cm)
40
Yoğunluk (kg/m)
20 ≤ 43
Yüzey Özellikleri
Ön yüzey
3 mm oluklu sıva tutucu
Arka yüzey
7 mm derinliğinde oluklu
Sınıfı
E Sınıfı
Kenar Profili
Özel lego geçmeli sistem
18
Stroton Pan Panel
Isı Yalıtım Levhası
Pan Panel ile
termal köprüsüz
kusursuz yalıtım!
anel
Pan P Levhası
tım
Isı Yalı
4 Kenarı Özel Lego
Geçmeli Sistem
Stroton Pan Panel 5 ,6, 8, 10 cm kalınlıklarında 4
taraftan birbirine geçmeli 16 - 43 kg/m³ arası
yoğunluklarda üretilebilen özel tasarımlı EPS ısı yalıtım
levhasıdır. Patentli özel tasarıma ve uygun yoğunluğa
(16 kg/m3 ve üzeri) sahip Stroton Pan Paneller, dıştan
ve içten bina yalıtımı (mantolama) uygulamalarında
çok büyük avantaj ve uygulama kolaylığı
kazandırmaktadır.
fazla
daha sağlar
ım
t
lı
a
y
Yeni ürün
Stroton Pan Panel ısı yalıtım levhası 4 taraftan birbirine
özel geçme sistemi sayesinde ısı köprülerinin
oluşumunu sıfır seviyesine düşürür. Bina yüzeyinde düz
bir yüzey oluşturur ve işçilikten tasarruf sağlar.
Yüzeyindeki pürüzlülüğü sayesinde yüksek sıva
aderansına sahip olmasından dolayı özellikle tercih
edilir.
Pan Panel Karakteristikleri
Esnek yapısı ile duvarların çalışmasından kaynaklanan
sıva, boya ve kaplama çatlaklarının oluşmasını engeller.
Özel tasarımlı 4 taraftan geçme sistemi sayesinde diğer
düz levhalara göre %20 daha fazla ısı yalıtımı sağlar.
dar
‘ye ka
%20
Patentli
Kalınlık (cm)
5-6-8-10
Uzunluk (cm)
100
Genişlik (cm)
50
Yoğunluk (kg/m)
16 ≤ 43
Yüzey Özellikleri
Ön yüzey
Tel kesim - pürüzlü
Arka yüzey
Tel kesim - pürüzlü
Sınıfı
E Sınıfı
Kenar Profili Özel lego geçmeli sistem
19
Stroton Black Pan Panel
Isı Yalıtım Levhası
4 kenarı lego geçmeli
sistem sayesinde ısı
köprülerini sıfırlayan
kusursuz yalıtım
anel
PanLPevhası
k
c
la
B Yalıtım
Isı
dar
‘ye ka
%20
fazla
daha sağlar
ım
t
lı
a
y
Stroton Black Pan Panel 5 ,6, 8, 10 cm kalınlıklarında 4
taraftan birbirine geçmeli 16 - 43 kg/m³ arası
yoğunluklarda üretilebilen özel tasarımlı Karbonlu
EPS ısı yalıtım levhasıdır. Patentli özel tasarıma ve
uygun yoğunluğa (16 kg/m³ ve üzeri) sahip Stroton
Black Pan Paneller, dıştan ve içten bina yalıtımı
(mantolama) uygulamalarında çok büyük avantaj ve
uygulama kolaylığı kazandırmaktadır.
Stroton Black Pan Panel ısı yalıtım levhası 4 taraftan
birbirine özel geçme sistemi sayesinde ısı
köprülerinin oluşumunu engeller. Bina yüzeyinde
düz bir yüzey oluşturur ve işçilikten tasarruf sağlar.
Yüzeyindeki pürüzlülüğü sayesinde yüksek sıva
aderansına sahip olmasından dolayı özellikle tercih
edilir. Stroton Black Pan Panel rengini bileşimindeki
grafit reflektörlerinden alır. Grafit, malzemenin ısı
enerjisini, yani hem sıcağı hemde soguğu,
konvansiyonel EPS' ye göredaha çok reflekte
etmesini ve bu şekilde malzemenin ısı yalıtım
kabiliyetinin EPS'den daha iyi olmasını sağlar. Stroton
Black Pan Panel, yalıtım özellikleri yüksek oranda
geliştirilmiş bir EPS yalıtım levhasıdır.
Esnek yapısı ile duvarların çalışmasından
kaynaklanan sıva, boya ve kaplama çatlaklarının
oluşmasını engeller. Özel tasarımlı 4 taraftan geçme
sistemi sayesinde diğer düz levhalara göre %20 daha
fazla ısı yalıtımı sağlar.
Patentli
4 Kenarı Özel Lego
Geçmeli Sistem
Yeni ürün
Black Pan Panel Karakteristikleri
Kalınlık (cm)
5-6-8-10
Uzunluk (cm)
100
Genişlik (cm)
50
Yoğunluk (kg/m)
16 ≤ 43
Yüzey Özellikleri
Ön yüzey
Tel kesim - pürüzlü
Arka yüzey Tel kesim - pürüzlü
Sınıfı
E Sınıfı
Kenar Profili Özel lego geçmeli sistem
20
Stroton Stroboard
Isı Yalıtım Levhası
Kolay uygulanabilir
farklı ebatlarda,
farklı çözümler...
Stroboard Ebatları:
3,4,5,6,8 x 40 x 120 cm
3,4,5,6,7,8 x 60 x 120 cm
4,5 x 80 x 120 cm
Stroton Stroboard 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 cm
kalınlıklarında, kenarları binili olarak
üretilen yüzeyinde 5 cm aralığında 3 mm
derinliğinde sıva tutucu kanallar bulunan
20 - 43 kg/m arası yoğunluklarda
üretilebilen, enjeksiyon ısı yalıtım levhasıdır.
(TS 7316 EN 13163)
Stroton Stroboard, dıştan ve içten bina
yalıtımı (mantolama) uygulamalarında çok
büyük avantaj ve uygulama kolaylığı
kazandırmaktadır.
Stroton Stroboard ısı yalıtım levhası binili
(lamda-zıvana) geçme sistemi sayesinde ısı
köprülerinin oluşumunu engeller. Ön ve
arka yüzeyindeki oluklar yapışma yüzeyine
daha iyi tutunarak, levhaların yapışma
mukavemetini artırır. Bina yüzeyinde düz
bir yüzey oluşturur ve işçilikten tasarruf
sağlar. Levha yüzeyindeki özel oluklar, sıva
aderansını artırır.
Stroboard Karakteristikleri
Kalınlık (cm)
3-4-5-6-7-8
Uzunluk (cm)
120
Genişlik (cm)
40 - 60 - 80
Yoğunluk (kg/m)
20 ≤ 43
Yüzey Özellikleri
Ön yüzey
3 mm derinliğinde yatay oluklu
Arka yüzey 3 mm derinliğinde dikey oluklu
Sınıfı
E Sınıfı
Kenar Profili Binili (Lamba - zıvana)
21
Stroton Blackboard
Isı Yalıtım Levhası
Blackboard Serisi ile
ısı yalıtımında
yüksek performans
Stroton Blackboard 3,4,5,6,7,ve 8 cm
kalınlıklarında, kenarları binili olarak
üretilen yüzeyinde 5 cm aralığında 3 mm
derinliğinde sıva tutucu kanallar bulunan
20 - 43 kg/m arası yoğunluklarda
üretilebilen, karbonlu enjeksiyon ısı yalıtım
levhasıdır. (TS 7316 EN 13163)
Binili Sistem
Stroton Blackboard rengini bileşimindeki
grafit reflektörlerinden alır. Grafit,
malzemenin ısı enerjisini, yani hem sıcağı
hemde soğuğu, konvansiyonel EPS' ye
göre daha çok reflekte etmesini ve bu
şekilde malzemenin ısı yalıtım kabiliyetinin
EPS'den daha iyi olmasını sağlar.
Blackboard, yalıtım özellikleri yüksek
oranda geliştirilmiş bir EPS yalıtım
levhasıdır.
Stroton Blackboard, dıştan ve içten bina
yalıtımı (mantolama) uygulamalarında çok
büyük avantaj ve uygulama kolaylığı
kazandırmaktadır.
Stroton Blackboard ısı yalıtım levhası binili
(lamda-zıvana) geçme sistemi sayesinde ısı
köprülerinin oluşumunu engeller. Ön ve
arka yüzeyindeki oluklar yapışma yüzeyine
daha iyi tutunarak, levhaların yapışma
mukavemetini artırır. Bina yüzeyinde düz
bir yüzey oluşturur ve işçilikten tasarruf
sağlar. Levha yüzeyindeki özel oluklar, sıva
aderansını artırır.
Blackboard Karakteristikleri
Kalınlık (cm)
3-4-5-6-7-8
Uzunluk (cm)
120
Genişlik (cm)
40 - 60 - 80
Yoğunluk (kg/m)
20 ≤ 43
Yüzey Özellikleri
Ön yüzey
3 mm derinliğinde yatay oluklu
Arka yüzey 3 mm derinliğinde dikey oluklu
Sınıfı
E Sınıfı
Kenar Profili Binili (Lamba - zıvana)
22
Stroton Stropan
Isı Yalıtım Levhası
Yüksek yoğunluklu
Stropan ile farklı ölçülerde
avantajlı çözümler
Stropan Karakteristikleri
Kalınlık (cm)
1 - 125
Uzunluk (cm)
400
Genişlik (cm)
125
Yoğunluk (kg/m)
16 ≤ 43
Yüzey Özellikleri
Stroton Stropan, 4 m x 1,25 m x 1 m
boyutlarında özel blok üretimden istenilen ebat
ve kalınlıklarda kesilerek elde edilen EPS ısı
yalıtım malzemesidir. Sıcak tel ile kesilerek
ebatlanan Stropan levhalar yüzey pürüzlülüğü
sayesinde çok yüksek sıva aderansına sahip
olmalarının yanı sıra 4 m boy ve 1,25 m en’e
kadar istenilen her ebatta üretilebilme
özelliğinden dolayı da özel ebatlı işlerde
özellikle tercih edilirler. Diğer ısı yalıtım ürünleri
gibi E yanmazlık sınıfında üretilir. Asmolen üstü
dolgu malzemesi olarak da kullanılabilen
Stropan 16 - 43 kg/m yoğunluk aralığında
üretilmektedir.
Esnek yapısı sayesinde duvarların
çalışmasından kaynaklanan sıva, boya ve
kaplama çatlaklarının oluşmasını engeller.
Yüksek su buhar geçirgenliğine sahiptir.Bu
sayede uygulandığı binalarda küf, nem ve
rutubet oluşumunu engeller. Üretimden sonra
standartlara uygun olarak dinlendirilerek
mükemmel boyut stabilitesine ulaşır. Suya karşı
dirençli yapısı sayesinde ısı yalıtım
performansında değişme olmaz.
Ön yüzey
Tel kesim - pürüzlü
Arka yüzey
Tel kesim - pürüzlü
Sınıfı
E Sınıfı
Kenar Profili
Düz
23
Stroton Blackpor Pan
Isı Yalıtım Levhası
Yüksek yoğunluklu
Blackpor Pan ile
daha iyi yalıtım
BlackporPan Karakteristikleri
Kalınlık (cm)
1-125
Uzunluk (cm)
400
Genişlik (cm)
125
Yoğunluk (kg/m)
16 ≤ 43
Yüzey Özellikleri
Ön yüzey
Tel kesim - pürüzlü
Arka yüzey
Tel kesim - pürüzlü
Sınıfı
E Sınıfı
Kenar Profili
Düz
Stroton Blackpor Pan, 4 m x 1,25 m x 1 m
boyutlarında özel blok üretimden istenilen ebat
ve kalınlıklarda kesilerek elde edilen karbonlu EPS
ısı yalıtım malzemesidir. Sıcak tel ile kesilerek
ebatlanan Blackpor Pan levhalar yüzey
pürüzlülüğü sayesinde çok yüksek sıva
aderansına sahip olmalarının yanı sıra 4 m boy ve
1,25 m en’e kadar istenilen her ebatta
üretilebilme özelliğinden dolayı da özel ebatlı
işlerde özellikle tercih edilirler. Diğer ısı yalıtım
ürünleri gibi E yanmazlık sınıfında üretilir.
Asmolen üstü dolgu malzemesi olarak da
kullanılabilen Blackpor Pan 16 - 43 kg/m
yoğunluk aralığında üretilmektedir.
Stroton Blackpor Pan, rengini bileşimindeki grafit
reflektörlerinden alır. Grafit, malzemenin ısı
enerjisini, yani hem sıcağı hemde soğuğu,
konvansiyonel EPS' ye göre daha çok reflekte
etmesini ve bu şekilde malzemenin ısı yalıtım
kabiliyetinin EPS'den daha iyi olmasını sağlar.
Stroton Blackpor Pan, yalıtım özellikleri yüksek
oranda geliştirilmiş bir EPS yalıtım levhasıdır.
Esnek yapısı sayesinde duvarların çalışmasından
kaynaklanan sıva, boya ve kaplama çatlaklarının
oluşmasını engeller. Yüksek su buhar
geçirgenliğine sahiptir. Bu sayede uygulandığı
binalarda küf, nem ve rutubet oluşumunu
engeller. Üretimden sonra standartlara uygun
olarak dinlendirilerek mükemmel boyut
stabilitesine ulaşır. Suya karşı dirençli yapısı
sayesinde ısı yalıtım performansında değişme
olmaz.
24
Stroton Taşyünü
Isı Yalıtım Levhası
Taşyünü Karakteristikleri
Doğada bulunan volkanik kayaçlardan
elde edilen mineral, inorganik taşların
1400- 1500 derece arasında eritilip,
elyaf haline gelmesiyle oluşturulan ve
%97 oranında doğal elyaf içeren ısı
yalıtım malzemesidir.
2 ila 20 cm kalınlığında levha şeklinde
üretilmektedir.
Standart olarak 60x120 cm ebatlarında
üretilmektedir.
40 ila 200 (kg/m) yoğunlukta
üretilebilmektedir.
Binaların çatılarında, bölme duvarlarda,
dış cephe yalıtımlarında, fırınlarda, çelik
kapıların yalıtımlarında, gemi
inşaatlarında, elektrikli ev aletlerinde,
eğlence mekânlarında ve sinemalarda
ısı, ses, rutubet yalıtımı ve yangın
güvenliği gerektiren her yerde % 90’a
kadar yalıtım yapma özelliğine sahiptir.
İnorganik yapısı sayesinde bakteri ve
mikroorganizma üremez.
Doğal hammaddeden imal edilmiş
ekolojik bir üründür.
Kalınlık (cm)
2 - 20 arası
Uzunluk (cm)
120
Genişlik (cm)
60
Yoğunluk (kg/m)
40 - 200
Yüzey Özellikleri
Ön yüzey
Düz
Arka yüzey
Pürüzlü
Sınıfı
A1 Sınıfı
Kenar Profili
Düz
25
Stroton Köşe Panel
Isı Yalıtım Levhası
Mükemmel
köşe detayları
Köşe Elemanı Karakteristikleri
Kalınlık (cm)
6,4
Uzunluk (cm)
30 x 30
Genişlik (cm)
40
Yoğunluk (kg/m)
20 ≤ 43
Yüzey Özellikleri
Ön yüzey
7 mm derinliğinde oluklu
Arka yüzey
7 mm derinliğinde oluklu
Sınıfı
E Sınıfı
Kenar Profili
Özel lego geçmeli sistem
Stroton Köşe elemanı sayesinde yapılarda kusursuz
köşeler elde edilirken daha hızlı mantolama
yapılarak işçilikten ve zamandan tasarruf sağlanır.
Yine patentli özel köşe elemanı sayesinde bina
köşelerinde oluşan ısı köprüleri tamamen
önlenmiş olur.
Stroton Köşe elemanı ICF bina sisteminde ve
dıştan mantolamada kullanılan özel geçme
sistemli ilk ve tek köşe elemanıdır. Yalıtım
levhalarını köşelerde birbirine tam kilitleyerek hem
daha düzgün hem daha rijit köşeler oluşmasını
sağlar. Yüzeyindeki özel olukları sayesinde bina
köşelerine özel bir desen verilebilir. Maksimum
derecede yüzey düzgünlüğü için tercih edilir.
Stroton Köşe Elemanı aynı zamanda ICF Bina
Sistem elemanıdır. ICF bina sisteminde 20 ≤ 43
kg/m, mantolama sisteminde ise 20-26 ve 30
kg/m yoğunluklarda kullanılır.
Levha iç ve dış yüzeyindeki 7 mm derinliğe sahip
oluklar malzemenin ses dağıtımı ve yayındırma
yüzeyini artırarak hem daha iyi bir ses yalıtımı hem
de mükemmel bir sıva aderansı sağlar.
26
Yapı Kimyasalları
STROCHEM 710
Isı Yalıtım Yapıştırıcısı
Strochem 710 Isı Yalıtım Yapıştırıcısı Sistemi için
geliştirilmiş, polistren ve taş yünü gibi
ısı ve ses yalıtım levhalarının yapıştırılmasında
kullanılan çimento esaslı özel bir yapıştırıcıdır.
Özellikleri
• Polistren ve taşyünü levhalarının mineral
yüzeylere güçlü olarak yapışmasını sağlar
• Dış hava şartlarına dayanıklıdr.
• Uygun uygulama süresine sahiptir.
STROCHEM 711
Isı Yalıtım Sıvası
Strochem 711 Isı Yalıtım Sıvası Polistren ve taşyünü levhaların
üzerini kaplayan, içine file uygulamasıyla yüzeyin mukavemetini
arttıran, çimento esaslı elyaf takviyeli özel bir sıvadır.
Özellikleri
• Su iticidir.
• Dış hava şartlarına dayanıklıdır. Yapısında bulunan elyaf lifler
sayesinde sıcaklık farklılıklarından doğan gerilimleri ve titreşimleri
absorbe eder, çatlama riskini en aza indirir.
• Yapısındaki polimerler nedeniyle yüksek esnekliğe sahiptir.
• Polistren ve taşyünü levhalarına güçlü bir tutunma sağlar.
• Uygun uygulama zamanına sahiptir.
STROCHEM 712
Mineral Kaplama
Strochem 712 Mineral Kaplama Çimento esaslı, hafif, elyaf takviyeli,
yüzeyde doğal bir doku oluşturan son kat iç ve dış yüzey kaplamasıdır.
Özellikleri
• Çimento bazlı olması ve özel formülasyonu sayesinde mükemmel bir
buhar geçirgenliğine sahip olup ısı yalıtım sistemleri için ideal bir dış
cephe kaplamasıdır.
• Dış hava şartlarına dayanıklı ve su iticidir. Rutubet birikimini önler.
• Hafif olması sayesinde uygulaması ve desen verilmesi rahattır.
• Yapıya doğal ve dekoratif bir görüntü kazandırır.
• Yüzey hatalarını giderir.
• Uygulandığı yüzeylere tam uyum ve yüksek aderans sağlar.
• Yapısındaki elyaf lifler sayesinde çatlama ve dökülme yapmaz.
27
STROCHEM 700
Akrilik Yapıştırıcı
Akrilik dispersiyon esaslı, süper elastik, yüksek
performanslı, kullanıma hazır, dekoratif yapı
elemanlarının (söve, kat silmesi v.b) yapıştırılması
için kullanılan pasta tipi yapıştırıcıdır.
İç ve dış mekanlarda, mineral esaslı yüzeylerde,
boyalı yüzeyler, alçı panel, alçı-sıva, betopan,
ahşap gibi yüzeyler üzerine ısı yalıtım levhalarının
(EPS, XPS, TAŞYÜNÜ vb.) yapıştırılmasında
kullanılır. Solvent içermez, kokusuzdur. İç
mekanlarda güvenle kullanılabilir. Çimento esaslı
yapıştırıcılara göre daha elastik ve güçlü yapışma
sağladığı için özellikle dekoratif yapı
elemanlarının birbirlerine yapıştırılmasında ve
yine ek yerlerinin yapıştırılmasında ve tamiratında
özellikle tercih edilir. Neme dayanıklıdır.Kolay
uygulanır, işçilikten tasarruf sağlar.Su buharı
geçirgenliğine sahiptir.
Porfix 505 Poliüretan
Isı Yalıtım Yapıştırıcısı
Ortamdaki nem ile çok hızlı kürleşen yapıştırma
amaçlı aerosol poliüretan köpüktür. Başta ısı
yalıtım levhaları olmak üzere çeşitli inşaat
malzemelerinin hızlı ve güçlü yapıştırılmasında
kullanılır. Polistren ısı levhaları (XPS, EPS ve
TAŞYÜNÜ) özellikle cam ve bitümlü membran
uygulamalarında olmak üzere beton, tuğla,
ahşap, metal, vb. yapı malzemelerine çok güçlü
yapışma sağlar.
STROCHEM 714
Dekoratif Kaplama Astarı
Yüksek aderans gücüne sahip akrilik kopolimer
emülsiyon esaslı beyaz renkte kaplama astarıdır.
Dış ve iç cephe ısı yalıtım sistemleri üzerine Strochem
712 Mineral Kaplama uygulamalarından önce
kullanılır. Yüksek aderans gücü sağlar. Uygulama
yüzeyi ile Strochem 714 Dekoratif Kaplama arasında
tutunmayı kolaylaştırır. Yüksek kapatma gücüne sahip
olup beyaz renktedir. Uygulama yüzeyini sertleştirdiği
gibi su emiciliğini azaltır.
28
Yapı Kimyasalları
STROCHEM 520
Silikonlu Dış Cephe Boyası
Silikon emülsiyon esaslı son kat dış cephe boyasıdır.
Özellikleri
Su bazlı özel formülü sayesinde, akrilik bağlayıcıların ve özel
silikonun etkisiyle suya ve neme yüksek dayanım gösterir.
Uygulandığı yüzeye iyi yapışır, iyi bir kapama özelliğine sahiptir.
Yapısında kullanılan özel renk pigmentleri sayesinde renk
değişimine uğramaz. Ekonomiktir. Nefes alma kabiliyeti yüksek
olup; ısı yalıtım sistemlerinin üzerine rahatlıkla uygulanabilir.
Yayılma özelliği yüksektir, bu yüzden kolay sürülür. Zaman ve
işçilikten tasarruf sağlar. Hava şartlarına ve sürtünmeye karşı
dayanımı yüksektir.
Sarfiyat :50 - 70 m² (Çift katta)
STROCHEM 532
Silikonlu Dış Cephe Astarı
Silikon emülsiyon esaslı, aderanans gücü yüksek, son kat dış
cephe astarıdır.
Kullanım Alanları
Mineral esaslı ve çok emici yüzeylerde ilk defa yapılacak boya
uygulamalarından önce ve eski boyalı yüzeyler üzerinde
yapılacak uygulamalarından önce kullanılır.
Özellikleri
Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar, boya sarfiyatını
azaltır. Taze beton yüzeyinde oluşan kimyasalların boyayı bozup
kabartmasını önler. İçerisindeki yüksek mikronlu ve özel dolgular
sayesinde son kat için dayanıklı düzgün yüzeyler hazırlanmasını
sağlar. Üzerine gelecek boyanın farklı şekilde emilmesini engeller.
Yosun ve bakteri oluşumunu engeller.
Sarfiyat: 100-115 m² (Tek katta)
STROCHEM 530
Silikonlu Grenli Dış Cephe Kaplaması
Silikon katkılı, silikon emülsiyon esaslı, rulo ile desen verilen mat, yapı
son kat, dış cephe kaplamasıdır.
Özellikleri
Yüksek örtme gücüne sahiptir. Uygulandığı yüzeylere mükemmel
aderans (yapışma) gösterir. UV ışınlarına dirençlidir. Dengeli kuruma
özelliği gösterir. Nefes alma özelliği sayesinde yapı elemanları buhar
geçişini sağlar. İnce gren yapısı sayesinde binalara dekoratif ve
koruyucu bir görünüm kazandırır. Yüksek uygulama kolaylığı sağlar.
Yosun ve bakteri oluşumunu önler.
Sarfiyat: 17-25 m² (Tek katta)
29
Flexitex
STROCHEM 510
Flexitex
Cephe ihtiyaçlarınıza
tek çözüm!
Yüksek örtme gücüne
sahip, parlak, uzun
ömürlü, ısı yalıtım
sistemleri için özel
formülize edilmiş
çatlak köprüleme
özelliği mükemmel
olan elastik dış cephe
kaplama ve boyasıdır.
Yeni ürün
Kullanım Alanı
Her türlü yapıda binaların dış ve iç
kısımlarında sıva, brüt beton, ahşap, ve
antipas uygulanmış metal yüzeylerde , DIŞ
CEPHE ISI YALITIM SİSTEMLERİ üzerinde
uygun astarlar ile ideal bir cephe kaplama ve
boyası olarak kullanılır. Formülündeki özel
bağlayıcılardan dolayı yüzeye vuran yağmur
suyunun yüzeyi ıslatmadan akmasını sağlar.
Mükemmel elastikiyet özelliği ile uygulama
yapılacak olan yüzeydeki oluşan çatlaklarda
köprü vazifesi görür. Binaların oturması
sonucu meydana gelebilecek çatlaklardan
etkilenmez. Dış etkenlerden yağmur, kar,
nem, aşırı sıcak ve aşırı soğuk gibi hava
şartlarından etkilenmez ve renkleri solmaz. Su
buharı geçirgenliği sayesinde su buharının
dışarıya atılmasını ve nefes almasını sağlar. Su
bazlı olduğu için kokmaz insan sağlığı ve
çevreye zarar vermez.
Sarfiyat: 60 - 85 m² (çift katta)
30
Isı Yalıtım
Yardımcı Elemanları
Stroton Donatı Filesi
Dıştan mantolama uygulamalarında
160 gr/m, içten mantolama
uygulamalarında 4x4 , 4x5 mm ağ
genişliğine sahip cam elyafından
mamül bir malzemedir. Isıya bağlı
gerilmelerden, mantar ve
bakterilerden etkilenmez, boyutsal
kararlılığa sahip olup alev yürütmez
özelliktedir.
31
Stroton PVC Fileli
Köşe Profili
Stroton Dübel
Darbelere maruz kalma ihtimali yüksek
olan kapı, pencere ve bina köşelerini
korumak ve sıva filesini kilitlemek
amacıyla delikli alüminyum veya fileli
PVC olarak kullanılan profillerdir.
Stroton Bağlantı Elemanı, levhaların cephe yüzeyine
tespitini sağlayan, plastik izolasyon dübelidir. Levha
köşelerine birer adet, levha ortalarına da ikişer adet
gelecek şekilde yerleştirilir. Yalıtım uygulamalarında
ortalama m’ye 6 adet gelecek şekilde monte edilir.
Stroton Su
Basman Profili
Stroton Damlalıklı
Köşe Profili
Isı yalıtım sisteminin alt kenarında ve
gerektiğinde yanda bitişi oluşturmak
amacıyla monte edilir. Taşıyıcı amacıyla
değil başlangıcın ve sistemin düzgün
işlemesi için kullanılır. 2,5 m
uzunluğunda paslanmaz alüminyum
su basman profilleri, 3-4-5-6-7-8-9 ve
10 cm levhalara uygun yatak
genişliklerine sahiptir.
Kapı ve pencere lentoları, balkon ve
cumba altları gibi riskli bölgelerde
suyun sisteme zarar vermemesi için
özel olarak tasarlanmış, pvc esaslı
profildir.
Stroton Denizlik
Uzatma Profili
Isı yalıtım uygulamalarında mevcut
pencere denizliklerinin yeterli olmadığı
yerlerde bu kısımları uzatarak yalıtım
detaylarının uygulanabilmesine imkan
veren profillerdir. Damlalıklı, UV
dayanımlı ve Antistatik (toz kusmaz)
özelliklerindedir. 3 m boyda, 5cm ve
8cm genişlikte olmak üzere 2 ayrı ebadı
mevcuttur.
Stroton Fileli
Fuga Profili
Stroton Köşeli
Fuga Profilleri
Stroton Oval
Fuga Profilleri
3m uzunluğunda PVC’den imal
edilmiş fuga profilleridir. Isı yalıtım
levhaları üzerinde açılmış olan
fuga bölümlerinin geçişinde
kullanılır. Profilin üzerine
yaptırılmış Stroton Donatı Filesi,
işçilik ve zamandan tasarruf
edilmesini sağlar, işçilik hatalarını
önler.1,6 derinlik ile 3cm ve 5cm
üzerine iki farklı modeli mevcuttur.
Dış cephe ısı yalıtım mantolama
uygulamalarında dekoratif amaçlı
görüntü sağlamak için
kullanılmaktadır.
Mantolamada fuga uygulamalarını
kolaylaştırmak amacıyla üretilmiş
profildir. 1,6 derinlik , 3 cm ve 5 cm
üzerine iki farklı modeli mevcuttur.
32
Stroton Dekoratif
Yapı Elemanları
Ekonomik,
pratik ve şık
EPS, inşaat sektöründe sadece yalıtım için değil
dekorasyon amaçlı da kullanılmaktadır. Stroton
ürettiği birbirinden şık EPS söveler ile binalara
olağanüstü güzel bir görünüm ve değer katmaktadır.
Stroton söveler; 2 m. boyunda üretilmektedir. Söve
kesitlerinin dolgusunda yüksek yoğunlukta EPS
kullanılmaktadır. Söve kesit yüzeylerine özel
hazırlanmış akrilik esaslı sıvalar ile homojen kalınlıkta
kaplama yapılmaktadır. Yapılan kaplamanın EPS ile
uyumu mükemmeldir. Bünyesine su almaz, atmosfer
şartlarına karşı son derece dirençlidir. Montajı
esnasında konstrüksiyon gerektirmez ve uygulaması
kolaydır. Sıva yüzeyi çok rijit ve elastik olduğu için
çatlama yapmaz. Çok hafiftir, binaya yük getirmez,
kolay taşınır. Birbirinden farklı ve isteğe bağlı
modellerde çalışılabilme avantajı sağlar. Ekonomiktir.
Stroton Söveler bu özelliklerinden dolayı sektörün
tercihi haline gelmiştir.
Stroton panel için
özel üretilmiş
patentli Fuga Profili
10 cm
5,7 cm
33
STROCHEM 642
Söve Yapıştırıcısı
Dekoratif yapı
elemanlarının
(söve, katsilmesi
v.b) ek yerlerinde
çatlamayı engeller.
Akrilik dispersiyon esaslı, süper elastik, yüksek
performanslı, kullanıma hazır, dekoratif yapı
elemanlarının (söve, kat silmesi v.b) yapıştırılması
için kullanılan pasta tipi yapıştırıcıdır.
İç ve dış mekanlarda, mineral esaslı yüzeylerde,
boyalı yüzeyler, alçı panel, alçı-sıva, betopan,
ahşap gibi yüzeyler üzerine ısı yalıtım levhalarının
(EPS, XPS, TAŞYÜNÜ vb.) yapıştırılmasında kullanılır.
Solvent içermez, kokusuzdur. İç mekanlarda
güvenle kullanılabilir.
Çimento esaslı yapıştırıcılara göre daha elastik ve
güçlü yapışma sağladığı için özellikle dekoratif
yapı elemanlarının birbirlerine yapıştırılmasında ve
yine ek yerlerinin yapıştırılmasında ve tamiratında
özellikle tercih edilir. Neme dayanıklıdır.Kolay
uygulanır, işçilikten tasarruf sağlar.Su buharı
geçirgenliğine sahiptir.
STROTON
Isı Yalıtım Sistemleri
emsallerine göre
%20’ye kadar
extra yalıtım
avantajı sağlar.
Isı Yalıtım
Sistemleri
36
Elite
Isı Yalıtım Sistemi
Yüksek ısı yalıtım performansına sahip
Türkiye’de lego geçme sistemli
ilk ısı yalıtım sistemi
Stroton Panel
Sistemin ısı yalıtım levhası olan Stroton Panel, patentli
enjeksiyon kalıp ve lego geçme sistemi sayesinde ısı köprülerini
engeller, diğer ısı yalıtım sistemlerine göre ısıtma ve soğutma
giderlerinden % 20’ye kadar daha fazla tasarruf sağlar. Binayı
tüm dış etkenlerden koruyarak ömrünü uzatır. Bina içinde ki
nemi dengeleyerek, terleme ve yoğuşma oluşumunun önüne
geçip, konforlu mekanlar oluşturur. Sistemde kullanılan yüksek
kaliteli ürünler sayesinde uzun yıllar boyunca dış cephe tadilatı
gerektirmez, kalıcı performans sağlar.
EliteSistemi
tım
lı
a
Y
Isı
dar
‘ye ka
%20
Elite Isı Yalıtım Sistem Elemanları
fazla
daha sağlar
yalıtım
Dış Duvar Yüzeyi
Strochem 510 Flexitex
Strochem 520 Silikonlu
Strochem 540 Akrilik Dış Cephe Boyası
Strochem 710
Isı Yalıtım
Yapıştırıcısı
Strochem 711
Isı Yalıtım Sıvası
Stroton Bağlantı
Elemanı
Strochem 714
Dekoratif Kaplama
Astarı
Stroton Panel
Isı Yalıtım Levhası
Strochem 532
Dış Cephe Astarı
Strochem 712/ 713
Mineral Kaplama
Stroton Sıva Filesi (160 gr/m)
Stroton Fileli PVC
Köşe Profili
37
Elite PLUS
Isı Yalıtım Sistemi
Daha fazla ısı yalıtım performansı
ile ısı kaybını önleyen
yalıtım sistemi
Blackpor Panel
Sistemin ısı yalıtım levhası olan Stroton Blackpor Panel, karbon
takviyesi, patentli enjeksiyon kalıp ve lego geçme sistemi
sayesinde ısı köprülerini engeller, diğer ısı yalıtım sistemlerine
göre ısıtma ve soğutma giderlerinden % 20’ye kadar daha fazla
tasarruf sağlar. Binayı tüm dış etkenlerden koruyarak ömrünü
uzatır. Bina içinde ki nemi dengeleyerek, terleme ve yoğuşma
oluşumunun önüne geçip, konforlu mekanlar oluşturur.
Sistemde kullanılan yüksek kaliteli ürünler sayesinde uzun yıllar
boyunca dış cephe tadilatı gerektirmez, kalıcı performans sağlar.
lus i
ElilıtteımPSistem
Isı Ya
dar
‘ye ka
%20
ElitePLUS Isı Yalıtım Sistem Elemanları
Strochem 510 Flexitex
Strochem 520 Silikonlu
Strochem 540 Akrilik Dış Cephe Boyası
fazla
daha sağlar
ım
t
lı
ya
Dış Duvar Yüzeyi
Strochem 710
Isı Yalıtım
Yapıştırıcısı
Strochem 711
Isı Yalıtım Sıvası
Stroton Bağlantı
Elemanı
Strochem 714
Dekoratif Kaplama
Astarı
Blackpor Panel
Isı Yalıtım Levhası
Strochem 532
Dış Cephe Astarı
Strochem 712/ 713
Mineral Kaplama
Stroton Sıva Filesi (160 gr/m)
Stroton Fileli PVC
Köşe Profili
38
Comfort
Isı Yalıtım Sistemi
Termal köprüsüz
kusursuz yalıtım!
Türkiye’de ilk ve tek!
Pan Panel
Sistemin ısı yalıtım levhası olan Stroton Pan Panel,
patentli 4 kenarından özel lego geçme sistemi sayesinde
ısı köprülerini sıfır seviyesine düşürür, diğer ısı yalıtım
sistemlerine göre ısıtma ve soğutma giderlerinden %
20’ye kadar daha fazla tasarruf sağlar. Binayı tüm dış
etkenlerden koruyarak ömrünü uzatır. Bina içinde ki nemi
dengeleyerek, terleme ve yoğuşma oluşumunun önüne
geçip, konforlu mekanlar oluşturur. Sistemde kullanılan
yüksek kaliteli ürünler sayesinde uzun yıllar boyunca dış
cephe tadilatı gerektirmez, kalıcı performans sağlar.
Comfort Isı Yalıtım Sistem Elemanları
fortemi
t
Com
ım Sis
t
Isı Yalı
dar
‘ye ka
%20
fazla
daha sağlar
ım
t
lı
ya
Dış Duvar Yüzeyi
Strochem 510 Flexitex
Strochem 520 Silikonlu
Strochem 540 Akrilik Dış Cephe Boyası
Strochem 710
Isı Yalıtım
Yapıştırıcısı
Strochem 711
Isı Yalıtım Sıvası
Stroton Bağlantı
Elemanı
Strochem 714
Dekoratif Kaplama
Astarı
Stroton Pan Panel
Isı Yalıtım Levhası
Strochem 532
Dış Cephe Astarı
Strochem 712/ 713
Mineral Kaplama
Stroton Sıva Filesi (160 gr/m)
Stroton Fileli PVC
Köşe Profili
39
Comfort PLUS
Isı Yalıtım Sistemi
Yüksek performans ile
mükemmel ısı yalıtımı
Türkiye’de ilk ve tek!
Black Pan Panel
Sistemin ısı yalıtım levhası olan Stroton Black Pan Panel,
karbon takviyesi ve patentli 4 kenarından özel lego geçme
sistemi sayesinde ısı köprülerini sıfır seviyesine düşürür,
diğer ısı yalıtım sistemlerine göre ısıtma ve soğutma
giderlerinden % 20’ye kadar daha fazla tasarruf sağlar.
Binayı tüm dış etkenlerden koruyarak ömrünü uzatır. Bina
içindeki nemi dengeleyerek, terleme ve yoğuşma
oluşumunun önüne geçip, konforlu mekanlar oluşturur.
Sistemde kullanılan yüksek kaliteli ürünler sayesinde uzun
yıllar boyunca dış cephe tadilatı gerektirmez, kalıcı
performans sağlar.
lus
fortSP
temi
is
Com
alıtım
Isı Y
dar
‘ye ka
%20
Comfort PLUS Isı Yalıtım Sistem Elemanları
fazla
daha sağlar
ım
t
lı
ya
Dış Duvar Yüzeyi
Strochem 510 Flexitex
Strochem 520 Silikonlu
Strochem 540 Akrilik Dış Cephe Boyası
Strochem 710
Isı Yalıtım
Yapıştırıcısı
Strochem 711
Isı Yalıtım Sıvası
Stroton Bağlantı
Elemanı
Strochem 714
Dekoratif Kaplama
Astarı
Black Pan Panel
Isı Yalıtım Levhası
Strochem 532
Dış Cephe Astarı
Strochem 712/ 713
Mineral Kaplama
Stroton Sıva Filesi (160 gr/m)
Stroton Fileli
PVC Köşe Profili
40
Dynamic
Isı Yalıtım Sistemi
Stroboard
Sistemin ısı yalıtım levhası olan Stroton Stroboard, enjeksiyon ve
binili (Lamda – zıvana) sistemi sayesinde ısı köprülerini engeller,
diğer ısı yalıtım sistemlerine göre ısıtma ve soğutma
giderlerinden % 20’ye kadar daha fazla tasarruf sağlar. Binayı tüm
dış etkenlerden koruyarak ömrünü uzatır. Bina içinde ki nemi
dengeleyerek, terleme ve yoğuşma oluşumunun önüne geçip,
konforlu mekanlar oluşturur. Sistemde kullanılan yüksek kaliteli
ürünler sayesinde uzun yıllar boyunca dış cephe tadilatı
gerektirmez, kalıcı performans sağlar.
Dynamic Isı Yalıtım Sistem Elemanları
Dış Duvar Yüzeyi
Strochem 510 Flexitex
Strochem 520 Silikonlu
Strochem 540 Akrilik Dış Cephe Boyası
Strochem 710
Isı Yalıtım
Yapıştırıcısı
Strochem 711
Isı Yalıtım Sıvası
Stroton Bağlantı
Elemanı
Strochem 714
Dekoratif Kaplama
Astarı
Stroboard
Isı Yalıtım Levhası
Strochem 532
Dış Cephe Astarı
Strochem 712/ 713
Mineral Kaplama
Stroton Sıva Filesi (160 gr/m)
Stroton Fileli
PVC Köşe Profili
41
Dynamic PLUS
Isı Yalıtım Sistemi
Blackboard
Sistemin ısı yalıtım levhası olan Stroton Stroboard, karbon
takviyesi enjeksiyon ve binili (Lamda – zıvana) sistemi
sayesinde ısı köprülerini engeller, diğer ısı yalıtım
sistemlerine göre ısıtma ve soğutma giderlerinden % 20’ye
kadar daha fazla tasarruf sağlar. Binayı tüm dış etkenlerden
koruyarak ömrünü uzatır. Bina içinde ki nemi dengeleyerek,
terleme ve yoğuşma oluşumunun önüne geçip, konforlu
mekanlar oluşturur. Sistemde kullanılan yüksek kaliteli
ürünler sayesinde uzun yıllar boyunca dış cephe tadilatı
gerektirmez, kalıcı performans sağlar.
Dynamic PLUS Isı Yalıtım Sistem Elemanları
Dış Duvar Yüzeyi
Strochem 510 Flexitex
Strochem 520 Silikonlu
Strochem 540 Akrilik Dış Cephe Boyası
Strochem 710
Isı Yalıtım
Yapıştırıcısı
Strochem 711
Isı Yalıtım Sıvası
Stroton Bağlantı
Elemanı
Strochem 714
Dekoratif Kaplama
Astarı
Blackboard
Isı Yalıtım Levhası
Strochem 532
Dış Cephe Astarı
Strochem 712/ 713
Mineral Kaplama
Stroton Sıva Filesi (160 gr/m)
Stroton Fileli
PVC Köşe Profili
42
Classic
Isı Yalıtım Sistemi
Stropan
Sistemin ısı yalıtım levhası olan Stroton Stropan ,
ısıtma ve soğutma giderlerinde tasarruf sağlar. Binayı
tüm dış etkenlerden koruyarak ömrünü uzatır. Bina
içinde ki nemi dengeleyerek, terleme ve yoğuşma
oluşumunun önüne geçip, konforlu mekanlar yaratır.
Sistemde kullanılan yüksek kaliteli performanslı
ürünler sayesinde uzun yıllar boyunca dış cephe
tadilatı gerektirmez, kalıcı performans sağlar.
Classic Isı Yalıtım Sistem Elemanları
Dış Duvar Yüzeyi
Strochem 510 Flexitex
Strochem 520 Silikonlu
Strochem 540 Akrilik Dış Cephe Boyası
Strochem 710
Isı Yalıtım
Yapıştırıcısı
Strochem 711
Isı Yalıtım Sıvası
Stroton Bağlantı
Elemanı
Strochem 714
Dekoratif Kaplama
Astarı
Stropan
Isı Yalıtım Levhası
Strochem 532
Dış Cephe Astarı
Strochem 712/ 713
Mineral Kaplama
Stroton Sıva Filesi (160 gr/m)
Stroton Fileli
PVC Köşe Profili
43
Classic PLUS
Isı Yalıtım Sistemi
Blackpor Pan
Sistemin ısı yalıtım levhası olan Stroton Blackpor Pan,
karbon takviyelidir. Isıtma ve soğutma giderlerinde
tasarruf sağlar. Binayı tüm dış etkenlerden koruyarak
ömrünü uzatır. Bina içindeki nemi dengeleyerek,
terleme ve yoğuşma oluşumunun önüne geçip,
konforlu mekanlar yaratır. Sistemde kullanılan yüksek
kaliteli performanslı ürünler sayesinde uzun yıllar
boyunca dış cephe tadilatı gerektirmez, kalıcı
performans sağlar.
Classic PLUS Isı Yalıtım Sistem Elemanları
Dış Duvar Yüzeyi
Strochem 510 Flexitex
Strochem 520 Silikonlu
Strochem 540 Akrilik Dış Cephe Boyası
Strochem 710
Isı Yalıtım
Yapıştırıcısı
Strochem 711
Isı Yalıtım Sıvası
Stroton Bağlantı
Elemanı
Strochem 714
Dekoratif Kaplama
Astarı
Blackpor Pan Isı
Yalıtım Levhası
Strochem 532
Dış Cephe Astarı
Strochem 712/ 713
Mineral Kaplama
Stroton Sıva Filesi (160 gr/m)
Stroton Fileli
PVC Köşe Profili
44
Stroton Taşyünü
Isı Yalıtım Sistemi
Taşyünü
Sistemin ısı yalıtım levhası olan Stroton
Taşyünü, ısıtma ve soğutma giderlerinde
tasarruf sağlar. Binayı tüm dış etkenlerden
koruyarak ömrünü uzatır. Bina içinde ki
nemi dengeleyerek, terleme ve yoğuşma
oluşumunun önüne geçip, konforlu
mekanlar yaratır. Sistemde kullanılan yüksek
kaliteli performanslı ürünler sayesinde uzun
yıllar boyunca dış cephe tadilatı
gerektirmez, kalıcı performans sağlar.
Taşyünü Isı Yalıtım Sistem Elemanları
Dış Duvar Yüzeyi
Strochem 510 Flexitex
Strochem 520 Silikonlu
Strochem 540 Akrilik Dış Cephe Boyası
Strochem 710
Isı Yalıtım
Yapıştırıcısı
Strochem 711
Isı Yalıtım Sıvası
Stroton Bağlantı
Elemanı
Strochem 714
Dekoratif Kaplama
Astarı
Taşyünü
Isı Yalıtım Levhası
Strochem 532
Dış Cephe Astarı
Strochem 712/ 713
Mineral Kaplama
Stroton Sıva Filesi (160 gr/m)
Stroton Fileli
PVC Köşe Profili
Innovative
Çözümler
48
Zemin
Isı Yalıtım Sistemi
Termoboard
Zeminden ısıtmada
en iyi çözüm
Termoboard; zeminden ısıtma tesisatları için
özel olarak tasarlanmış, kenar profilleri binili
(lamba-zıvanalı) olarak üretilen, toplam kalınlığı
4,5 cm (damak yüksekliği 2 cm ve genel kalınlık
2,5 cm olmak üzere) ve ebatları 60 cm x 80 cm
olan ısı yalıtım panelidir. PVC Filmli Termoboard;
Termoboard ile aynı özelliklerde olup üzeri özel
PVC kaplamalı ve 60 cm x 120 cm ölçülerindedir.
Zeminden ısıtma tesisat borularının daha
homojen ve daha düzenli bir yapıda
döşenebilmesine imkan veren şekliyle hem
daha hızlı bir işçilik hem de ısıtmada maksimum
verim sağlar. Kabartmalı özel yapısı üzerine
dökülen zemin şapı ile diğer malzemelere
kıyasla çok daha üstün bir aderans sağlar.
Termoboard; 15 adetlik özel karton koliler
halinde piyasaya sunulmakta olup zeminden
ısıtma işlemlerinin vazgeçilmez elemanı olan,
üstün nitelikli bir üründür. 1 pakette 7.2 m
ürün bulunmaktadır.
Termoboard Karakteristikleri
Kalınlık (cm)
4,5 - 4,5
Uzunluk (cm)
80 - 120
Genişlik (cm)
60 - 60
Yoğunluk (kg/m)
20 ≤ 43
Yüzey Özellikleri
Damak
Yükseklik
2 cm
Genel
Yükseklik
2,5 cm
Toplam
Yükseklik
4,5 cm
Ön yüzey
2 cm yüksekliğinde tepecikli
Arka yüzey
Düz
Sınıfı
E Sınıfı
Kenar Profili
Binili (Lamba - zıvana)
* PVC Filmli Termoboard EPS üzerine PVC kaplıdır.
49
PVC Film Kaplı
Stroton’dan
Yeni Nesil
Termoboard!
PVC Film Kaplı
Termoboard
60 cm x 120 cm
Binili Sistem
Termoboard
karton kolilerde
15’er adet olarak
sevk edilir.
Pelikan Hill - Toskana Malikaneleri’nden bir uygulama
50
Asmolen
Sistemleri
Strodeck 25
Dünyanın en hafif
asmolen sistemi
Strodeck Klasik Asmolen Sistemi 3 kg/m
ağırlığı ile geleneksel malzemeler (90 - 150
kg/m briket, tuğla vb.) içerisinde en hafif
malzemedir. ICF bina sisteminin bir parçası
olan ve E sınıfı EPS'den üretilen dünyanın en
gelişmiş Asmolen sistemidir. Yatayda ve
düşeyde birbirlerine kenetlenen özel kilit
sistemi sayesinde döşemede sürekliliği
sağladığı gibi boşluklu yapısından dolayı da
mükemmel bir ısı yalıtım malzemesidir. Ses
yalıtımına katkısı büyüktür.
Strodeck Asmolen Sistemi; Klasik Sistem
(20,25,32 cm) ve Çelik Kirişli Sistem (16 cm)
olmak üzere iki farklı formda ve farklı
yoğunluklarda üretilmektedir.
51
Strodeck 25 Asmolen
Strodeck Klasik Asmolen Sistemi dikdörtgen
etriyeler kullanılarak dişli döşemelerde rahatlıkla
kullanılabilmektedir. Alttan bakıldığında sadece
Strodeck Asmolen alt yüzeyi ile oluşmuş düz ve
homojen bir tavan görülür. Asmolen alt
yüzeyinde sıva aderansını arttırmak için
kırlangıç kanallar bulunur. Bu yüzeyde
uygulanacak sıva mantolama detayı ile aynı
özelliğe sahiptir. Ayrıca diğer yüzeylerle uyum
için fileli sıva, fileli sıva üzeri alçı veya asma
tavan uyguluması yapılabilir.
Strodeck
Asmolen’den
Yeni Ebatlar
Strodeck 32
Strodeck 20
Asmolen alt yüzeyinde betonarme nervür
kirişlerin nerede olduğunu bilmek için kanal tipi
değişmektedir, dolayısıyla asma tavan yapılacak
durumlarda betonarme nervür kirişlerin
bulunduğu bölgelere ankraj yapılarak nervür
kirişlere dik doğrultuda ızgara sistemi
montajlanıp, asma tavan sistemi oluşturulabilir.
Montaj aşamasında avize vb. montajı için ankraj
çubukları yerleştirilmesi en uygun çözümdür.
Asmolene gelen bölümler için özel üretilmiş
Ankraj dübeli kullanılır.
Strodeck Klasik Sistem Asmolen Detayı
Binili Sistem
52
Asmolen
Sistemleri
Strodeck 25
Strodeck Klasik Asmolen Sistemi:
Bu sistemde kalıp kullanılır. Klasik Sistemde asmolen
20 kg/m yoğunluğunda kullanılmaktadır. Statik betonarme çözümde çıkabilecek asmolen
yüksekliğine bağlı olarak, asmolen üstü yükseltme
malzemesi STROPAN 16kg/m kullanılmaktadır.
Döşeme yükünü hafifletir. (3 - 4 kg/m) Isı ve ses
yalıtımı açısından en uygun malzemedir. Isı köprüsü
oluşmaz. Strodeck Klasik Asmolen Sistemi geri
dönüşümlüdür. İşçilik minimum seviyededir.
53
54
Çelik Kirişli Asmolen
Sistemleri
Strodeck 16
Hem teknolojik,
hem pratik...
Bu sistemde kalıp kullanılmaz. Hem
zamandan tasarruf sağlar, hem de kalıp
maliyeti açısından ekonomiktir. Rijit bir
döşeme yapısı oluşmaktadır. Döşeme
açıklığına ve yüklere göre farklı boyutlarda
çelik kiriş kullanılmaktadır. Geniş açıklıklar
geçme imkanı sağlar. Döşeme yükünü
hafifletir (3 kg/m). Isı ve ses yalıtımı açısından
en uygun malzemedir. Isı köprüsü oluşmaz.
İşçilik minimum seviyededir. Strodeck
Asmolen aynı zamanda ICF Bina Sistem
elemanıdır. Çelik kirişli Strodeck Asmolen
döşeme sistemi kompozit döşeme şeklinde
çalışmaktadır. Diğer döşeme sistemlerine
göre kıyaslanamayacak kadar sağlamdır.
Strodeck Asmolen döşeme sisteminde
kullanılan EPS Asmolenler 60 cm. akslarla
çelik kirişlere bağlanırlar. Strodeck
Asmolen’deki kulaklar çelik kirişleri tamamen
kavramaktadırlar. Bu uygulamada Strodeck
Asmolen yoğunluğu 26-30-36 kg/m olarak
seçilmelidir. Bunun sebebi kalıp
kurulmadığından dolayı yukarıdaki bütün zati
ve hareketli yüklerin asmolendeki kulak
sistemine iletilmesinden dolayı, yüksek
mukavemetli yani yüksek yoğunluklu
asmolen seçilmesidir. Strodeck Asmolen 16
cm için değişik uygulamalarda yapılabilir.
Ahşap, betonarme, (PDK)’da da kullanılabilir.
1. Döşeme kaplaması
2. Beton (5-8 cm)
3. Çelik hasır (Q tipi)
4. Kesme bağlayıcısı
5. Özel çekme profil (1.5 - 2.5 mm)
6. STRODECK ASMOLEN
55
Strodeck Asmolenin Özellikleri
• STRODECK ASMOLEN çok hafiftir.
• STRODECK ASMOLEN ergonomiktir.
• STRODECK ASMOLEN’le uygulama kolaydır.
• STRODECK ASMOLEN ekonomiktir.
• STRODECK ASMOLEN ısı yalıtım malzemesidir.
Strodeck Asmolenin Yararları
• Dolgu zati ağırlığı : 3-4 kg/m'dir. Briket-tuğla v.b. asmolenlerde
zati ağırlık 90-150 kg/m'dir.
• Bu yararından dolayı döşeme dolgu yükü min. 30 kat azalır.
• Olası bir depremde hafif olması nedeniyle (3 kg/m), yapıyı
etkileyecek deprem kuvvetini azaltır.
Hafif bir malzeme olması nedeniyle;
• Uygulama alanında kolay taşınır.
• Montajı kolaydır.
• Darbelere karşı kırılgan değildir.
Proje aşamasında STRODECK ASMOLEN tercih edildiğinde ;
• Mimari proje aşamasında tasarım kolaylığı sağlar.
• Statik proje aşamasında geniş açıklıkları geçebilme imkanı verir.
• Kesitler küçüleceğinden; beton tasarrufu, donatı tasarrufu ,
malzeme tasarrufu (kalıp, işçilik v.b.) sağlar.
• Isı iletkenlik değeri : 0,031 W/ mK' değeri ile mükemmel bir ısı
yalıtımı sağlar.
• STRODECK ASMOLEN birbirine kenetlendiği için ısı köprüsü
oluşturmaz.
• Boşluklu yapısından dolayı ses yalıtımına katkısı vardır.
• Döşemede, kalıp üstü ve kalıpsız (Putrel kirişli) uygulanır.
• Hesap sonucunda çıkan tüm asmolen döşeme yüksekliğine
uyarlanabilir.
• Fire minimum seviyededir. Malzemenin her bir parçası
değerlendirilir.
• Her türlü asma tavan sistemi uygulanabilir.
• Sıva uygulanabilir (Fileli alçı sıva veya mantolama sıva detayı).
Sıva aderansı için özel kırlangıç yapılı kanallar tasarlanmıştır.
Yeni Ürün PAN PANEL
Patentli 4 kenarı özel
lego geçmeli sistem
sayesinde ısı köprüleri
sıfır seviyesine düşer,
buda size
KUSURSUZ YALITIM
İMKANI SAĞLAR.
PAN PANEL ile
KUSURSUZ YALITIM!
Innovative Çözümler
Innovative çözümlerin
öncüsü olan Stroton'un;
Ar-Ge biriminin yoğun
araştırmaları sayesinde
geliştirilen patentli 4 kenarı
özel lego geçme sistemli Pan
Panel ürünü, yine aynı
departmanın geliştirdiği özel
tasarım ve teknolojiye sahip
makinelerinde üretilmektedir.
www.stroton.com
Mimarsinan Organize San. Bölgesi
19. Cad No: 31 Melikgazi Kayseri / TÜRKİYE
F: +90 352 241 19 19 T: +90 352 241 25 25 (pbx)
www.stroton.com
Download

Stroton Isı Yalıtım Ürünleri Katalogu İndir.