AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ
(Eş İçin Yapılan Ödeme)
Aylık Katsayı
Gösterge
1 Ocak 2007
0,046985
1500
Tutar
(TL/YTL)
70,48
1 Temmuz 2007
0,04835
1500
72,53
1 Ocak 2008
0,049486
1500
74,23
1 Temmuz 2008
0,051448
1500
77,17
1 Ocak 2009
0,053505
1500
80,26
1 Temmuz 2009
0,055920
1500
83,88
1 Ocak 2010
0,057383
1500
86,07
1 Temmuz 2010
0,059445
1500
89,17
1 Ocak 2011
0,061954
1823
112,94
1 Temmuz 2011
0,064460
2134
137,56
1 Ocak 2012
0,066187
2134
141,24
1 Ocak 2012
0,068835
2134
146,89
1 Temmuz 2012
0,071589
2134
152,77
1 Ocak 2013
0,073837
2134
157,57
Yürürlük Tarihi
1 Ocak 2014
GEÇERLİLİK
TARİHİ
1 Ocak 2007
1 Temmuz 2007
1 Ocak 2008
1 Temmuz 2008
1 Ocak 2009
1 Temmuz 2009
1 Ocak 2010
1 Temmuz 2010
1 Ocak 2011
1 Temmuz 2011
1 Ocak 2012
1 Ocak 2012
1 Temmuz 2012
1 Ocak 2013
1 Ocak 2014
0,076998
2134
(Bir Çocuk için Yapılan Ödeme)
AYLIK
GÖSTERGE
KATSAYI
0,046985
250
0,04835
250
0,049486
250
0,051448
250
0,053505
250
0,055920
250
0,057383
250
0,059445
250
0,061954
250
0,064460
250
0,066187
250
0,068835
250
0,071589
250
0,073837
250
0,076998
250
164,31
MİKTAR
(TL/YTL)
11,75
12,09
12,37
12,86
13,38
13,98
14,35
14,86
15,49
16,12
16,55
17,21
17,90
18,46
19,24
Not: Çocuk için ödenmekte olan aile yardımı ödeneği, 15/1/2005
tarihinden itibaren (0-6) yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat
artırımlı ödenmektedir.
Download

Yürürlük Tarihi Aylık Katsayı Gösterge Tutar (TL/YTL) 1 Ocak 2007 0