Sayı : 2014 / 66
Konu : Periyodik Doğalgaz Denetimleri
20 Mart 2014
Değerli Üyemiz,
İlgi: 11 Mart 2014 tarih ve 2014/57 sayılı yazımız.
İlgi yazımızda, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin doğalgaz kullanımıyla ilgili olarak
yaptığı periyodik kontrolleri içeren bilgilendirme yazısı üyelerimize gönderilmişti.
Ancak, üyelerimizden gelen şikayetleri açıklığa kavuşturmak ve belirsizlikleri gidermek
amacıyla Yönetim Kurulu olarak Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. yetkilileri ile ikinci bir
görüşme yapılmıştır.
Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. yetkilileri sözkonusu görüşmede aşağıda belirtilen
konulara açıklık getirmişlerdir.
1. Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan denetlemenin Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) 17/04/2013 tarih ve 4364 sayılı Kurul Kararı
gereğince yapıldığı,
2. 31 Mart 2014 tarihine kadar tüm ticari işletmelerin denetleneceği, denetlemeye
henüz gidilmeyen iş yerlerinin ise program dahilinde denetleneceği,
Bu denetim sürecini hızlandırmak isteyen abonelerin denetimi beklemeden Başkent
Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’ye başvurmaları gereği,
3. 01 Ocak 2014 tarihinden önce sayacını değiştirmiş ve projesini onaylatmış olan
ayrıca Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından yeni yapılan denetim sonucunda
kabul gören abonelerin sayaçlarının değişmeyeceği ancak Güvence bedelinin
mutlaka ödeneceği ve kartlı sayacı bulunan abonelerin 31 Mart 2014 tarihinden
sonra kart ile doğalgaz alamayacakları,
4. Güvence bedeli ve Sayaç bedelinin 12 taksitle aylık doğalgaz tüketim bedeline
ekleneceği,
Dr. Mediha Eldem Sokak No: 33 / 5 Kızılay – ANKARA/TÜRKİYE Tel : (0.312) 4303548 Fax : (0.312) 4303541
e-mail : [email protected] web : www.atid.org.tr
5. Sayaç Tipi (G)ile başlamayıp (U) ile başlayan abonelerin ise sayaçlarının mutlaka
değiştirileceği ve (G) tipi sayaca çevrileceği, çevirme karşılıklarının aşağıda
belirildiği gibi olduğu,
(U) Tipi sayaçların (G) tipi sayaç karşılığı;
·
G-6 = U-10
·
G-10 = U-16
·
G-16 = U-25
·
G-25 = U-40
·
G-40 = U-65
·
G-65 = U-100
Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. nin yapmakta olduğu periyodik denetimlerle ilgili daha
fazla bilgi almak isteyen üyelerimizin İç Tesisat Müdürlüğü’ne ( Adres: Toros Sokak
No: 20 Sıhhiye / Ankara Tel: 0312 584 04 29 ) başvurmaları gerekmektedir.
Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Saygılarımla
Seçim AYDIN
Başkan
Ek: 1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı.
2. Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri
Yönetmeliğinin İlgili Bölümleri.
3. Güvence ve Sayaç Bedelleri.
Dr. Mediha Eldem Sokak No: 33 / 5 Kızılay – ANKARA/TÜRKİYE Tel : (0.312) 4303548 Fax : (0.312) 4303541
e-mail : [email protected] web : www.atid.org.tr
Download

Detaylı Bilgi