07.11.2014
Mantarlar
10.Sınıf
Enfeksiyondan Korunma
MANTARLAR
3.Hafta ( 29.09 – 03 / 10 / 2014 )
1.)MANTARLAR
2.) PARAZİTLER
3.) ANTROPODLAR
4.) RİKETSİYALAR
Slayt No : 3
2
Mantarlar
Mantarlar
MİKOLOJİ :
Mantarları inceleyen bilim dalıdır.
MİKOZ ( fungal enfeksiyonlar ) :
Mantarlarla oluşan hastalıklardır.
3
Mantarlar
Doğada 100.000 den fazla mantar çeşidi vardır.
İnsanlarda hastalık yapan mantar türü 100 kadardır.
5
4
Mantarlar
İnsanlarda hastalık yapan mantarlar ;
Canlı organizmada yerleştikleri yerlere göre
3 gruba ayrılır :
1.) Yüzeysel Mikozlar
2.) Deri altı Mikozlar
3.) Sistemik Mikozlar ( derin mikozlar )
6
1
07.11.2014
Mantarlar
Yüzeysel mikozlar: Deri, tırnak ve mukozalara
yerleşir. İnsandan insana bulaşır.
Yüzeysel mikozları microsporum, trichophyton
(trikoftan) ve epidermophyton ( epidermoftan )
türleri yapar.
Deri altı mikozlar: Deri altı dokulara, deri yoluyla
bulaşarak yerleşir. Kas ve kemiklere kadar yayılır.
Sporotrichosis (sporotrikozis), chromomycosis
(kromomikoz), myctoma (micetoma) türleri de deri altı
mikozdur.
7
Mantarlar
9
Parazitler
Mantarlar
Sistemik mikozlar (derin mikozlar): Mantar
enfeksiyonları, derin doku ve organlara yerleşir.
İnsandan insana bulaşmaz. Sistemik mikozlar seyrek
görülür.
Sistemik mikozlara coccidioides immitis (koksidiyades
imitis), histoplasma capsulatum
(histoplazma kapsulatum), blastomyces dermatitidis
türleri sebep olur.
Candida (kandida) türü sistemik mikozdur.
8
Mantarlar
10
Parazitler
PARAZİT :
PARAZİTLER
11
Parazit ( asalak ), başka bir canlının üzerinde , onun
kaynaklarını kullanarak hastalık yapan canlılardır.
PARAZİTLER ;
1.) Bitkisel kökenli ( pipto parazit )
2.) Hayvansal kökenli ( zoo parazit )
olarak sınıflandırılır.
12
2
07.11.2014
Parazitler
Parazitlerin insanda hastalık yapan grupları,
protozoon ve helminttir.
Protozoonlar: Hastalık yapan amibiyaz, giardiyaz,
sıtma, toksoplazmoz gibi parazitler bu gruba girer.
Protozoonlar tek hücrelidir.
Helmintler: Çok hücreli omurgasız parazittir. Boyları
birkaç mm ile birkaç metre arasında değişir. EĢeyli ve
eşeysiz olarak üremektedir.
a.)) Nematodlar (yuvarlak solucanlar): İnsanda
askariyazis, oksüriyazis, triküriyaz, anklostomiyaz
gibi hastalıklara neden olur.
13
Parazitler
Parazitler
b.)) Trematodlar (kurtlar): Şiştomalar (schistosoma)
Parazitler ile ilgili kavramlar aşağıda belirtilmiştir.
Protozoa, hayvansal kökenli olanların tek hücreli
olanlarına denir.
Metazo, çok hücreli olanlarına denir. Helmintler,
metazoaların iç organlarda yaşayan parazitidir.
Parazitlerin üzerinde yaşadığı canlıya, konak denir.
Olgunlaşmamış parazitlerin, olgunlaşmaları (geçici
yaşamaları) için bulunduğu konağa arakonak denir
14
Parazitler
Ektoparazitlik, parazitlerin konağın dış yüzüne veya
deri altına yerleşmesine denir.
denmektedir.
Parazitler iç organlara yerleşirlerse endoparazitlik
denir.
15
Parazitler
17
16
Parazitler
18
3
07.11.2014
Parazitler
Artropodlar
ARTROPODLAR
19
20
Artropodlar
Artropodlar
ARTROPODLAR :
İnsan ve hayvanlarda yaşayan , hastalık etkeni olup, bu
etkenleri taşayan eklem bacaklılara denir.
..Antropodlar ; dış organlarda ve deride yaşarlar.
Hastalık Yapan Artropodlar ;
1.) Arachnida ( araçnidalar ) : akrep, örümcek, kene ve
uyuz böcekleri.
..Antropodları inceleyen bilim dalına ENTOMOLOJİ
denir.
2.) İnsecta ( insektalar ) : bit, tahtakurusu, pire
dır.
21
22
Artropodlar
UYUZ BÖCEĞİ
Artropodlar
PİRE
23
BİT
KENE
24
4
07.11.2014
Riketsiyalar
RİKETSİYALAR
Riketsiyalar
Riketsiyalar :
Bakterilerden küçük, virüslerden büyüktür.
Üreyebilmeleri için canlı dokuya veya
döllenmiş tavuk yumurtası embriyonuna ihtiyaç duyar.
Riketsiyalar, ısı ve kimyasal maddelere
dirençsizdir.
25
26
Riketsiyalar
Riketsiyalar
HAZIRLAYAN
HARİKA
ATA
27
28
5
Download

3. Hafta