HAKEM KURSU DUYURUSU VE ŞARTLAR
Federasyonumuz 2014 Yılı Faaliyet Programında yer alan ADAY
HAKEM KURSU, 20 – 21 Aralık 2014 Tarihlerinde, ANKARA’da yapılacaktır.
Kursa katılım ücreti 100 TL olup, bu ücretin 19 Aralık 2014 Tarihi
akşamına kadar, Federasyonun Türkiye Garanti Bankası Ankara Anafartalar
Şubesinde bulunan, 711 62 99 498 Hesap Numarasına (İBAN No : TR 62 0006
2000 7110 0006 2994 98) yatırılması gerekmektedir.
Aşağıda belirtilmiş olan şartları taşıyan ve kursa katılmak isteyenlerin ekli
formu doldurarak Federasyonumuzun mail adresine veya 0 312 430 81 65
Numaralı faksına göndermeleri gerekmektedir.
Kursa başvuran adayların kendilerinden istenen belgeleri kurs
başlangıcında kurs sorumlusuna teslim etmesi gerekmekte olup, belgeleri
tamamlamayan kursiyerler kursta başarılı olsalar dahi hakem olarak
değerlendirmeyeceklerdir. Kurs yeri, başlama saatleri ve programı daha sonra
ilan edilecektir.
Av. Yaşar Akşin
Federasyon Başkanı
2) Aday hakem olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;
a) T.C. Vatandaşı olmak,
b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
c) 18 yaşından küçük 40 yaşından büyük olmamak,
ç) Sağlık durumunun hakemlik yapmaya elverişli olduğunu doktor raporu ile
belgelendirmiş olmak,
d) Düzenlenen kurslar sonunda yapılan sınavlarda başarılı olmak,
e) Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Disiplin ve ceza talimatı hükümlerine
göre ceza almamış olmak
f) Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis yada yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis
cezası almamış olmak
Download

Kurs Duyuru ve Şartları - TÜRKİYE Modern Pentatlon Federasyonu