T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
Esnaf ve Sanatkâr İstatistikleri Bülteni
Şubat 2014
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
İçindekiler
1.
Esnaf ve Sanatkâr Sayıları ...................................................................................................... 3
Türkiye geneli esnaf ve sanatkârların yaş ortalamaları............................................................ 3
Türkiye geneli esnaf ve sanatkârın cinsiyetlere göre dağılımı .................................................. 4
Kadın esnaf ve sanatkârların en çok yer aldığı meslekler......................................................... 4
Erkek esnaf ve sanatkârların en çok yer aldığı meslekler ......................................................... 4
2.
Esnaf ve Sanatkâr İşletmeleri Tescil-Terkin Sayıları ................................................................. 5
3.
Mesleklerin Sayısal Değişimi .................................................................................................. 6
En fazla artış gösteren 10 meslek ........................................................................................... 6
En fazla azalış gösteren 10 meslek ......................................................................................... 8
4.
İllere Göre Gazete İşlem Sayıları ............................................................................................ 9
5.
İllere Göre Esnaf Ve İşyeri Sayıları ........................................................................................ 11
6.
Mesleklere Göre Esnaf ve Sanatkâr İşyeri Sayıları ................................................................. 14
2
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
1.
Esnaf ve Sanatkâr Sayıları
Esnaf ve Sanatkâr Sayısı
1.510.945
Esnaf ve Sanatkâr İşyeri Sayısı
1.628.124
Oda Sayısı
3075
Birlik Sayısı
82
Federasyon Sayısı
13
Konfederasyon Sayısı
1
Türkiye genelinde toplam 1.504.414 esnaf ve sanatkâr bulunmaktadır. Bu esnaf ve
sanatkârların işletmekte olduğu toplam işyeri sayısı 1.621.545’dir.
Türkiye geneli esnaf ve sanatkârların yaş ortalamaları
Yaş Ortalamaları
44,20
44,00
44,00
43,80
43,90
43,60
43,40
43,20
43,00
42,80
42,90
42,60
42,40
42,20
YAŞ ORTALAMASI
Kadın
Erkek
Genel
Türkiye geneli esnaf ve sanatkârlarımızın yaş ortalaması 44’dür. Kadın esnaf ve
sanatkârlarımızın yaş ortalaması 43; erkek esnaf ve sanatkârlarımızın yaş ortalaması ise
44,1’dir.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2013 verilerine göre Türkiye’nin yaş ortalaması 30,4
olup, kadınların yaş ortalaması 31, erkeklerin yaş ortalaması ise 29,8’dir. Türkiye’deki esnaf ve
sanatkârlarımızın yaş ortalaması, genel yaş ortalamasının üstündedir.
3
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
Türkiye geneli esnaf ve sanatkârın cinsiyetlere göre dağılımı
Kadın; 13,0%
Erkek
Kadın
Erkek; 87,0%
Esnaf ve sanatkârlarımızın %13’lük kısmını kadınlar, %87’lik kısmını ise erkekler
oluşturmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2013 yılı Türkiye nüfusunun %50,1’ini erkekler,
%49,9’unu de kadınlar oluşturmaktadır. Türkiye nüfusunun dağılımı dikkate alındığında
kadınların esnaf ve sanatkâr girişimine katılım oranı düşüktür.
Kadın esnaf ve sanatkârların en çok yer aldığı meslekler
Meslek
Bakkallık, Bayilik, Büfecilik
Kadın ve Erkek Kuaförlüğü
Lokantacılık (Kebap, Köfte, Döner ve her türlü yemek)
Taksicilik
Tuhafiyecilik
Kadın Sayısı
30.724
18.699
7.031
6.871
6.809
Erkek esnaf ve sanatkârların en çok yer aldığı meslekler
Meslek
Bakkallık, Bayilik, Büfecilik
Minibüsçülük
Nakliyecilik ve Nakliyat Komisyonculuğu
Kahvecilik, Kıraathanecilik ve İnternet Kafe İşletmeciliği
Taksicilik
4
Erkek Sayısı
139.381
104.722
77.847
71.832
66.826
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
2.
Esnaf ve Sanatkâr İşletmeleri Tescil-Terkin Sayıları
Şubat 2014 Tescil-Terkin Sayıları
20000
18000
18387
16000
14000
12000
10000
8000
8287
6000
4000
2000
0
İŞLEM SAYILARI
Tescil
Terkin
2014 Şubat ayında Türkiye genelinde toplam 18.387 tane esnaf ve sanatkâr işletmesi
kurulmuş, 8.287 esnaf ve sanatkâr işletmesi ise kapanmıştır.
Şubat 2013 - Şubat 2014 Tescil-Terkin Sayıları
Kıyaslaması
20000
18000
16000
18387
17249
14000
12000
10000
8000
9198
8287
6000
4000
2000
0
ŞUBAT 2013
ŞUBAT 2014
Tescil
Terkin
2013 yılının Şubat ayındaki tescil ve terkin durumlarına baktığımızda Şubat 2014’e göre daha
az tescil daha fazla terkin yapıldığı görülmektedir. Şubat 2014’de bir önceki yılın aynı
dönemine göre daha fazla esnaf işletmesi açılmış, daha az esnaf işletmesi kapanmıştır. Şubat
2013’de Türkiye genelinde toplam 17.249 esnaf ve sanatkâr işletmesi açılmış, 9.198 esnaf ve
sanatkâr işletmesi ise kapanmıştır.
5
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
3. Mesleklerin Sayısal Değişimi
En fazla artış gösteren 10 meslek
2014 Şubat Ayı
Sıralama Artış Sayısı
1
645
2
639
3
457
391
4
5
6
7
8
9
10
372
283
250
246
241
234
2013 Şubat Ayı
Meslek
Artış Sayısı Sıralama
Bakkallık, Bayilik, Büfecilik
474
3
Servis Aracı İşletmeciliği
510
2
Kadın ve Erkek Kuaförlüğü
430
4
Kahvecilik, Kıraathanecilik ve İnternet Kafe
325
5
İşletmeciliği
Lokantacılık
316
6
Nakliyecilik ve Nakliyat Komisyonculuğu
162
11
Konfeksiyon İmal ve Satıcılığı
176
9
Pazarcılık
572
1
Aperatif Yiyecek Maddeleri İmal ve Satıcılığı
232
7
Emlak Komisyonculuğu ve Danışmanlığı
174
10
2013 Şubat - 2014 Şubat Değişim Miktarlarının Kıyaslanması
Emlak Komisyonculuğu ve Danışmanlığı
Aperatif Yiyecek Maddeleri İmal ve Satıcılığı
Pazarcılık
Konfeksiyon İmal ve Satıcılığı
Nakliyecilik ve Nakliyat Komisyonculuğu
Lokantacılık
Kahvecilik, Kıraat. ve İnt. Kafe İşletmeciliği
Kadın ve Erkek Kuaförlüğü
Servis Aracı İşletmeciliği
Bakkallık, Bayilik, Büfecilik
0
100
200
2013 Artış
6
300
2014 Artış
400
500
600
700
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
2013 Şubat ayında;
-
Pazarcıların sayısı ise 572,
Servis Aracı İşletmecilerinin sayısı 510,
Bakkal, Bayii, Büfecilerin sayısı 474 kişi artmışken;
2014 Şubat ayında;
-
Bakkal, Bayii, Büfecilerin sayısı 645,
Servis Aracı İşletmecilerinin sayısı 639,
Kadın ve Erkek Kuaförlerinin sayısı ise 457 kişi artmıştır.
Pazarcılık mesleğindeki artış mevzuat kaynaklı olup aslında kayıt dışı çalışan bir meslek
erbabının kayıt altına alınmasının bir sonucudur. Diğer mesleklerdeki artış miktarları ise esnaf
ve sanatkârlarımızın eğilimlerini göstermektedir.
7
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
En fazla azalış gösteren 10 meslek
Sıralama Azalma Sayısı
1
-93
2
-9
3
-7
4
-6
5
-5
6
-5
7
-4
8
-4
9
-4
10
-3
2014 Şubat Ayı
2013 Şubat Ayı
Meslek
Azalma Sayısı
Şoförlük
-147
Plak, Bant, Video, VCD, DVD Kayıt, Kiralama ve Satıcılığı
-12
Hızarcılık ve Bıçkıcılık
-7
Her Türlü Seyyar Satıcılık (Süt, Yoğurt, Sebze ve Ev Eşyası Satanlar)
-10
Soba, Kazan ve Benzeri İmal, Satış ve Tamirciliği
1
Motorlu Taşıt (Triportör v.b.) İmal, Satış ve Tamirciliği
-11
Ahşap Araba (El ve At Arabası) İmal, Satış ve Tamirciliği
-15
Motorlu Araçlarla Karayolu Taşımacılığı
-1
Kuruyemiş ve Kurukahve Satıcılığı
4
Deri Konfeksiyon Eşya ve Deri Eşya İmalciliği ve Tamirciliği
-14
2013 Şubat ayında;
-
Şoförlük sayısı 147,
Kamyon, Kamyonetçilik sayısı 66,
Marangozluk ve Dülgerlik sayısı 40 kişi azalmışken;
2014 Şubat ayında;
-
Şoförlük sayısı 93,
Plak, Bant, Video, VCD, DVD Kayıt, Kiralama ve Satıcılığı sayısı 9,
Hızarcılık ve Bıçkıcılık 7 kişi azalmıştır.
Şoförlük ve Seyyar Satıcılık ile ilgili azalmalar, mevzuat gereği bu meslek erbabının esnaf ve
sanatkâr sayılmamasından kaynaklanmaktadır.
Diğer mesleklerdeki azalmalar ise o mesleklere olan ilginin azaldığını göstermektedir. Örneğin
Türkiye’deki internet ve iletişim altyapısının gelişmesi Plak, Bant, Video, VCD, DVD Kayıt,
Kiralama ve Satıcılığı mesleğine olan ilgiyi azalttığı söylenebilir.
8
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
4. İllere Göre Gazete İşlem Sayıları (Şubat 2014)
İl
İSTANBUL
ANKARA
İZMİR
KONYA
ANTALYA
BURSA
MERSİN
HATAY
ŞANLIURFA
MANİSA
BALIKESİR
ADANA
KOCAELİ
SAKARYA
SAMSUN
GAZİANTEP
TEKİRDAĞ
KAYSERİ
DENİZLİ
AYDIN
MUĞLA
TOKAT
AFYON
ÇANAKKALE
KAHRAMANMARAŞ
ELAZIĞ
VAN
MARDİN
ÇORUM
DİYARBAKIR
MALATYA
TRABZON
KÜTAHYA
GİRESUN
ADIYAMAN
RİZE
EDİRNE
ERZURUM
DÜZCE
AMASYA
UŞAK
Tescil
Tadil
Sicil Terkin
Meslek Terkin
500
151
175
64
95
93
1045
710
22
59
375
435
46
76
19
48
56
63
72
91
685
217
47
116
362
193
112
147
193
71
143
146
274
117
22
38
418
21
145
1845
1188
73
22
11
92
4
3
70
136
6
4
143
31
4
5
0
9
2
2
16
7
106
14
2
69
122
25
19
7
19
5
7
18
58
13
10
1
37
0
10
802
256
150
56
54
26
41
42
327
224
10
23
156
209
17
54
6
27
17
13
23
45
330
97
21
28
97
66
43
65
71
27
55
80
62
54
22
7
108
23
62
614
435
16
6
6
4
7
1
74
84
2
3
40
25
1
25
0
5
0
5
6
17
39
15
1
0
65
9
8
8
12
7
13
5
24
1
1
0
21
0
9
111
95
9
Tescil-Terkin Farkı
334
89
115
34
47
50
644
402
10
33
179
201
28
-3
13
16
39
45
43
29
316
105
25
88
200
118
61
74
110
37
75
61
188
62
-1
31
289
-2
74
1120
658
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
İl
NİĞDE
ORDU
ŞIRNAK
KIRŞEHİR
YOZGAT
ÇANKIRI
OSMANİYE
SİVAS
YALOVA
ISPARTA
ZONGULDAK
AKSARAY
KIRKLARELİ
KIRIKKALE
NEVŞEHİR
BİLECİK
ESKİŞEHİR
KASTAMONU
BİTLİS
ARTVİN
MUŞ
SİİRT
KARS
KARAMAN
ERZİNCAN
BATMAN
SİNOP
KİLİS
BURDUR
BOLU
BARTIN
HAKKARİ
ARDAHAN
TUNCELİ
BİNGÖL
IĞDIR
KARABÜK
AĞRI
BAYBURT
GÜMÜŞHANE
TOPLAM
Tescil
Tadil
Sicil Terkin
Meslek Terkin
209
57
80
59
110
302
67
133
98
48
388
735
146
202
515
173
489
436
67
91
86
228
152
94
304
397
44
66
147
344
48
311
184
240
30
165
148
46
107
146
14
16
0
1
19
37
6
5
1
4
93
49
28
33
49
11
35
164
1
6
4
114
10
7
203
39
0
6
10
22
2
17
5
30
5
22
7
12
3
83
104
32
56
29
47
116
24
58
24
5
97
326
54
82
238
50
267
146
11
47
42
73
37
53
123
195
15
31
67
24
6
115
62
103
9
79
61
12
38
104
4
9
3
2
16
25
0
6
5
0
27
36
17
14
51
14
38
78
0
3
1
29
4
13
3
10
1
13
6
32
2
17
6
31
1
21
7
8
5
9
Tescil-Terkin Farkı
101
16
21
28
47
161
43
69
69
43
264
373
75
106
226
109
184
212
56
41
43
126
111
28
178
192
28
22
74
288
40
179
116
106
20
65
80
26
64
33
18387
3413
6949
1338
10100
10
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
5. İllere Göre Esnaf Ve İşyeri Sayıları
İl
İSTANBUL
İZMİR
ANKARA
ANTALYA
BURSA
KONYA
MERSİN
MANİSA
ADANA
BALIKESİR
HATAY
MUĞLA
SAMSUN
AYDIN
KOCAELİ
GAZİANTEP
DENİZLİ
ŞANLIURFA
SAKARYA
TRABZON
TEKİRDAĞ
KAYSERİ
K.MARAŞ
ORDU
ÇANAKKALE
AFYON
MALATYA
VAN
ESKİŞEHİR
KÜTAHYA
DİYARBAKIR
ERZURUM
ZONGULDAK
TOKAT
EDİRNE
ÇORUM
GİRESUN
SİVAS
KASTAMONU
ELAZIĞ
UŞAK
YOZGAT
ADIYAMAN
OSMANİYE
Esnaf Sayısı
169.761
98.429
71.299
63.719
57.102
44.409
43.012
40.475
38.547
37.407
33.986
33.692
32.409
30.996
30.804
29.356
27.304
26.506
22.701
22.355
21.805
20.623
19.568
18.273
17.382
16.485
15.706
14.530
14.430
13.998
13.890
13.861
13.796
13.558
13.217
12.866
12.313
11.838
11.388
11.170
10.903
10.873
10.792
10.714
İşyeri Sayısı
178.237
107.424
74.870
73.567
61.806
46.081
46.413
44.097
41.226
40.282
35.277
40.240
34.156
34.041
33.225
30.536
29.304
27.452
24.211
24.363
23.521
22.094
20.219
19.842
19.421
17.159
16.775
16.333
15.694
15.461
14.987
14.815
14.844
15.017
14.127
13.534
13.079
12.808
13.176
11.711
11.701
11.492
11.043
11.421
İlin Nüfusu*
14.160.467
4.061.074
5.045.083
2.158.265
2.740.970
2.079.225
1.705.774
1.359.463
2.149.260
1.162.761
1.503.066
866.665
1.261.810
1.020.957
1.676.202
1.844.438
963.464
1.801.980
917.373
758.237
874.475
1.295.355
1.075.706
731.452
502.328
707.123
762.538
1.070.113
799.724
572.059
1.607.437
766.729
601.567
598.708
398.582
532.080
425.007
623.824
368.093
568.239
346.508
444.211
597.184
498.981
11
İşyeri/Nüfus
1,26%
2,65%
1,48%
3,41%
2,25%
2,22%
2,72%
3,24%
1,92%
3,46%
2,35%
4,64%
2,71%
3,33%
1,98%
1,66%
3,04%
1,52%
2,64%
3,21%
2,69%
1,71%
1,88%
2,71%
3,87%
2,43%
2,20%
1,53%
1,96%
2,70%
0,93%
1,93%
2,47%
2,51%
3,54%
2,54%
3,08%
2,05%
3,58%
2,06%
3,38%
2,59%
1,85%
2,29%
Oda Sayısı Esnaf/Oda
163
1.041
129
763
115
620
75
850
105
544
84
529
72
597
94
431
86
448
89
420
70
486
33
1.021
71
456
87
356
51
604
79
372
70
390
58
457
69
329
49
456
34
641
42
491
40
489
44
415
33
527
37
446
39
403
20
727
36
401
48
292
42
331
41
338
28
493
34
399
34
389
41
314
33
373
33
359
38
300
26
430
28
389
31
351
23
469
30
357
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
İl
Esnaf Sayısı
ISPARTA
10.689
KIRKLARELİ
10.656
RİZE
10.227
MARDİN
10.129
AKSARAY
9.155
BURDUR
8.814
NİĞDE
8.672
DÜZCE
8.539
NEVŞEHİR
8.407
AMASYA
8.223
BOLU
6.976
KARABÜK
6.244
KARAMAN
5.911
SİNOP
5.885
YALOVA
5.841
KIRIKKALE
5.789
ARTVİN
5.447
AĞRI
5.446
KIRŞEHİR
5.301
BİTLİS
5.263
KARS
5.151
MUŞ
4.919
BİLECİK
4.838
BARTIN
4.827
BATMAN
4.711
ERZİNCAN
4.668
BİNGÖL
3.647
SİİRT
3.637
ÇANKIRI
3.636
ŞIRNAK
3.437
KİLİS
3.404
GÜMÜŞHANE
3.006
IĞDIR
2.714
HAKKARİ
2.605
ARDAHAN
2.206
TUNCELİ
2.006
BAYBURT
1.671
TOPLAM
1.510.945
* Nüfus verileri: TÜİK 2013
İşyeri Sayısı
11.513
11.692
11.084
10.373
9.817
9.991
9.105
9.402
9.179
9.057
7.851
7.374
6.361
6.704
6.276
6.178
5.892
6.085
5.542
5.779
5.425
5.199
5.308
5.351
5.020
5.017
4.003
3.915
3.936
3.922
3.450
3.321
2.855
2.727
2.392
2.199
1.747
1.628.124
İlin Nüfusu*
417.774
340.559
328.205
779.738
382.806
257.267
343.658
351.509
285.460
321.977
283.496
230.251
237.939
204.568
220.122
274.658
169.334
551.177
223.498
337.156
300.874
412.553
208.888
189.139
547.581
219.996
265.514
314.153
190.909
475.255
128.586
141.412
190.424
273.041
102.782
85.428
75.620
76.667.864
İşyeri/Nüfus
2,76%
3,43%
3,38%
1,33%
2,56%
3,88%
2,65%
2,67%
3,22%
2,81%
2,77%
3,20%
2,67%
3,28%
2,85%
2,25%
3,48%
1,10%
2,48%
1,71%
1,80%
1,26%
2,54%
2,83%
0,92%
2,28%
1,51%
1,25%
2,06%
0,83%
2,68%
2,35%
1,50%
1,00%
2,33%
2,57%
2,31%
2,12%
Oda Sayısı Esnaf/Oda
28
382
28
381
26
393
21
482
20
458
26
339
28
310
27
316
24
350
28
294
26
268
16
390
16
369
16
368
17
344
15
386
18
303
14
389
19
279
12
439
16
322
6
820
13
372
10
483
6
785
19
246
7
521
13
280
14
260
9
382
14
243
13
231
7
388
5
521
3
735
5
401
6
279
3.075
491
2014 Şubat ayındaki illere göre esnaf, işyeri sayıları ve bunların nüfusa oranını incelediğimizde
aşağıdaki noktalar dikkat çekmektedir.
-
İşyeri sayısının Türkiye nüfusuna oranı %2,12’dir. Her yüz kişiden ikisinin esnaf ve
sanatkâr olduğu söylenebilir.
Her bir Esnaf ve Sanatkâr Odası başına ortalama 491 üye düşmektedir.
12
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
En fazla esnaf ve sanatkâr işletmesinin olduğu 5 ilimize baktığımızda;
-
İstanbul’da 178.237,
İzmir’de 107.424,
Ankara’da 74.870,
Antalya’da 73.567,
Bursa’da 61.806 esnaf ve sanatkâr işletmesinin olduğu görülmektedir.
En az esnaf ve sanatkâr işletmesinin olduğu 5 ilimize baktığımızda;
-
Bayburt’da 1.747,
Tunceli’de 2.199,
Ardahan’da 2.392,
Hakkâri’de 2.727,
Iğdır’da 2.855 esnaf ve sanatkâr işletmesinin olduğu görülmektedir.
Nüfusa oranla en fazla esnaf ve sanatkâr işletmesinin olduğu iller;
-
Muğla (%4,64)
Burdur (%3,88)
Çanakkale (%3,87)
Kastamonu (%3,58)
Edirne (%3,54) şeklinde sıralanmaktadır.
Nüfusa oranla en az esnaf ve sanatkâr işletmesinin olduğu iller;
-
Şırnak (%0,83)
Batman (%0,92)
Diyarbakır (%0,93)
Hakkari (%1,00)
Ağrı (%1,10) şeklinde sıralanmaktadır.
Esnaf ve Sanatkâr Odası başına düşen üye sayısının en yüksek olduğu iller;
-
İstanbul (1.041)
Muğla (1.021)
Antalya (850)
Muş (820)
Batman (785) şeklinde sıralanmaktadır.
Esnaf ve Sanatkâr Odası başına düşen üye sayısının en düşük olduğu iller;
-
Gümüşhane (231)
Kilis (243)
Erzincan (246)
Çankırı (260)
Bolu (268) şeklinde sıralanmaktadır.
13
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
6.
Mesleklere Göre Esnaf ve Sanatkâr İşyeri Sayıları
Türkiye genelinde en fazla icra edilen 60 meslek kolu aşağıdaki tabloda sıralanmıştır. Bu listedeki esnaf
ve sanatkar sayısı toplam sayının %80’ini oluşturmaktadır.
Sıra Meslek
Bakkallık, Bayilik, Büfecilik
1
Minibüsçülük
2
Nakliyecilik ve Nakliyat Komisyonculuğu
3
Kadın ve Erkek Kuaförlüğü
4
Kahvecilik, Kıraathanecilik ve İnternet Kafe İşletmeciliği
5
Taksicilik
6
Pazarcılık
7
Kamyonculuk, Kamyonetçilik
8
Servis Aracı İşletmeciliği
9
Lokantacılık (Kebap, Köfte, Döner ve her türlü yemek)
10
Otobüsçülük
11
Tuhafiyecilik
12
Konfeksiyon İmal ve Satıcılığı
13
Kır Kahvesi, Çay Bahçesi, Çay Ocağı, Piknik ve Dinlenme Yeri İşletmeciliği
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
İşyeri Sayısı
165700
108572
80871
80250
75983
73284
55750
54799
47354
39215
28545
24419
20559
20462
Oto Motor Tamirciliği
Terzilik
Mobilya İmal ve Satıcılığı
Emlak Komisyonculuğu ve Danışmanlığı
Fırıncılık
Marangozluk ve Dülgerlik
Demircilik (sıcak ve soğuk demircilik)
Hırdavatçı (Nalbur) İmal ve Satıcılığı
Elektrik Tesisatçılığı
Ayakkabı İmal ve Satıcılığı
Pastanecilik (Pasta, Börek, Tatlı v.b. İmal ve Satıcılığı)
Kuyumculuk (Altın, Gümüş v.b. Kıymetli Madenlerden Süs ve Ziynet Eşyası
Yapımı ve Tamirciliği, Vitrin Kuyumculuğu)
Telefon, Cep telefonu, Faks, Telsiz ve Diğer Haberleşme Cihazları ve
Aksesuarları Satış, Tesisat Kuruculuğu, Bakım ve Tamirciliği
Kasaplık, Sakatatçılık
Kafe, Kafeterya, Kahvaltı Salonu İşletmeciliği
19929
17760
16969
16238
14859
14581
13690
12780
12715
12357
11480
11251
Aperatif Yiyecek Maddeleri İmal ve Satıcılığı (Tantuni, Ciğer, Kokoreç, Midye,
Gözleme, Katmer, Dürüm, Sıkma, Çiğköfte v.b.)
Manavlık
Oto Şase, Kaporta Tamirciliği
10201
Kantincilik
Turistik, Otantik Hediyelik ve Hatıra Eşya İmal ve Satıcılığı
Oto Elektrikçiliği
Elektrikli Araç Gereç ve Ev Aletleri İmal, Satış ve Tamirciliği
Şans Oyunları (Milli Piyango, Loto, Toto, Ganyan Bayii v.b.)
Torna ve Tesviyecilik (Frezecilik, Vargel, Planyacılık, Taşlama, Alet Bilemeciliği)
9526
9239
8396
8195
7907
7795
14
10888
10799
10762
9685
9666
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
Sıra Meslek
Züccaciyecilik
39
Elektronik Cihazlar Araç Gereçler Satış, Bakımı ve Tamirciliği
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Kırtasiyecilik
Pide, Lahmacun v.b. İmal ve satıcılığı
Sıhhi Tesisatçılık
Oto Yağlama ve Yıkamacılığı
Un, Kepek, Yem ve Zahire Satıcılığı
Mahrukatçılık (Odun, Kömür v.b. Alım ve Satımı)
Oto Galericiliği (Oto Alım-Satım)
Oto Yedek Parça İmal ve Satıcılığı
İnşaat Malzemeleri İmal ve Satıcılığı
Otel, Motel, Pansiyon ve Han İşletmeciliği
Kaynakçılık
Bisiklet ve Motosiklet İmal, Satış ve Tamirciliği
Elektrik Malzemeleri İmal, Satış ve Tamirciliği
Disko, Taverna, Gazino, Gece Kulübü, Pavyon, Birahane ve Bar İşletmeciliği
Fotoğrafçılık
Hurdacılık ve Geri Dönüşümcülük (Metal, Kağıt, Cam, Plastik v.b.)
Oto Lastik ve Oto Lastik Kaynak ve Kaplamacılığı
Bahçe Düzenleme, Peyzaj İşleri, Tohum, Fidan, Çiçek Alım ve Satıcılığı
Kuruyemiş İmal ve Satıcılığı
Kabzımallık (sebze meyve toptancısı, komisyoncusu)
TOPLAM
15
İşyeri Sayısı
7644
7591
7414
7333
7261
7100
7086
7050
6911
6839
6748
6541
6335
5937
5834
5182
5089
4987
4676
4655
4632
4480
1.300.756
Download

Esnaf ve Sanatkâr İstatistikleri Bülteni