1
Ataşehir 19.02.2014
Sayın
ATAŞEHİR EVİNPARK REZİDANS PARSEL
KAT MALİKİ / SAKİNİ
Konu : 16.02.20914 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan Kararlar.
ATAŞEHİR EVİNPARK REZİDANS PARSEL KAT MALİKLERİNİN 16.02.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
Genel Kurula toplam 1278 hisse ile 38 kişi katıldı.
1.- “Yönetim Kurulunun ile Denetim Kurulu, kurullar dışındaki katılanlar tarafından oy birliği
ile ibra edildiler.
2.- A ve B blokta, ekli işletme bütçesinde ve duyuru tablosunda yazılı olan giderlerin hisselere
sahip dairelere gore dağılımı yer alan Genel gider aylık aidat (Avansı), 2014 yılı /Mart ayında
itibaren her ayın en geç 10 (On) una kadar ödenmesine oy çokluğu ile karar verildi.
Sakinlerimizin/Maliklerimizin Genel gider aylık aidat (Avansı) ödemelerini aşağıda yazılı
banka hesabına süresinde ödemelerini rica ederiz.
Süresinde ödemeyenlere aylık %5 yasal gecikme faizi uygulanacağını bildiririz.
A blok Genel Gider Aylık Aidat (Avansı)
Hisse
A1
A2
Sayısı
Blok
Blok
4
3
6
1, 2
7
1 den 54 e kadar
9
4 den 23 e kadar
11
55, 56, 57, 58
13
24, 25
B blok Genel Gider Aylık Aidat (Avansı)
Hisse
B1
B2
Sayısı
Blok
Blok
4
3
7
1 den 54 e kadar
8
1, 2
11
4 den 23 e kadar
55, 56, 57, 58
15
24, 25
A3
Blok
1
2 den 21 e kadar
22, 23
B3
Blok
1
2 den 21 e kadar
22, 23
Genel Gider Aylık
Aidat(Avansı)
279 TL
292 TL
298 TL
310 TL
323 TL
336 TL
Genel Gider Aylık
Aidat(Avansı)
279 TL
298 TL
304 TL
323 TL
334 TL
3.- “ İgdaş doğalgaz faturalarının, İSTA firmasıyla sözleşmenin ancak Aralık/2013 de
imzalanabilmiş olması dolayısıyla total olarak gelmesi ve yönetim tarafından ödenmesi”
Hususu görüşüldü ve güvence bedelleri ile birlikte 2 (İki) taksitte ödenmesi için yönetim
kuruluna yetki verilmesi oyçokluğu ile kabul edildi.
2
4.- “ İgdaş, İski ve Elektrik Güvence Bedellerinin daireler ve Müteahhit firma arasında
dağılımı, gerek tapu aşamasında kat maliklerince, gerekse faturalara yansıtılan ve yönetimce
ödenen güvence bedellerinin dağılımı.”
Müteahhit firma tarafından ödenen iski faturalarının kat maliklerine dağılımı konuşuldu.
Ortak alanların elektrik kullanım bedeli ve abonelik bedelinin dairelere paylaştırılması
oyçokluğu ile kabul edildi.
5.- “ Otoparkta kamera bulunmaması, kameraların iyileştirilmesi”
Otoparka ve A-B blok girişlerine kamera konulması için, fizibilite yapılması hususunda
yönetim kuruluna yetki verilmesi oyçokluğu ile kabul edildi.
6.- “ Otopark yerleşim planı”
Otopark yerleşim planı “Yönetim Planı” ile birlikte tapuya tescil edildiğinden, uygulamanın
aynen devam etmesine oy çokluğu ile karar verildi.
7.- “ Sosyal tesisin hayata geçirilmesi ve sosyal tesis malzemelerinin yeterliliği”
Sosyal tesisin açılması ve sorumlu personel alınması için, yönetim kuruluna yetki verilmesi
oybirliği ile kabul edildi.
Sosyal tesis toplantı salonunun kafeterya olarak kiraya verilmesi için yönetim kuruluna yetki
verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
Havuz suyunun ilk dolumu ve ilk ısıtılması müteahhit firma tarafından karşılanmasına oy
birliği ile karar verildi.
8.- “ Güvenlik ile daireler arasında bulunan intercomun çalışır durumda olmaması, güvenlik
kulübesine sabit telefon ile ücretsiz 300 dk ile iletişimin sağlanmaya çalışılması,”
Hususu görüşüldü ve Güvenlik İnterkomunun çalışıp-çalışmadığını tüm kat malikleri/sakinleri
deneyip müteahhit firmaya bildirilmek üzere Yönetim kuruluna bildirilmesine karar verildi.
9.- “ Güvenlik ve temizlik eleman sayısının artırılması, sosyal tesise cankurtaran alınması”
Hususu görüşüldü ve 2014 yılı bütçesinde belirlenen sayılarda gerekli eleman ve hizmetlerin
alınması için yönetim kuruluna yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
10.- “Site müdürünün alınması”
Dışarıdan site müdürü liyakat ve teknik bilgisine sahip site müdürü alınması için, yönetim
kuruluna yetki verilmesi oyçokluğu ile kabul edildi.
11.- “Teknik eleman alınması”
Görüşülmedi. Ancak, yukarıda 7. maddede 2014 yılı bütçesinde belirlenen sayılarda gerekli
eleman ve hizmetlerin alınması için yönetim kuruluna yetki verilmesi oybirliği ile kabul
edildi.
12.- “ Yeni Yönetim Kurulu ve denetim Kurulunun seçilmesi.”
2015/Ocak ayında yapılacak Olağan genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;
- Yönetim kurulu Asil Üyeliklerine Yüksel ÖZTÜRK, Osman DUMAN ve Rana ÖZTABAK oy
çokluğu ile seçildiler.
- Yönetim kurulu Yedek Üyeliklerine Abdullah Kerem GÜL ve Yeşim GEYİK oy çokluğu ile
seçildiler.
- Denetim kurulu Asil Üyeliklerine Mustafa ŞEKER, Aykut EREN oy çokluğu ile seçildiler.
- Denetim kurulu Yedek Üyeliğine Barış MERT oy çokluğu ile seçildiler.
3
Yönetim kurulu kendi arasında yaptığı görev dağılımında;
Yönetim kurulu Başkanı Yüksel ÖZTÜRK,
Yönetim kurulu Başkanı Yardımcıları Osman DUMAN ve Rana ÖZTABAK olmuştur.
13.- “ Yönetim Kuruluna huzur hakkının belirlenmesi ”
Yönetim Kurulu Üyelerinin, genel gider aidatı ödememesine oybirliği ile karar verildi.
14.- “Site dış cephe temizliğinin önümüzdeki dönem yönetimce yapılacak olması.”
Görüşülmediğinden karar alınmadı.
15.- “ Site girişinde günlük gazete, dergi, süt vb temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik
çalışmalar.”
Görüşülmediğinden karar alınmadı.
16.- “ Yukarıdaki maddelerin yanı sıra kat maliklerince bildirilen eksiklik ve şikayetlerin (ses
yalıtım, çevre düzeni, tesissattan gelen seslerin giderilmesi, asansör vb.) Koza&Koyuncu
firma yetkilileri ile paylaşılarak çözüme gidilmesi.”
Kat malikleri/sakinleri uyarılarak bu hususta eksiklik ve şikayetler öğrenilip, müteahhit firmaya
gerekli işlemlerin yaptırılması için yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
17.- “A blok önündeki toprak kısmın otopark yada yol olarak açılması için belediye ile
görüşülmesi hususunda karar alınması”
A blok önündeki toprak kısmın Belediye ile görüşülerek yol açılması hususunda yönetim
kuruluna yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
18.- “Yönetim planında “EVCİL HAYVAN BESLENEMEYECEĞİ” yazılı olduğundan, bu
hususta karar alınması”
Bazı kat malikleri “EVCİL HAYVAN BESLENEMEYECEĞİ” bilinerek daire aldıklarını,
kendilerinin EVCİL HAYVAN dan şikayetleri olmaması için, evcil hayvan sakinlerinin gerekli
önem ve hassasiyeti göstermelerini belirtmişlerdir.
Ekler
1.- 2014 Genel Gider işletme bütçesi
2.- 2014 Genel Gider işletme bütçesi
Genel gider aylık aidat (Avansı) ödemesinin yapılacağı Banka hesabı
YAPI KREDİ BANKASI ATAŞEHİR ŞUBESİ İBAN NO: TR260006701000000093458354
ŞUBE KODU VE HESAP NUMARASI :
752 - ATAŞEHİR ŞUBESİ / 93458354
YÖNETİM KURULU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
YÜKSEL ÖZTÜRK
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
OSMAN DUMAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
RANA ÖZTABAK
Download

evinpark ataşehir genel kurul duyur - Sn. Site Sakinlerimizin bilgisine