Mobil Programlama Ödev 6
Bu uygulamada kullanıcıya üzerinde şehir isimleri yazmayan Türkiye Şehirleri Haritası
gösterilecektir. Sorulmak istenen şehrin üzerine işaret konacak ve kullanıcıdan şehir ismini
cevaplaması istenecektir. Flag Quiz Game App’da olduğu gibi uygulamanın zorluk seviyesi
olacaktır (seçim sayısını 4, 8 ve 12 olarak değiştirecektir) ve Flag Quiz Game App’da olduğu
gibi kullanıcıdan hangi bölgelerin şehirlerinden soru çıkmasını istediği bir seçim menüsü
olacaktır (Örneğin kullanıcı Ege ve İç Anadolu bölgesini seçerse sadece bu bölgelerin
şehirlerinden sorulacaktır). Flag Quiz Game App’dan farklı olarak bir sınav oturumunda kaç
soru olmasını istediğini kullanıcıdan menü aracılığıyla okuyunuz. Kullanıcı soruyu yanlış
bildiğinde haritayı sallama animasyonunu kullanınız. Kullanıcıya uygulama bittikten sonra bir
pencere üzerinden başarı istatistiğini gösteriniz, yeni sınav isteği veya uygulamadan çıkış
olarak 2 buton ekleyiniz.
Ödevin son tarihi: 6.Ocak.2015, 23.59
Ödev gönderimi: Lütfen ödevinizi dersin asistanı olan ve ödevleri değerlendirecek olan Ar.
Gör. Dr. Murat Kurt ( [email protected] , [email protected] ) son tarihten önce
gönderiniz.
Ödev için dosya formatı ve diğer bilgiler:
Bütün dosyaları UBI551OdevNo_“OgrenciNo” dizinin altına yerleştiriniz.
Örnek: UBI551OdevNo_80201022
Bu dosyaları şu isimle sıkıştırınız: UBI551OdevNo_“OgrenciNo”.zip
Örnek: UBI551OdevNo_80201022.zip
Ödevleri gönderirken sadece 1 adet zip dosyasını gönderiniz. E-postanızın konu kısmı
UBI551OdevNo_”OgrenciNo” olsun. E-postanın içindeki metinde lütfen ad ve soyadınızı
belirtiniz.
Doç. Dr. Orhan Dağdeviren
Download

Bu uygulamada kullanıcıya üzerinde şehir isimleri yazmayan