PAZARLAMADA
STRATEJİK
LİDERLİK
Günümüz rekabetçi
pazarında, şirketler
müşterilerinin beklentileri
ile örtüşen ve kendilerini
rakiplerinden farklılaştıran
pazarlama stratejileri
geliştirmek zorundalar.
Artık inovatif ve bütünsel
stratejiler olmadan
liderlerin değer yaratması
ve büyüme
gerçekleştirmesi mümkün
olamayacaktır.
Bu nedenle bütünsel,
stratejik, vizyoner ve
yaratıcı pazarlama
liderlerine ihtiyaç vardır.
‘Pazarlamada Stratejik Liderlik’
Eski öğretilerle yeni öğretileri
birleştiren
Geleneksel tekniklerle
teknolojiyi buluşturan
Bütün şirketi satış ve
pazarlama coşkusuyla yöneten
İçsel liderliğini dışsal yönetim
teknikleri ile uygulayacak
Yeni nesil vizyoner liderler
yaratmak amacıyla
hazırlanmıştır...
Program
Stratejik Pazarlama
Yaklaşımıyla Karlılığı Arttırma
4 saat
Kişisel Bütünlükle Şirket ve Pazar
Bütünlüğünün Sağlanması
2 saat
Değer Yaratan Pazarlama Vizyonu
2 saat
Liderlik Konumlandırmayla Başlar
4 saat
Satış Stratejilerinin Belirlenmesi ve
Satış Gücü Oluşturulması
2 saat
Rekabet Stratejisinde Pazarlamanın
Gücü
4 saat
Müşterini Anla ! Tüketici Davranış
Şekilleri
2 saat
Inovasyon ve Yaratıcılıkla
Sürdürülebilir Liderlik
4 saat
Pazarlama ve Satış Raporlarının
Analizi ve Doğru Aksiyonların
Hazırlanması
2 saat
Bütünsel Pazarlama
ve İletişim
2 saat
‘5 Ways to Successful Marketing’
2 saat
Dijital Pazarlama
2 saat
Karar Alma
ve İntegral Liderlik
2 saat
Pazarlama Stratejilerinin
Belirlenmesi ve Yönetimi
4 saat
Müşteride Bağlılık
ve Sadakat Yaratmak
2 saat
A’dan Z’ye Ürünün veya Hizmetin
Pazara Sunulması
4 saat
‘Fast Leadership’
2 saat
Yaşayan ya da Hayata Geçirilecek
Proje Çalışması ve Sunumu
4 saat
PAZARLAMADA STRATEJİK LİDERLİK
21 Şubat 2015 – 16 Mayıs 2015
Program:
Her Çarşamba
18.30 – 20.30
Her Cumartesi
10.00 – 12.00
Toplam : 50 saat
PAZARLAMADA STRATEJİK LİDERLİK
20 Şubat 2015’te gerçekleştirilecek, tanışma
kokteyline tüm katılımcılarımız, katılımcı
firmalarımızın I K Yöneticileri ve Genel
Müdürleri davetlidir.
16 Mayıs 2015 17.00’de sertifika töreni ve
kokteyl gerçekleştirilecektir.
Download

broşür