Download

Ek - 1 : Korkuteli Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale İlânı