ULUSLARARASI ÖNLEYİCİ KORUMA SEMPOZYUMU
9-10 HAZİRAN 2014 – İSTANBUL
İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu
1 GÜN / 9 HAZİRAN 2014 PAZARTESİ
09:30-10:30
Kayıt
Açılış Konuşmaları
Kasım YEKELER (Sempozyum Koordinatörü- Cumhurbaşkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanı)
Kısa Film
Tablo Restorasyonu
Prof. Dr. Yunus SÖYLET (İstanbul Üniversitesi Rektörü)
10:30-12:30
Özgür ÖZASLAN (Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı)
Müzik Dinletisi
Prof.Dr. Mustafa İSEN (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri)
12:30-14:00
Öğle Yemeği
1.Oturum
14:00-15:40
ÖNLEYİCİ KORUMA
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan Bülent KAHRAMAN (Kadir Has ÜniversitesiCumhurbaşkanlığı)
14:00-14:20
Dr. David THICKETT (English Heritage)
Önleyici Korumaya Genel Bir Bakış
14:20-14:40
Latif ÖZEN(Anadolu Medeniyetleri Müzesi)
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Koleksiyonundaki Önleyici Koruma Uygulamaları
14:40-15:00
Boris Pretzel(Victoria & Albert Museum)
Aydınlatmanın Önleyici Korumadaki Yeri ve Önemi
15:00-15:20
Mehmet UĞURYOL(Yıldız Teknik Üniversitesi)
Müzelerde İklim Denetiminin Temel Öğeleri
15:20-15:40
Soru-Cevap
15:40-16.00
Kahve Arası
2.Oturum
16:00-17:20
KAZI ALANINDA KORUMA
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sait Başaran
16:00-16:20
Kristiane STRÆTKVERN(National Museum of Denmark)
Arkeolojik Eserlerin Kazı Alanında Korunması
16:20-16:40
Doç. Dr. Ufuk KOCABAŞ(İstanbul Üniversitesi)
Yenikapı Batıkları Kazı Metodolojisi ve Arazide Depolama
16:40-17:00
Prof. Dr. Kutalmış GÖRKAY( Ankara Üniversitesi)
Sinan OMACAN(Mimar)
Zeugma Antik Kenti Dionysos ve Danae Roma Konutları ve Korugan Yapısı
17:00-17:20
İsmet OK (İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Lab.)
Kazı Alanlarında Ön Koruma
17:20-17:40
Soru-Cevap
ULUSLARARASI ÖNLEYİCİ KORUMA SEMPOZYUMU
9-10 HAZİRAN 2014 – İSTANBUL
İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu
2 GÜN / 10HAZİRAN 2014 SALI
3.Oturum
9:30-10:50
ULUSLARARASI KURUM VE KURULUŞLAR
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nevra ERTÜRK (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü Öğretim Üyesi)
09:30-10:00
10:00-10:25
10:25-10:50
Kristiane STRÆTKVERN(ICOM- CC)
ICOM ( Milletlerarası Müzeler Konseyi ) Genel Yapısı ve ICOM-CC'nin tanıtımı
Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ (UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı)
Birleşmiş Milletler, Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Tanıtımı
Doç. Dr. Zeynep Gül ÜNAL(ICOMOS-ICORP)
Afet Risklerine Karşı İnsanlığın Hafızasının Korunması İçin Çalışan Bir Organizasyon
“ICOMOS – ICORP”
10:50-11:10
Kahve Arası
4.Oturum
11:10-12:30
RİSK YÖNETİMİ, GÜVENLİK, ZARARLILARLA MÜCADELE
Oturum Başkanı: Ali Osman AVŞAR ( İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez
Laboratuvarı Müdürü )
RİSK YÖNETİMİ ve GÜVENLİK
11:10-11:50
Dick Drent (Van Gogh Museum)
Risk Yönetimi ve Müze Güvenliği
ZARARLILARLA MÜCADELE
11:50-12:10
Neşe YILDIRIM (TBMM Genel Sekreterliği-Milli Saraylar)1. Yed
Taşınabilir Eserlerin Fümigasyonunda Değiştirilmiş Atmosfer Yöntemi: Milli Saraylardan
Örnekler Nihal S)
12:10-12:30
12:30-14:00
Soru-Cevap
Yemek Arası
5.Oturum
14:00-15:00
BELGELEME VE KAYIT
Oturum Başkanı: Özalp BİROL (Suna ve İnan Kıraç Vakfı Genel Md.)
Wilbert Helmus(Meertens Instituut (KNAW))
Belgeleme ve Kayıt, Restorasyon Konservasyon Çalışmalarının Raporlaması
14:00-14:20
14:20-14:40
Doç. Dr. Hande KÖKTEN (Ankara Üniversitesi)
Durum Belgeleme Ve Tarama Uygulamalarının Önleyici Koruma Planlamasına Katkıları
14:40-15:00
Soru-Cevap
15:00-15.20
Kahve Arası
6.Oturum
15:20-17:20
PAKETLEME, TAŞIMA VE DEPOLAMA
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Haluk DURSUN
15:20-15:40
Erica van Buchem (Museum Boijmans Van Beuningen)
Paketleme ve Taşıma Temel İlkeleri
15:40-16:00
Doç. Dr. Önder BAYIR(T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri)
Taşıma Konusunda Vaka Örneği: Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinin Taşınması
16:00-16:20
Pamela HATCHFIELD(Head of Objects Conservation, Museum of FineArts, Boston)
Müze Koleksiyonlarını Depolama:Mekan,Ekipman ve Depolama Sistemleri
16:20-16.40
Nil BAYDAR(Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı)
"Yazma Eserler İçin Önleyici Koruma Çalışmaları"
Soru-Cevap
16:40-17:00
KAPANIŞ KONUŞMASI
Download

1 GÜN / 9 HAZİRAN 2014 PAZARTESİ