Handan BİLGİÇ
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olur olmaz, 1990 yılında, Zet Araştırma Şirketi,
İzmir Bölgede göreve başladı. 1996-1999 yıllarında Ege Bölge Müdürlüğü görevini yürüttü.
Daha sonra, İstanbul’a yerleşerek Özel Araştırmalar Saha Müdürlüğü görevini üstlendi. Bu
süre içerisinde, görevinin yanı sıra "Kalite ve Kalitenin Denetlenebilirliği" üzerine Türkiye
Araştırmacılar Derneği'nde çalıştı. 2007 yılında Nielsen’in 'Özel Araştırmalar'la birlikte
'Perakende Ölçüm Hizmetleri' saha liderliği görevini de üstlendi. Perakende Ölçüm
Hizmetleri’nin görevine eklenmesiyle birlikte panel yönetimini, farklı araştırma süreclerinin
entegrasyonunu sağlayarak sektörel düzeyde fayda sağlayacak sinerjiyi yaratmıştır. Özellikle,
bu organizasyonel değişiklikle, Kültürel farklılık ve farklı ülkelerde saha çalışmaları ve aynı
zamanda Türkiye için gelişim alanları üzerine odaklanmıştır. 2013 başından itibaren
'Perakende Ölçüm Hizmetleri Bölümü'nde Türkiye’nin yanısıra Yunanistan sahasından
sorumlu olarak çalışıyor. Yunanistan’ın panel yönetimiyle farklı kültürler ve iş anlayışlarını
ortaklaştırma sürecinde yer alarak global perspektiflere katkısına devam etmektedir.
Araştırma yöntemlerindeki değişik süreçlerdeki yetkinlikleriyle müsteri gözünden saha
uygulamalarına öncülük ederek, musteriye yakın bir anlayışı yansıtmıştır.
Uzmanı olduğu "Araştırma Süreçlerinde Saha" konusunda, çeşitli üniversitelerde konuk
olarak derslere katılmaktadır.
Download

Handan BİLGİÇ