TİG ÇALIŞMALARINDA YOL HARİTASININ VE
ÇALIŞMA TAKVİMİNİN BELİRLENMESİ KONUSUNDA
SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE
BİRLİKTE PLANLAMA YAPILMASI
Başta sağlık finansmanının geri ödeme boyutunda olmak üzere, performans ölçümü,
insan kaynakları planlaması, klinik faaliyetle ilişkili sağlık istatistiklerinin oluşturulması,
sağlık politikalarının geliştirilmesi, araştırma ve planlama alanlarında kullanılmak üzere,
Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) çalışması 2005 yılında
başlatılmış olup, hâlihazırda Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşhis İlişkili Gruplar Daire
Başkanlığı tarafından bu çalışmalar devam ettirilmektedir.
TİG sistemine veri gönderen sağlık tesislerimizin, klinik kodlama kalitesini artırmak,
sisteme dahil olmayan sağlık tesislerimizin de veri gönderimini sağlamak ve TİG’lere ilişkin
bağıl değerlerin hesaplanması için yapılacak klinik maliyet çalışmalarına destek olmak
amacıyla Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşhis İlişkili Gruplar Daire Başkanlığı ile
birlikte yol haritası ve çalışma takvimi hazırlanması planlanmaktadır.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download

tig çalışmalarında yol haritasının ve çalışma takviminin belirlenmesi