İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY Faculty of Engineering Gülbahçe, Urla, İzmir, Turkey Tel: +90 232 750 6500 Fax: +90 232 750 6505 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ REHBERİ İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF CHEMICAL ENGINEERING SUMMER PRACTICE GUIDE İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY Faculty of Engineering Gülbahçe, Urla, İzmir, Turkey Tel: +90 232 750 6500 Fax: +90 232 750 6505 STAJ DEĞERLENDİRME FORMU* Öğrencinin Fotoğrafı Photography of The Student Öğrencinin Adı‐Soyadı (Student’s Name and Surname) :…………………………………………………………………………………………… Sınıf ve No (Year and Student Number) :…………………………………………………………………………………………… Kurumun Adı ve Adresi (Name and Address of the Company) :…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. Staj Başlayış ve Bitiş Tarihleri (Starting and Ending Dates of Practice) :…………………………………………………………………………………………… Raporun Sunulduğu Tarih (Report Date) :…………………………………………………………………………………………… Öğrencinin İmzası (Student’s Signature) :…………………………………………………………………………………………… Raporu İnceleyen Öğretim Üyesi (Faculty member grading the Report) :…………………………………………………………………………………………… Verilen Not (Grade) Başarılı (Satisfactory) Başarısız (Unsatisfactory) Tarih (Date) :…………………………………………………………………………………………… İmza (Signature) :…………………………………………………………………………………………… *Bu form staj raporuna eklenecektir. / This form needs to be returned with the Summer Practice Report. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY Mühendislik Fakültesi / Faculty of Engineering Gülbahçe, Urla, İzmir, Turkey Tel: +90 232 750 6500 Fax: +90 232 750 6505 Kimya Mühendisliği Bölümü Department of Chemical Engineering STAJ BAŞARI BELGESİ / SUMMER PRACTICE PERFORMANCE REPORT 1. Nüsha / 1st Copy GİZLİDİR / CONFIDENTIAL Öğrencinin Fotoğrafı Photography of The Student Öğrencinin Adı‐Soyadı (Student’s Name and Surname) :…………………………………………………………………………………………… Sınıf ve No (Year and Student Number) :…………………………………………………………………………………………… Kurumun Adı ve Adresi (Name and Address of the Company) :…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. Staj Başlayış ve Bitiş Tarihleri (Starting and Ending Dates of Practice) :…………………………………………………………………………………………… Bölümümüz zorunlu staj süresi her bir staj dönemi için 4 Hafta, 20 işgünüdür. Minimum duration of summer practice is 4 weeks, 20 workdays per summer practice term. Staj Başarı Derecesi / Summer Practice Evaluation Staj Yaptığı Bölüm (Department of Summer Practice) Staj Süresi (Duration of Practice) Düşünceler / Remarks ……… işgünü / workdays Notlar / Grades Devam Notu (Attendance Grade) Başarı Notu (Performance Grade) Düşünceler (Remarks) NOTLAR / GRADES: A = Pekiyi / Excellent; B = İyi / Good; C = Orta / Fair; D = Zayıf / Poor; F = Başarısız / Unsatisfactory Yetkili Amirin Ünvanı, Adı, Soyadı /Title and Name of Supervisor : Mühür‐İmza / Official Stamp‐Signature : Tarih/Date : Not: Staj bitiminde bu belgenin doldurularak birinci nüshasının aşağıdaki adrese gönderilmesi, ikinci nüshanın ise staj yapılan kurumda saklanması rica olunur. P.S.: After filling this form, please send the first copy to the address below while retaining the second copy in your files. Kimya Mühendisliği Bölümü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / İzmir Institute of Technology Gülbahçe Köyü, Urla, İZMİR 35430 TURKIYE İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY Mühendislik Fakültesi / Faculty of Engineering Gülbahçe, Urla, İzmir, Turkey Tel: +90 232 750 6500 Fax: +90 232 750 6505 Kimya Mühendisliği Bölümü Department of Chemical Engineering STAJ BAŞARI BELGESİ / SUMMER PRACTICE PERFORMANCE REPORT 2. Nüsha / 2nd Copy GİZLİDİR / CONFIDENTIAL Öğrencinin Fotoğrafı Photography of The Student Öğrencinin Adı‐Soyadı (Student’s Name and Surname) :…………………………………………………………………………………………… Sınıf ve No (Year and Student Number) :…………………………………………………………………………………………… Kurumun Adı ve Adresi (Name and Address of the Company) :…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. Staj Başlayış ve Bitiş Tarihleri (Starting and Ending Dates of Practice) :…………………………………………………………………………………………… Bölümümüz zorunlu staj süresi her bir staj dönemi için 4 Hafta, 20 işgünüdür. Minimum duration of summer practice is 4 weeks, 20 workdays per summer practice term. Staj Başarı Derecesi / Summer Practice Evaluation Staj Yaptığı Bölüm (Department of Summer Practice) Staj Süresi (Duration of Practice) Düşünceler / Remarks ……… işgünü / workdays Notlar / Grades Devam Notu (Attendance Grade) Başarı Notu (Performance Grade) Düşünceler (Remarks) NOTLAR / GRADES: A = Pekiyi / Excellent; B = İyi / Good; C = Orta / Fair; D = Zayıf / Poor; F = Başarısız / Unsatisfactory Yetkili Amirin Ünvanı, Adı, Soyadı /Title and Name of Supervisor : Mühür‐İmza / Official Stamp‐Signature : Tarih/Date : Not: Staj bitiminde bu belgenin doldurularak birinci nüshasının aşağıdaki adrese gönderilmesi, ikinci nüshanın ise staj yapılan kurumda saklanması rica olunur. P.S.: After filling this form, please send the first copy to the address below while retaining the second copy in your files. Kimya Mühendisliği Bölümü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / İzmir Institute of Technology Gülbahçe Köyü, Urla, İZMİR 35430 TURKIYE 
Download

staj - izmir yüksek teknoloji enstitüsü kimya mühendisliği bölümü