T.C.
ADALET BAKANLIĞI
ÇANAKKALE E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜRDÜRLÜĞÜ
19.09.2014
2014 / KURBAN BAYRAMI AÇIK ZİYARET PROGRAMI VE ÇİZELGESİDİR
Adalet
Bakanlığı
Ceza
ve
Tevkifevleri
Genel
Müdürlüğünün
18/09/2014
tarih
ve
12403619.207.99/51382/147115 sayılı emirleri gereği kurumumuzda bulunan ve açık görüşten yararlanacak olan
hükümlü ve tutuklulara belgelendirilmek sureti ile sadece ANNE, BABA, EŞ ,ÇOCUK, KARDEŞ, TORUN,
BÜYÜKBABA ve BÜYÜKANNESİ ile Kurban Bayramı Açık Ziyaret Programı münasebetiyle genel yazıda bulunan
esaslar çerçevesinde aşağıda belirtilen gün ve süreler içinde açık görüş yaptırılacaktır.
1. Yaptırılacak açık ziyaretler yarım saatten az bir saatten fazla olmamak koşuluyla 09:00 - 17:00 saatleri
arasında aşağıda belirtilen gün ve saatlerde uygulanacaktır
2. Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tüm hükümlü ve tutukluların infaz olan Hücreye Koyma Cezası
olması durumunda hükümlü ve tutuklular, açık görüşten yararlandırılmayacaktır.
3. 05 - 06 - 07 / 10 / 2014 günleri saat 09.00 - 16.45 arası kuruma ait Açık Ziyaret Mahallinde görüş yapılacaktır.
4. Hükümlü ve Tutuklular belgelendirilmek sureti ile Anne, Baba, Eş, Çocuk, Torun, Büyükanne, Büyükbaba ve
kardeşleriyle görüştürüleceklerdir. Hükümlüler ve tutuklular ile görüşmek isteyen kişilerin akrabalık
durumlarını nüfus idarelerinden veya ilgili konsolosluklardan verilen resmi belgeler ile ispatlamaları
gerekmektedir. Ancak anne, baba, büyükanne, büyükbaba ve kardeşi olmayan hükümlü ve tutukluların
üçüncü dereceye kadar olan akrabalarının da en çok üç kişiyle önceden haber verilmesi ve belgelendirilmesi
kaydıyla görüşme yapmaları sağlanacaktır.
5. Belirtilen gün ve saatler dışında görüş yaptırılmayacak, bir defa görüş yapan çocuk hükümlü ve tutuklular ile
ziyaretçilere ikinci defa izin verilmeyecektir.
6. Görüş bittikten sonra görüş yerinde bulunan hükümlü ve tutuklular görevliler nezaretinde dikkatli bir şekilde
arandıktan sonra koğuş ve odalarına götürülerek kimlikleri fotoğraflı belgelerle kontrol edildikten ve
mevcudunun tam olduğunun anlaşılmasından sonra ziyaretçilerin kurum dışına çıkmasına izin verilecektir.
7. Bu ziyaretin aynı hafta yapılması gereken ve önceden belirlenen Kapalı ziyaret veya Aylık Açık Ziyaret günü
ile çakışması halinde ; Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret edilmeleri hakkında yönetmelik' in 15. inci maddesi
uyarınca Kurban Bayramı münasebeti ile verilen açık ziyareti yaptırılacaktır.
8. Açık görüşü izlemek, röportaj yaptırmak, görüntülemek veya fotoğraf çekmek üzere başvuruda bulunan yazılı
ve görsel basın kuruluşları ile mensuplarına izin verilmeyecektir
9. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis cezasına hükümlülere 07/10/2014 Perşembe günü 12:00 / 13:00 saatleri
arasında
ziyaretçileriyle teker teker görüş yaptırılacaktır.
Ziyaret Gün ve
Saatleri
PAZAR
05/10/2014
PAZARTESİ
06/10/2014
09:15 / 10:15
B-11- 13-18-19
B-1-2
D-1-2-3
10:30 / 11:30
B-12-14-20-21
D-12 D-16
D-4,5,6
13:15 / 14:15
B-7-8
C-1-2-3
D-7-8B-10-17
D-13-14-15B-9
B-15
C-10-11
D—9-10B-16
E-1-2-8
B-6
D-11
C-4-5-6-7-8-9SAĞ MÜŞ.
R-1(REVİR)
C-12-14-15-16-17-18SOL MÜŞ
E-3-5-6-7
B-3-4-5 (BAYAN)
14:30 / 15:30
15:45 / 16:45
SALI
07/10/2014
C-13
E-4
Download

2014 Yılı Kurban Bayramı Açık Ziyaret Programı