Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
YENİ TÜRK EDEBİYATI Bilim Dalı Yüksek Lisans Ders Planı
BİRİNCİ YIL
GÜZ DÖNEMİ
KODU
YTE 501
DERS ADI
Klasik Osmanlı Metinleri
Seçmeli-1
Seçmeli-2
Seçmeli-3
AKTS
7.5
7.5
7.5
7.5
Güz Dönemi Toplamı:
SEÇMELİ DERSLER
YTE 503 Şiir Sanatı (Poetikalar) I
YTE 505 Roman Teorisi ve Roman İnceleme Yöntemleri I
YTE 507 Cumhuriyet Devri Romanı I
YTE 509 Türk Tiyatro Tarihi I
YTE 511 Günümüz Türk Edebiyatı I
YTE 513 Şiir İnceleme Yöntemleri I
YTE 515 Hikâye Teorisi ve Hikâye İnceleme Yöntemleri I
YTE 517 Yeni Türk Edebiyatında Araştırma Teknikleri
BAHAR DÖNEMİ
KODU
YTE 590
DERS ADI
Seminer
Seçmeli-1
Seçmeli-2
Seçmeli-3
Bahar Dönemi Toplamı:
SEÇMELİ DERSLER
YTE 502
Edebiyat Kuramları ve Eleştiri
YTE 504
Şiir Sanatı (Poetikalar) II
YTE 506
Roman Teorisi ve Roman İnceleme Yöntemleri II
YTE 508
Cumhuriyet Devri Romanı II
YTE 510
Türk Tiyatro Tarihi II
YTE 512
Günümüz Türk Edebiyatı II
YTE 514
Şiir İnceleme Yöntemleri II
YTE 516
Hikâye Teorisi ve Hikâye İnceleme Yöntemleri II
YTE 518
Edebiyat Sosyolojisi
YTE 520
Çocuk Edebiyatı
İKİNCİ YIL
GÜZ DÖNEMİ
KODU
DERS ADI
YTE 591
Uzmanlık Alan Dersi
YTE 593
Yüksek Lisans Tezi
Güz Dönemi Toplamı:
T
3
3
3
3
30
U
0
0
0
0
K
3
3
3
3
Z/S
Z
S
S
S
12
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
S
S
S
S
S
S
S
S
AKTS
7.5
7.5
7.5
7.5
T
0
3
3
3
U
2
0
0
0
K
0
3
3
3
Z/S
Z
S
S
S
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
30
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
9
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AKTS
6
24
T U K
4 0 0
0 0 0
30
0
AKTS
6
24
T U K
4 0 0
0 0 0
30
120
0
21
Z/S
Z
Z
BAHAR DÖNEMİ
KODU
YTE 592
YTE 594
DERS ADI
Uzmanlık Alan Dersi
Yüksek Lisans Tezi
Bahar Dönemi Toplamı:
GENEL TOPLAM:
Z/S
Z
Z
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
BİLİMSEL HAZIRLIK Ders Planı
GÜZ DÖNEMİ
KODU
TDE 125
DERS ADI
Osmanlı Türkçesi I
TDE 129
TDE 231
TDE 325
TDE 327
TDE 423
Tanzimat Dönemi Türk Şiiri
Servet-i Fünûn Dönemi Türk Şiiri
Milli Edebiyat Dönemi Türk Şiiri
Batı Edebiyatı I
Cumhuriyet Devri Türk Şiiri
AKTS
5
Kredi
3
Z/S
Z
3
2
3
4
3
2
2
2
2
2
Z
Z
Z
Z
Z
13
Güz Dönemi Toplamı:
BAHAR DÖNEMİ
KODU
TDE 126
TDE 130
TDE 232
TDE 326
TDE 328
TDE 424
DERS ADI
Osmanlı Türkçesi II
Tanzimat Dönemi Türk Nesri
Servet-i Fünun Dönemi Türk Nesri
Milli Edebiyat Dönemi Türk Nesri
Batı Edebiyatı II
Cumhuriyet Devri Türk Nesri
Bahar Dönemi Toplamı:
AKTS
6
3
2
3
4
3
Kredi
3
2
2
2
2
2
13
Z/S
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Download

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı YENİ TÜRK EDEBİYATI Bilim