2. EK SINAV DUYURUSU
Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı
Programına kayıtlı öğrenim dönemi 8 ve üzeri, 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı sonu
itibariyle öğrencilik durumu aktif, donuk veya silik olan öğrencilerden, mezuniyetine
en az 24 kredi kalan öğrencilere, Açık Öğretim Liselerinde okutulan tek dersin kredisi
olanX
24 kredilik ek sınav hakkı verilmiştir.
Sınav 19 Ekim 2014 tarihinde Ankara’da saat 09,30 da, tek oturum halinde merkezi
sistem ile yapılacaktır.
başarısız alan/dal dersi
devamsızlık hariç başarısız olunan alan/dal
Meslekî Açık Öğretim Lisesi programına kayıtlı olup
bulunan
öğrenciler
için,
derslerinden 24 krediye kadar ders seçilecek, bu derslerin müracaatlarının
Ekim 2014
13-14
tarihlerinde yüz yüze eğitim veren okul/kurumlar tarafından alınacak
ve yüz yüze eğitim ek sınavın
17 Ekim 2014
tarihinde aynı okul/kurumlar
tarafından yapılacaktır.
Sonuçlar en geç 21 Ekim 2014 tarihine kadar sisteme işlenecektir. Sınav kayıt ücreti
olarak her öğrenciden Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner sermaye
İşletmesinin ilgili hesabına 20,00 TL ücret alınacaktır.
Download

olanX 24 kredilik ek sınav hakkı verilmiştir.