Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıt yaptıracak/yaptıran
adayların aşağıdaki hususlara hassasiyetle dikkat etmeleri gerekmektedir.
Programın ilk yarıyılının Kasım 2014-Ocak 2015 Uzaktan Eğitim yoluyla; ikinci yarıyılının ise
Şubat 2015 ile Haziran 2015 tarihleri arasında yüz yüze eğitim yoluyla tamamlanacaktır.
Öğretmenlik Uygulaması, her zamanki gibi Samsun merkez ilçeleri olan İlkadım, Canik ve Atakum
merkezlerindeki ortaöğretim kurumlarında Şubat 2015 – Haziran 2015 tarihleri arasında
gerçekleştirilecektir.
Akademik takvim ve ayrıntılı ders programı, OMÜ Eğitim Fakültesi web sayfasında ayrıca
duyurulacaktır.
İlgili yönetmelik gereği, yüz yüze yapılan teorik derslere asgari %70; uygulamalı derslere ise %80
oranında devam şartı vardır.
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Usul ve Esaslarında belirtilen derslerden daha
önce alınıp başarılı olunanlardan muafiyet taleplerinin kesin kayıtta veya en geç 31 Ekim 2014
tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Bu talepler, Pedagojik Formasyon Birimince
değerlendirilecek ve Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanacaktır.
Özel öğretim kurumlarında veya MEB’e bağlı okullarda bir yıldan az olmamak (İki Dönem)
kaydıyla öğretmenlik/öğreticilik yaptığını belgeleyenler veya hâlen bu görevi yapmakta
olduğunu belgeleyenler (Haziran 2015 itibari ile iki dönem şartını tamamlayabilecekler),
Formasyon Biriminin teklifiyle Fakülte Yönetim Kurulunun onayından sonra “Öğretmenlik
Uygulaması” derslerinden muaf tutulabilirler. Bunun için adayların kesin kayıtta veya en geç 31
Ekim 2014 tarihine kadar ilgili belge eşliğinde bir dilekçe ile başvurmaları gerekir. (Kamu
kurumunda çalışanlar kurumlarından alacakları belge ile Özel eğitim kurumlarında çalışanlar ise
kurumlarından alacakları belgeye onaylı SGK hizmet döküm belgesini ekleyecekler)
Pedagojik Formasyon Birimi gerekli gördüğü takdirde akademik takvim ve ders programlarında
değişiklik yapılabilecektir.
YÖK tarafından hazırlanıp üniversitelere gönderilmiş olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika
Programına İlişkin Usul ve Esaslar ayrıca paylaşılmıştır. Ayrıntılı biçimde incelenmesi ve bu
doğrultuda hareket edilmesi, adayların herhangi bir sorunla karşılaşmamaları bakımından yararlı
olacaktır.
Kesin kayıt işlemleri öncesinde ve sonrasında yukarıda açıklanan hususların dikkatlice incelenip
değerlendirilmesi daha sonraki aşamalarda herhangi bir sorun yaşanmaması bakımından son
derece önemlidir.
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programıyla ilgili duyurular, Eğitim Fakültesi B binası
girişindeki kapılar, panolar, elektronik ekranlar ve irtibat bürosu yanında, fakültemiz web sayfası
(egitim.omu.edu.tr) aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
Pedagojik Formasyon Birimi
Download

P.Formasyon Programına Kayıt Yaptıracak