Karar Alma Süreçlerinde
Sağlık Ekonomisinin Yeri
Dr. Güvenç Koçkaya
SASDER 3. ULUSAL KONGRE
6-9 KASIM 2014, ANTALYA
Bu sunum içerisinde belirtilen görüş ve
düşünceler yalnızca bu sunumu hazırlayana ait
olup, işvereni Gilead Sciences‘ın görüş ve
düşüncelerini yansıtmamaktadır.
The views expressed in this presentation are
solely those of the author and do not represent
the view of his employer Gilead Sciences.
Tıpta karar alma
3
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Kaynak: TUIK, YSK
Oy
Sağlık Mem.
İki farklı cevap
Sağlık hizmetleri diğer mal
ve hizmetlerden farklı
değildir. Bu nedenle diğer
mal ve hizmetlerde olduğu
gibi piyasa mekanizmasının
işleyişi yoluyla sağlanabilir
Verimlilik: temel amaç
verimliliktir
Sağlık hizmetleri diğer mal ve
hizmetlerden farklıdır bu
nedenle piyasa mekanizmasının
düzenlenmesi ya da sunumun
başka bir mekanizma ile
sağlanması gereklidir
Eşitlik: Verimlilik kadar önemli
bir toplumsal araçtır
Sağlık
Ekonomisi
Uzmanı
Sağlık
Personeli
İstatistik
Uzmanı
Sağlık Ekonomisi Çıktıları
İlaç harcamalari trendi
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
France
Germany
8,00%
United Kingdom
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
- 17 -
www.sepd.org.tr
[email protected]
www.sepd.org.tr
Download

Karar Alma Süreçlerinde Sağlık Ekonomisinin Yeri