ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Barış Özkul
Öğrenim Durumu:
Doktora: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü (2009-),
tez aşamasında.
Tez konusu: 19. Yüzyıl İngiliz Romanında Toplumsal Sınıfların Temsili.
Çeviriler:
- Yabancılar, Tanrılar ve Canavarlar, Richard Kearney, Metis Yay., 2012.
- İngiliz Romanı, Terry Eagleton, Sözcükler Yay., 2012.
- Fanatizm: Bir Fikrin Kullanımları, Alberto Toscano, Metis Yay. 2013.
- Serbest Ticaret Dönemi Romansları, Koç Üni Yay., Ayşe Çelikkol, 2012.
- Tehlikeli Rüyalar Görme Yılı, Slavoj Zizek, Mehmet Öznur ile birlikte, Encore Yayınları,
2013.
- Yeni Bir Siyaset için Felsefe, Alain Badiou, Erkal Ünal ile birlikte, Encore Yayınları, 2013.
Mesleki Görev: Birikim Dergisi (Editör).
Son iki yılda verdiği dersler
Akademik
Yıl
2013-2014
Dönem
Dersin Adı
ETI303 Translation of Specific
Subject Matter II
ETI401 Seminar on
Güz
Translation Studies I
ETI407 Translation History
ETI106 English-Turkish
Contrastive Linguistics
ETI108 Introduction to
İlkbahar Translation II
ETI402 Seminar on
Translation Studies II
ETI408 Translation Today
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
Öğrenci
Sayısı
3
0
20
3
0
2
3
3
0
0
2
25
3
0
25
3
0
2
2
1
2
Download

Özgeçmiş (CV) - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi