Download

Yuvarlak yassı bir ağırlığın fırlatılması esasına dayanan, pist ve alan