ARKABAHÇEDEKİ PUSULA!
Mesleğe İlk Adım Programı 2014
22.Şubat- 18.Nisan 2014
EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim programı;
Aktif çalışma hayatına hazırlanan ruh sağlığı çalışanlarının;
• Şu ana dek edindikleri teorik bilgileri, çalışma yaşantılarında uygulamaya geçirebilmelerini,
• Kullanabilecekleri önemli terapi tekniklerini ayrıntılı olarak tanıyarak, gelecekteki mesleki yönelimlerini
belirlemelerini,
• Öğrenilenler konusunda harekete geçmelerini kolaylaştırıcı beceriler kazanmalarını hedefleyen, yol
gösterici, keşif sağlayıcı ve harekete geçirici bir çalışma grubu olarak planlanmıştır.
Program süresince katılımcılar, yaklaşık 62 saat eğitime, 2 saat danışmanlık görüşmelerine ve 2 saat özel
eğitim seansı izleme çalışmasına, 12 saat psikoloji dünyasındaki kariyerlerini planlamaya yönelik
çalışmalara katılacaklardır.
BİLGİLENDİRME TEKNİKLERİ
• Sunum
• Soru- Cevap/ Tartışma
• Grup Çalışmaları
• Atölye Çalışmaları
• Canlı veya Görüntü Kaydından Seans İzleme
• Canlandırma
EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?
• Psikolog, Psikolojik Danışman, Psikiyatrist, Sosyal Hizmet Uzmanı ve diğer ruh sağlığı çalışanları,
• Yukarıda belirtilen alanlarda öğrenim gören 3./ 4. Sınıf öğrencileri, yüksek lisans/ doktora öğrencileri.
KATILIM
• 25 kişi ile sınırlıdır.
• Tüm adaylar başvurularını özgeçmişleri ile yapacaklardır.
EĞĐTĐM PROGRAMI:
Eğitim Programı ilgilenen adaylara ayrı bir dosya olarak iletilecektir.
EĞİTİM YERİ:
ARKABAHÇE PSİKOLOJİK GELİŞİM, EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ
Valikonağı Cad. Yapı Kredi Vakıf Binası (YKB), No:173, 10/1, Nişantaşı/İstanbul
EĞİTİMİN ÜCRETİ:
1200 TL + KDV Erken kayıt ücreti (15.Aralık 2013 tarihine dek)
1500 TL + KDV (15.Aralık 2013’ten sonra)
BAŞVURU BİLGİLERİ:
İletişim
: Detaylı bilgi ve kayıt için asistanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.
Tel
: 0532 370 60 19 // 0212 219 24 44
E-mail
: [email protected]
PROGRAM KOŞULLARI:
• Programın başarı ile tamamlanabilmesi için toplam eğitim saatinin %80’inine devam edilmesi esas alınır.
• Katılımcılara bir sonraki dönemde, aynı eğitimler açıldığı takdirde, katılamadıkları eğitime katılma hakkı
tanınacaktır. Ancak bu süre 10 saat ile sınırlı olacaktır.
• Tüm katılımcıların eğitimlere zamanında katılmaları beklenir.
• Katılımcılar, Arkabahçe Psikolojik Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık Merkezi terapistleri tarafından
gerçekleştirilecek olan 2-3 özel eğitim çalışmasını canlı olarak izleyebileceklerdir.
• Katılımcılar Arkabahçe Psikolojik Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık Merkezi terapistleri tarafından
gerçekleştirilecek olan 2 saatlik danışmanlık/ geribildirim görüşmeleri yapacaklardır.
• Katılımcılar 8-10 saatlik bireysel kariyer planlamalarını gerçekleştirecekleri “Kariyer Planlama
Çalışmaları”na katılacaklardır.
• Olağanüstü durumlarda, eğitimlerin tarihleri, saatleri ve söz konusu eğitimci üç gün önceden bildirilecek
şekilde Arkabahçe tarafından değiştirilebilir.
• Programa kayıt olduktan sonra iptal etmek söz konusu olduğunda, katılımcı sayısı sınırlı olduğundan
yatırılan
ücret
iade
kullanılabilmektedir.
edilememekte,
ancak
Arkabahçe’nin
bir
başka
eğitim
programında
*Arkabahçe Psikolojik Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık Merkezi gerekli gördüğünde programda değişiklik yapabilecektir.
EĞİTİMCİLER (Alfabetik düzene göre sıralanmışlardır):
ALP KARAOSMANOĞLU,
DR., PSİKİYATRİST., Şema Terapisti, Dünya Şema Terapisi Derneği Eş başkanı
ASLIHAN ÖZCAN,
MA, LPCA, PSİKOLOG, Sanat Terapisti, Arkabahçe Psikolojik Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi
Psikoterapisti
CEREN ACARTÜRK,
DR., KLİNİK PSİKOLOG, Arkabahçe Psikolojik Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Psikoterapisti
FEZA BALKAYA,
DR., KLİNİK PSİKOLOG, Gestalt Terapisti
FULYA KURTER,
UZMAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN, Arkabahçe Psikolojik Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi
Psikoterapisti
MEHMET ZİHNİ SUNGUR,
PROF. DR., PSİKİYATRİST, Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği Başkanı
MURAT DOKUR,
DR., PSİKİYATR, Aile ve Evlilik Terapileri Derneği Kurucu Başkanı
NUR DİNÇER GENÇ,
PSİKOLOG, Arkabahçe Psikolojik Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Psikoterapisti ve Kurucusu
OLCAY GÜNER,
DR., KLİNİK PSİKOLOG, Arkabahçe Psikolojik Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Psikoterapisti ve
Kurucusu
YANKI YAZGAN,
DR., PSİKİYATRİST, Güzel Günler Kliniği Kurucusu
YAVUZ ERTEN,
KLİNİK PSİKOLOG, Psikanalist, İçgörü Psikoterapi Merkezi Kurucusu
ZEYNEP ÇATAY,
YRD. DOÇ. DR., KLİNİK PSİKOLOG
Download

ARKABAHÇEDEKİ PUSULA! Mesleğe İlk Adım Programı 2014