T .e. MU~ VALiLiej 75.YJI Anaokulu Mlidlirliigli
SaYI : 95738093/9031 (2..'(' Ko nu: C,.' oc uk Kllltibtl
15.1 2.2014 jL MjLLi EciTiM MtDURLUCONE
MUS
OkuiuJ11 uzci a ll yg ul anm akta o lan (,: oc uk klll Li bl"1 et kinligind c ogretmcn ihtiyacl
o lu :;;mll :;;tur .(ev re okull arda gorev yapan. kulLip Licrl'li ka r~tll g l bu <;:alt ~ may a go ntillLi katdacak
D~'{'~,,~
r;'l}(cJ·"Nf!AVv-.'1'l
okull1nc es i ogretmenine ihti ya<;: vardl!".
ok.....~
~~r \
h-.'S,-,~~,,~
U
~ -0 - Gereg ini bilg ii crini ze arz ederim.
Tarandl S.rn SALUVAN
--t.8 t1.D201 .~
L
Download

Duyuru İçin Tıklayınız.