PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ PROGRAMI
1.YARIYIL ARA SINAV PROGRAMI
Ara sınavlar daha önce Eğitim Fakültesi web sayfasından da duyurulduğu gibi (Sertifika Programı Akademik Takvimi) 03-08 Mart
tarihleri arasında yapılacaktır.
Şubeler
Derslik
Saatler
17.30-19.10
1. Şube
3. Şube
4. Şube
Eğitim Bilimine Giriş
Sınav
B-103
Ara
2. Şube
Pazartesi
B-104
B-105
Ara
Salı
Çarşamba
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Sınav
Ara
Sınıf Yönetimi
Sınav
Ara
Perşembe
Eğitim Bilimine Giriş
Ara
Cuma
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Ara
19.20-21.00
Gelişim Psikolojisi
Rehberlik
Program Geliştirme
Gelişim Psikolojisi
Sınav
Rehberlik
Sınav
17.30-19.10
Gelişim Psikolojisi
Rehberlik
Program Geliştirme
Gelişim Psikolojisi
Sınav
Rehberlik
Sınav
Ara
Ara
19.20-21.00
Eğitim Bilimine Giriş
17.30-19.10
Sınav
Sınıf Yönetimi
Sınav
Ara
Ara
Ara
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Sınav
Program Geliştirme
Ara
Ara
Ara
Ara
Sınıf Yönetimi
Sınav
Eğitim Bilimine Giriş
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Eğitim Bilimine Giriş
Sınav
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Eğitim Bilimine Giriş
Ara
Ara
Ara
19.20-21.00
Gelişim Psikolojisi
Gelişim Psikolojisi
Sınav
Sınıf Yönetimi
Rehberlik
Sınav
Program Geliştirme
Sınav
17.30-19.10
Gelişim Psikolojisi
Gelişim Psikolojisi
Sınav
Sınıf Yönetimi
Rehberlik
Sınav
Program Geliştirme
Sınav
B1
Ara
19.20-21.00
Ara
Sınıf Yönetimi
Sınav
Ara
Program Geliştirme
Ara
Eğitim Bilimine
Giriş
Sınav
Ara
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Ara
Eğitim Bilimine Giriş
Cumartesi
Sınıf Yönetimi
Cumartesi
Ders Saatleri
9.30-11.10
Program Geliştirme
Sınav
11.20-13.00
Program Geliştirme
Sınav
9.30-11.10
Sınıf Yönetimi
11.20-13.00
Rehberlik
9.30-11.10
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Sınav
11.20-13.00
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Sınav
Rehberlik
9.30-11.10
11.20-13.00
Şubeler
Derslik
Saatler
17.30-19.10
5. Şube
Pazartesi
Salı
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Sınav
Ara
Sınıf Yönetimi
19.20-21.00
Rehberlik
17.30-19.10
Rehberlik
Program Geliştirme
Sınav
Program Geliştirme
B-102
Ara
Çarşamba
Eğitim Bilimine Giriş
Perşembe
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Sınav
Ara
Ara
Cuma
Eğitim Bilimine Giriş
Ara
Ara
Cumartesi
Sınıf Yönetimi
Sınav
Cumartesi
Ders Saatleri
9.30-11.10
Program Geliştirme
11.20-13.00
6. Şube
B-202
Ara
19.20-21.00
17.30-19.10
7. Şube
Rehberlik
Sınav
Rehberlik
Sınav
Ara
Gelişim Psikolojisi
Sınav
Gelişim Psikolojisi
Sınav
Ara
Ara
Sınıf Yönetimi
Eğitim Bilimine Giriş
Sınav
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Eğitim Bilimine Giriş
Eğitim Bilimine Giriş
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Eğitim Bilimine Giriş
Sınav
Sınıf Yönetimi
Ara
Ara
Program Geliştirme
9.30-11.10
Sınıf Yönetimi
Sınav
11.20-13.00
Gelişim Psikolojisi
Sınav
9.30-11.10
Ara
Rehberlik
11.20-13.00
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Sınav
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Sınav
Ara
Rehberlik
B-204
Ara
8. Şube
Gelişim Psikolojisi
Sınav
Ara
Ara
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Sınav
Program Geliştirme
Sınav
Gelişim Psikolojisi
Ara
19.20-21.00
Gelişim Psikolojisi
Sınıf Yönetimi
Sınav
Rehberlik
Sınav
Program Geliştirme
17.30-19.10
Gelişim Psikolojisi
Sınıf Yönetimi
Sınav
Rehberlik
Sınav
Program Geliştirme
Ara
Ara
Ara
Ara
Program Geliştirme
Sınav
Eğitim Bilimine Giriş
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Eğitim Bilimine Giriş
Sınav
B-205
Ara
19.20-21.00
Sınıf Yönetimi
9.30-11.10
Gelişim Psikolojisi
Sınav
11.20-13.00
Şubeler
9. Şube
Derslik
Saatler
Pazartesi
17.30-19.10
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
B-101
Ara
Salı
Eğitim Bilimine Giriş
Sınav
Sınav
Ara
Ara
Çarşamba
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Ara
Perşembe
Sınıf Yönetimi
Cuma
Eğitim Bilimine Giriş
Cumartesi
Sınıf Yönetimi
9.30-11.10
Sınav
Ara
Cumartesi
Ders Saatleri
Ara
Program Geliştirme
11.20-13.00
Sınav
19.20-21.00
Rehberlik
Gelişim Psikolojisi
Rehberlik
Program Geliştirme
Sınav
17.30-19.10
Rehberlik
Gelişim Psikolojisi
Rehberlik
Sınav
Program Geliştirme
Sınav
10. Şube
B2
Ara
Ara
19.20-21.00
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Sınav
Ara
Eğitim Bilimine Giriş
Sınav
Ara
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Gelişim Psikolojisi
Gelişim Psikolojisi
Sınav
Ara
Sınıf Yönetimi
Sınav
Ara
Eğitim Bilimine Giriş
Program Geliştirme
Sınav
Sınıf Yönetimi
9.30-11.10
11.20-13.00
Download

pedagojik formasyon eğitimi programı 1.yarıyıl ara sınav programı