İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi lansmanı 15 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilecek.
Kadına karşı yakın ilişki içinde bulundukları kişilerden kaynaklanan şiddet insan haklarının en yaygın
ihlallerinden biri olarak, sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel hayata katılan kadınları etkilemektedir.
Dünya'da ve Türkiye'de yaşayan milyonlarca kadın ekonomik, fiziksel ve psikolojik şiddetten
etkilenmektedir. Türkiye'de her 10 kadından 4'ü hayatları boyunca şiddetin en az bir formuyla karşı
karşıya kalmaktadır. Kadına yönelik şiddet çalışan kadınların zaten ağır olan yükünü arttırmakta ve
çalışma hayatlarındaki performanslarını da etkilemektedir.
İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (Business Against Domestic Violance -BADV) projesi Sabancı Üniversitesi
Kurumsal Yönetim Forumu tarafından kadına karşı aile içi veya yakın ilişkide bulundukları kişilerden
kaynaklanan şiddete karşı iş yerlerinde destek mekanizmaları oluşturmak ve iş dünyasının yönetimsel ve
örgütsel yeteneklerini kullanarak aile içi şiddeti azaltıcı en iyi uygulamaları, araç ve yöntemleri
yaygınlaştırmak tasarlanmıştır. Hollanda Başkonsolosluğu’nun hibe desteği ile hayata geçirilen proje, iş
dünyasında kadın hakları konusunda farkındalık yaratmayı ve kadınların çalışma ortamlarını iyileştirerek
iş yaşamında daha etkin rol alabilmelerini amaçlamaktadır.
Konuyla ilgili düşünce önderleri ve paydaşları düşüncelerini bu yuvarlak masa toplantısında paylaşacak
olup, proje ile ilgili detaylı bilgiler toplantıda medya ile paylaşılacaktır. Yuvarlak masa toplantısı
akademisyenleri ve iş dünyası çalışanlarını bir araya getirecek olup, iş dünyasında kadına şiddetle ilgili şu
ana kadar neler yapıldığı, halihazırdaki çalışmalar ve gelecekte neler yapılması gerektiği hakkında fikir
alışverişi sağlanacaktır.
Lansman ile ilgili detaylı bilgi için proje ofisi ([email protected]) ile iletişime geçebilirsiniz.
Download

İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi lansmanı 15 Nisan 2014