Prof. Dr. İbrahim DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Üniversitesi REKTÖR ADAYI
PROF. DR. İBRAHİM DEMİRKAN
REKTÖRLÜK MANİFESTOSU
İLK
DUYURU
Saygıdeğer Arkadaşlarım,
Daha Bilimsel,
Daha Güçlü,
Daha Evrensel,
Mutlu ve Huzurlu,
"Her insan bir cevherdir işlenince mücevher olur"
düsturunu dikkate alarak,
Daha Nitelikli bir Üniversite arzulayarak yola çıktım.
Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin güzide mensupları ve
öğrencilerimizin rektörü olmak için üniversite
yönetimine adayım ve talibim.
Makamdan değil, sahadan
yönetim esas anlayışımız
olacaktır! Her an, içinizden
biri ve bir arkadaşınız
olarak yanınızda olacağım!
İbrahim Demirkan
Birlik için desteğinizi bekler en derin kalbi
duygularımla saygılar sunarım.
Prof. Dr. İbrahim DEMİRKAN
Hayalleri hatıralarının önünde bir üniversite yapısı sağlamak ana hedefimdir !
"Benim için rektörlük amaç değil,
ancak hizmet için bir araç olabilir"
Prof. Dr. İbrahim DEMİRKAN
Prof. Dr. İbrahim DEMİRKAN
Neden Aday Oldum?
Uluslararası akademinin inceliklerini tecrübe
etmiş, kurumsal düşünen, idari deneyime haiz,
istişarenin önemini bilen, dinleyen, sorumluluk
sahibi, ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen,
birleştiren, açık fikirli, çalışana ve hakka taraf,
şeffaflığı önemseyen birisi olarak gururla
hizmet ettiğim üniversitem, şehrim ve ülkem
için yapılacak daha çok şeylerin olduğuna
inanarak akademisyenlik ve vatandaşlık
görevimin gerekliliklerinden biri olarak rektör
adayı oldum.
Afyonkarahisar ili dolayısıyla Üniversitem
coğrafi konumu, tarihi ve kültürel birikimi,
demografik yapısı ve Cumhuriyetin kazanıldığı
toprakların üzerinde bulunmasından dolayı çok
müstesna bir konumdadır. Bu durumu avantaja
çevirmek için rektör adayı oldum.
Akademik ve mesleki alanlarda bilginin keşfine,
gelişimine, iletişimine ve uygulamasına önem
veren, en kaliteli lisans ve lisansüstü
programları sunma misyonuna sahip, bunun
yanında araştırma ve geliştirme yoluyla yeni
anlayış ve bakış açıları üretmeyi amaç
edinen bir üniversite gerçekleştirmek için aday
oldum.
Sadece diploma veren değil aynı zamanda
öğreten bir kurum tasavvur ettiğim için aday
oldum.
XXI. yüzyılda, tarihe ve geleneklere saygılı,
bilimsel düşünen, kamu üniversiteleri arasında
üstün bir konumda ve cazibe merkezi olma
yolunda çaba, azim ve kararlılığında bir kurum
teşekkül için rektör adayı oldum.
Giderek artan nüfus ve küresel ekonominin
ihtiyaçlarına cevap verebilmek için gerekli
Afyon Kocatepe Üniversitesi REKTÖR ADAYI
üretim dinamiğine sahip bir yapı
oluşturmak için aday oldum.
Kendini ifade özgürlüğüne sahip insanların
oluşturduğu entellektüel bir çevre tesis
etmek için aday oldum.
Çağın gereksinimlerine uygun ve uygar
niteliklere haiz araştırma yaparak sonuçları
bilim dünyasına ve topluma ulaştıran bir
akademi için aday oldum.
Farklılıkları muhafaza ederek müşterekleri
artırmayı kendine mihenk taşı sayan, dünyada
itibarlı bir konuma sahip olmayı her an
hisseden, açık bilgi ve fikirlerin paylaşımı
dolayısıyla iletişimin önemini kavrayan,
evrensel ve akılcı bir üniversite için aday
oldum.
Üniversitenin organik unsurları olan her
kademeden insanın en önemli varlık değerimiz
olduğunu vurgulamak için aday oldum.
Kurum bünyesinde sadece insanların değil
aynı zamanda hayvanların ve bitkilerinde
birer canlı olduğunun bilincinde birisi olarak
yaratılanı yaratandan ötürü sevmenin önemini
kavramış ve incinsem de incitmemek için
aday oldum.
Tüm çalışanların ve öğrencilerin kişisel ve
mesleki hedeflerini ve isteklerini yerine
getirmek için teşvik eden bir ortam sağlamak
için aday oldum.
Entellektüel sermaye ve bilgi birikimi en büyük
varlığımız olması ve inovasyon peşinde
koşmak için aday oldum.
Prof. Dr. İbrahim DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör Adayı
Prof. Dr. İbrahim DEMİRKAN
BİLİŞİM
Afyon Kocatepe Üniversitesi REKTÖR ADAYI
SİZ, İDARESİZ, REKTÖRSİZ
Prof. Dr. İbrahim DEMİRKAN
“SİZİN ADAYINIZ"
GÖRÜŞ ve ÖNERİLERİNİZİ LÜTFEN PAYLAŞIN
www.ibrahimdemirkan.net
0532 635 5630
"Takdir edildiğin zaman değil
Taklit edildiğin zaman başarmışsındır"
Einstein
Hırsımız yok, Hevesimiz var !
Download

detay bilgi için lütfen tıklayınız