•
•
•
•
•
•
•
İlaç
Serum
Anestezik
İmplantlar
Küçük protezler
sarf malzemeler
kateterler ve uzun lümenli malzemelerin güvenli ve
erişim kontrollü bir şekilde depolanması ve yönetimini
sağlar.
• Hastane Bilgi Yönetim
Sistemiyle (HBYS) entegre
çalışarak stok kontrollü,
reçete oluşturma,
faturalandırma, raporlama
yaparak 7/24 ilaç ve tıbbi
malzemeye erişimi sağlar.
• İlaçlar, Anestezikler, Ampul
ve Flakonların depolanması
ve yönetimi için kullanılır.
• Çekmecelerin sadece reçete
edilen miktarda ürün
alınabilecek kadar açılması
sayesinde en yüksek
seviyede güvenlik sağlanır.
• Çekmece adet ve tipleri
klinik ihtiyacına ve kullanıcı
tercihlerine göre konfigüre
edilebilir.
• Protez, sarf malzemeler,
implantlar, kateterler, uzun
lümenli malzemeler ve
stentlerin depolanması ve
yönetimi için kullanılır.
• Dolaptaki malzemeye sadece
yetkili kişinin erişimine izin
verilir.
• Kabin ,askı ve sepetlerin adet
ve boyutları klinik ve kullanıcı
ihtiyacına göre konfigüre
edilebilir.
• Serum stok takip sistemi;
Serum kayıtları ve
tüketimleri takibi
• Günlük veya dönemsel
serum tüketim miktarı
takibi
• Dolap içi konfigürasyon
klinik ihtiyacına ve
kullanılan serum tipine
göre değiștirilebilir.
• Kullanılan serum tipine
göre birim dolap stok
kapasitesi değișkendir.
• Eczaneden veya kat
ünitelerinden alınan ilaç
ve tıbbi malzemeler hasta
bazlı olarak dolum yapılır.
• Her hasta için ayrı ayrı
çekmece atanır.
• Günlük olarak dolum
yapılır.
• İlaçların bulunduğu
çekmeceler zaman
kontrollüdür.
• HBYS entegrasyonu ( on-line)
• Parmak izi ve/veya kart kontrollü güvenli sistem
erişimi
• Sistem üzerinde rapor alabilme
• Birim doz şekilde çalışma imkanı
• İstenirse çoklu erişim şeklinde çalışma imkanı
• Farklı tipte ürünlerden set oluşturabilme
• Doğru ilacın, doğru zamanda, doğru hastaya
verilmesini sağlar
• Sistemde bulunan ledler sayesinde, ilacın ya da
malzemenin bulunduğu konum göstermesi
• Sadece alınması gereken malzemenin olduğu konumun
kilidi açılır, diğer malzemelere yetkisiz erişim engellenir.
• Esnek sistem konfigürasyonu: Dolap, çekmece ve
raflarının ebat ve sayısı kullanıcı ihtiyacına göre istenildiği
gibi değiştirebilen modüler bir sistemdir.
•
•
•
•
•
7/24 tıbbi malzemeye erişim
Kolay kurulum ve uygulama
Tıbbi malzemelerin tek tuşla alımı
Dokunmatik ekran sayesinde kolay kullanım
Kullanılmayan tıbbi malzemelerin iade kolaylığı
ECZANE DEPO
HBYS
Hasta
Bilgileri
E- Reçete
Oluşturma
BİRİM DOZ PAKETLEME
Reçete Onay
• Uygulama Bilgileri Gönderim
HBYS
•İlaç
İade
• İlaç Uygulama
• HBYS tarafından yatışı onaylanan hasta, oda ve servis
bilgileri HL7 veya XML formatında, yatış yapılacak olan
serviste bulunan Klinik Ünitesine iletilir.
• Hastaya ilişkin reçete oluşturulması ile süreç başlar.
• Yatış işlemi biten hasta ile ilgili yapılan acil
istem
varsa
hemen
uygulamasının
yapılabilmesi için sistem ilaç alımına izin verir.
• Normal süreçte, özel olarak tasarlanan Tablet
PC Hasta için belirlenen doz verilme zamanına
kadar hemşirenin ilaca erişilmesine izin
verilmez.
• Hasta ilaç alma vakti geldiğinde, yetkili
personel tarafından sistem erişimi sağlanır
• Doğru ilacın bulunduğu çekmecenin, hastanın
alması gereken doz kadar ilaç alınmasına
yetecek kadar açılmasına izin verir.
• Diğer dozlara personelin erişmesi mümkün
değildir.
• Hasta ilaç uygulaması yapıldıktan sonra, HBYS
sistemine ilacın uygulama zamanı, hemşire
bilgileri ve uygulanan ilaç bilgilerini online olarak
gönderilir.
• Sistem, bu sayede otomatik olarak stok
düşümünü yapar ve stok kontrolünü de sağlamış
olunur.
• Sistemde İlaç-İlaç Etkileşimleri veya İlaç-Besin
Etkileşimleri otomatik olarak kontrol edilmektedir.
Download

İlaç İade