UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU
XXV. DÖNEM YERLERİNDEN EDİLMİŞ KÜLTÜR VARLIKLARI İHTİSAS
KOMİTESİ ÜYELERİ
Başkan:
Abdullah KOCAPINAR
Başkan Vekili:
Prof. Dr. Sibel ÖZEL
Üyeler :
Özgen ACAR
Zeynep BOZ
Yusuf ERTAN
Prof. Dr. Kutalmış GÖRKAY
Cem KAHYAOĞLU
Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU
Doç. Dr. Zeynep ÇİZMELİ ÖĞÜN
Yrd. Doç. Dr. Gül PULHAN
M. Zeki TEMEL
Prof. Dr. Bilge UMAR
Zülküf YILMAZ
Download

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXV. Dönem Yerlerinden Edilmiş