T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi
UYUŞTURUCU İLAÇ DEVİR TESLİM FORMU
Teslim Alan
Devreden
Teslim Eden
Miktar
Kullanılan
Uyuşturucu İlacın Adı/mg
Devreden
Tarih/Saat
Kullanılan
Miktar
Tarih/Saat
Birim :
Teslim Eden
Teslim Alan
İTF-ECZ-PR-002/TL-001/FR-005
Rev. No:00
Download

Uyuşturucu İlaç Devir Teslim Formu