Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı *
GÜZ
DERSİN KODU VE ADI
1. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
BAHAR
T P K AKTS DERSİN KODU VE ADI
2. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
EPO642-02 Program Geliştirme ve
3
Değerlendirme I
EPO618-02 Gelişim ve Öğrenme
3
Kuramları
OLC609-02 Eğitimde Ölçme ve
3
Değerlendirme
0
3
8
EPO643-02 Program Geliştirme
3
ve Değerlendirme II
0
3
7
0
3
7
EPO640-02 Öğretimi Düzenleme
3
Yaklaşımları
0
3
6
0
3
7
EPO675 Araştırma Teknikleri
3
0
3
6
EPO603 Seminer
2
2
3
TOPLAM ZORUNLU DERS
22
TOPLAM ZORUNLU DERS
OLC678 Eğitim İstatistiği
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
3
22
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
OLC678 Eğitim İstatistiği
3
EPO680 Hizmet İçi Eğitimde Program
3
Geliştirme
EPO682 Orta Öğretimde Program
3
Geliştirme
EPO683 İnsan İlişkileri ve İletişim
3
EPO684 Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin
3
Eğitimi
EPO619 Okul Yönetimi ve Denetimi
3
Uygulamaları
OLC612 Ölçme Araçları Geliştirme
EPO685 Yüksek
Geliştirme
T P K AKTS
Öğretimde
3
Program
0
3
4
0
3
4
0
3
4
0
3
4
0
3
4
0
3
4
0
3
4
3
EPO680 Hizmet İçi Eğitimde
3
Program Geliştirme
EPO682 Orta Öğretimde Program
3
Geliştirme
EPO683 İnsan İlişkileri ve İletişim
3
EPO684 Yaşam Boyu Öğrenme ve
3
Yetişkin Eğitimi
EPO619 Okul Yönetimi ve Denetimi
3
Uygulamaları
OLC612 Ölçme Araçları Geliştirme
3
EPO685 Yüksek Öğretimde Program
3
Geliştirme
EPO686
Öğretmen
Yetiştirme
3
Yaklaşımları
EPO689
Bilgisayarda
Öğretim
3
Tasarımı
3
0
3
4
EPO686 Öğretmen Yetiştirme Yaklaşımları
3
0
3
4
EPO689 Bilgisayarda Öğretim Tasarımı
3
0
3
4
EPO687 Erken Çocukluk
Program Geliştirme
3
0
3
4
EPO687 Erken Çocukluk Eğitiminde
3
Program Geliştirme
8
TOPLAM SEÇMELİ DERS
Eğitiminde
TOPLAM SEÇMELİ DERS
15
YARIYIL TOPLAM
30 YARIYIL TOPLAM
0
3
4
0
3
4
0
3
4
0
3
4
0
3
4
0
3
4
0
3
4
0
3
4
0
3
4
0
3
4
0
3
4
8
18
30
33
21
12
90
44
16
73
27
3. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
EPO608 Dönem Projesi
0
2
0
30
30
TOPLAM ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
TOPLAM SEÇMELİ DERS
YARIYIL TOPLAM
GENEL TOPLAM
ZORUNLU DERS KREDİ MİKTARI
SEÇMELİ DERS KREDİ MİKTARI
ZORUNLU DERS KREDİ YÜZDESİ
SEÇMELİ DERS KREDİ YÜZDESİ
0
30
Download

dersin kodu ve adı tpk akts dersin kodu ve adı tpk akts 1. yarıyıl 2