ı
s
a
r
a
r
a
l
s
u
l
U
ı
r
a
l
m
a
r
g
o
r
P
m
i
ş
i
Değ
4
ı
1
c
0
2
t
n
r
a
a
M
b
Ya
17 Şubat – 03
Online Dil Sınavı
Başvuru
liliği,
et
ek
ar
H
j
ta
S
us
sm
ra
E
av
ın
Bu S
liği ve
Erasmus Öğrenim Hareketlirı için
Mevlana Değişim Programla
kullanılabilecektir.
BAŞVURU SIRASINDA TESLİM YABANCI DİL SINAV PUANI
EDİLECEK BELGELER
HESAPLANMASI
•On-line doldurulan Ön Başvuru Formunun
çıktısı (imzalı olarak)
Ön Başvuru İtiraz Süresi : 04 – 05 Mart 2014
Yabancı Dil Sınavları :
Yabancı Dil Yazılı Sınavları : 08 Mart 2014
•Yabancı Dil Sınavı 3 bölümden oluşmaktadır: Writing,
Proficiency, Speaking
•Öğrencilerin Speaking Sınavına girebilmeleri için Writing ve
Proficiency sınavlarının ortalamasının 100 üzerinden en az 50
olması gerekmektedir.
Yabancı Dil Sözlü Anlatım Sınavı : 15 Mart 2014
•Öğrenci her üç sınava da girmek zorundadır.
PROGRAMLARA KATILIM
ÖLÇÜTLERİ
•Yabancı Dil Sınavı Puanı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır;
•Writing % 30
•Proficiency % 45
•Speaking % 25
•Anadolu Üniversitesi örgün (2.öğretim dahil)
programlarından birine kayıtlı olmak ve mezun
durumda olmamak.
DİKKAT!
Lisans ve Ön Lisans
•Öğrencinin son transkriptinde Genel Not
Ortalamasının,
Erasmus Staj için en az 2.20,
Mevlana için 2.50 olması
•Anadolu
Üniversitesinde
ilk
yarıyılı
tamamlamış olmak. (Hazırlık hariç)
Lisansüstü
•Öğrencinin son transkriptinde Genel Not
Ortalamasının,
Yüksek Lisans için Erasmus Staj’da en az 2,50,
Mevlana için 3.00
Doktora için Erasmus Staj ve Mevlana’da
en az 3.00 olması
•Başvuru süresi sonunda bütün başvurular Uluslararası
İlişkiler Birimi panosunda ve www.uib.anadolu.edu.tr
sayfasında duyurulacaktır. Olası itirazlar 04-05 Mart 2014
tarihinde değerlendirilecek ve bu tarihten sonra yapılacak
itirazlar dikkate alınmayacaktır.
•Ön Başvuru Formu’nu 05 Mart 2014 tarihine kadar teslim
etmeyen öğrenciler sınava alınmayacaktır.
•Gidecek öğrenci sayısı kontenjanlar ve Ulusal Ajans ve YÖK
tarafından tahsis edilecek bütçe doğrultusunda ilan
edilecektir.
•Şartları sağlamak koşulu ile öğrenci maddi destekten
feragat ederek “Hibesiz Erasmus veya Mevlana öğrencisi”
statüsünde programdan birden fazla faydalanabilir.
•Ayrıntılı bilgi için www.uib.anadolu.edu.tr adresini ziyaret
ediniz.
Ayrıntılı bilgi için : www.uib.anadolu.edu.tr
Download

17 Şubat – 03 Mart 2014 - Uluslararası İlişkiler Birimi