+
S
U
M
S
A
R
E
ı
m
a
r
g
o
r
P
i
ğ
i
l
i
l
t
e
k
e
r
Ha
!
r
o
y
ı
l
ş
a
B
rı
a
l
u
r
u
v
ş
a
B
m
i
i
m
n
e
e
n
Öğr 2015 Güz Dö
–
4
1
0
2
17 ŞUBA
T-3 MAR
ONLINE
BAŞVUR
U
T
YETERLİLİK PUANININ HESAPLANMASI
PROGRAMA KATILIM ÖLÇÜTLERİ
•Anadolu Üniversitesi örgün (2.öğretim dahil)
programlarından birine kayıtlı olmak ve mezun durumda
olmamak
Lisans ve Ön Lisans
•Öğrencinin son transkriptinde Genel Not Ortalamasının
en az 2.20 olması
•Anadolu Üniversitesinde ilk yarıyılı tamamlamış olmak
(Hazırlık hariç)
Ön Başvuru Tarihleri:
17 Şubat – 03 Mart 2014 tarihleri arasında online başvuru
Lisansüstü
•Öğrencinin son transkriptinde Genel Not Ortalamasının
yüksek lisans için en az 2,50; doktora için en az 3,00
olması
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİL SINAV PUANI HESAPLANMASI
•Genel Not Ortalamasının % 50’si
•Yabancı Dil Puanının % 50’si
YARARLANICI ÖLÇÜTLERİ ;
Öğrencilerin faaliyetlerden yararlanabilmeleri
için aşağıdaki asgari şartları sağlamaları
gerekmektedir:
1.Anadolu Üniversitesi Yabancı Dil Sınavı
Puanının en az 55 olması
2.Erasmus Sıralama Puanının en az 55 olması
DİKKAT!!
DİKKAT
•Başvuru süresi sonunda bütün başvurular Uluslararası
İlişkiler Birimi panosunda ve www.uib.anadolu.edu.tr
sayfasında duyurulacaktır. Olası itirazlar 04- 05 Mart
Ön Başvuru sırasında teslim edilecek Belgeler :
2014 tarihinde değerlendirilecek ve bu tarihten sonra
•On-line doldurulan Ön Başvuru Formunun çıktısı
(Erasmus Bölüm Koordinatörü veya yardımcısı ve
öğrenci tarafından imzalı olarak)
yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.
•Transkript (güncel ve onaylı)
•Muafiyet Dilekçesi (Son iki yıl içerisinde Erasmus
sınavına girip başarılı olmuş ve bu sınavdan muaf olmak
isteyen öğrenciler için gereklidir. Bir örneği web
sayfamızda bulunmaktadır.)
Ön Başvuru İtiraz Süresi: 04- 05 Mart 2014
Yabancı Dil Sınavı: Yazılı Sınavları : 08 Mart 2014
Sözlü Anlatım Sınavı :15 Mart 2014
•Yabancı Dil Sınavı 3 bölümden oluşmaktadır : Writing,
Proficiency, Speaking
•Öğrencilerin Speaking Sınavına girebilmeleri için
Writing ve Proficiency sınavlarının ortalamasının 100
üzerinden en az 50 olması gerekmektedir.
•Öğrenci her üç sınava da girmek zorundadır.
Yabancı Dil Sınavı Puanı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır;
•Writing % 30
•Proficiency % 45
•Speaking % 25
•Gidecek öğrenci sayısı kontenjanlar ve Ulusal Ajans
tarafından
tahsis edilecek bütçe doğrultusunda ilan
edilecektir.
•Şartları sağlamak koşulu ile öğrenci maddi destekten
feragat ederek “Hibesiz Erasmus öğrencisi” statüsünde
programdan birden fazla faydalanabilir.
•Muafiyet dilekçesi veren öğrencilerin de ön başvuru
formu ve transkriptlerini ofisimize
teslim etmeleri
gerekmektedir.
•Ayrıntılı bilgi için www.uib.anadolu.edu.tr adresini
ziyaret ediniz.
Ayrıntılı bilgi için : www.uib.anadolu.edu.tr
Download

Öğrenim Hareketliliği Programı - Uluslararası İlişkiler Birimi