UŞAK ÜNİVERSİTESİ
YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (UÜYÖS)
19 TEMMUZ 2014 TARİHİNDE SAAT 14.00’DA
ODLAR YURDU UNİVERSİTETİ (BAKÜ – AZERBAYCAN)’NDE YAPILACAK
Üniversitemiz Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi tarafından 2014-2015 eğitim öğretim için üniversitemize
tanınan 2009 kişilik yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına öğrenci seçmek amacıyla 19 Temmuz 2014
tarihinde saat 14.00’da Azerbaycan’ın Bakü şehrinde bulunan Odlar Yurdu Üniversitetinde
Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (UÜYÖS) gerçekleştirilecektir.
BAKÜ’DE YAPILACAK UÜYÖS SINAVI İÇİN ADRES:
Odlar Yurdu Universiteti, Bakı Şəh. Koroğlu Rəhimov 13, Bakı - Azerbaycan
Tel:
Faks:
E-mail:
+994 (12) 465 82 00
+994 (12) 465 67 05
www.oyu.edu.az
UÜYÖS BAKÜ’YE BAŞVURMAK İÇİN: http://yobs.usak.edu.tr/uuyosbasvuru/login.aspx
UÜYÖS İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
 Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ile yurtdışında lise
eğitimi görmüş T.C. vatandaşlarının girmeleri gereken bir sınavdır.
 UÜYÖS sonuçları, üniversitemizde lisans ve/veya önlisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen
öğrenciler için kullanılmakta olup transfer ve/veya lisansüstü öğrenim için dikkate alınmaz.
 Sınavın geçerlilik süresi bir yıldır.
 UÜYÖS’ten alınan puanlar, Türkiye'deki pek çok üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci başvurularında
kullanılabilmektedir.
 UÜYÖS'te iki ayrı test uygulanır ve bunlar sınav sırasında bir kitapçık halinde adaylara verilir. İlk test
olan “Temel Öğrenme Becerileri Testi”ndeki 80 soru Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanıp uygulanır.
Bu test; genel yetenek (40), matematik (35) ve geometri (5) sorularından oluşmaktadır. İkincisi “Türkçe
Yeterlilik ve Seviye Belirleme Testi” olup 50 sorudan oluşur ve adayların Türkçe yazılmış ifadeleri
anlama becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Türk üniversitelerinin, T.C. Milli Eğitim Bakanlığının ve
Yunus Emre Enstitüsünün TÖMER’leri tarafından verilen Avrupa Dil Portfolyosuna göre C1 (İleri-1)
düzeyinde Türkçe Yeterlilik Belgesine sahip olanlar bu ikinci testten muaf tutulur. Özel kurslardan
alınan Türkçe belgeleri üniversitemiz tarafından kabul edilmez.
 Soru kitapçığındaki tüm sorular “çoktan seçmeli” tipte hazırlanmış tek doğru cevabı olan sorulardır.
 UÜYÖS Temel Öğrenme Becerileri Testinden en az 50 puan alan adaylar tercih yapmaya hak kazanırlar.
 UÜYÖS’e giren ve sonuçları belli olan adaylar, başvuru takviminde belirtilen tarihlerde (4 Ağustos 2014
tarihine kadar) http://yobs.usak.edu.tr/ adresinden yerleştirme başvurusu yaparlar. Bu süre içinde
yerleştirme başvurusu veya bölüm tercihi yapmayan ve belgelerini İnternet üzerinden göndermeyen
adayların Uşak Üniversitesine yerleştirme işlemleri yapılmaz.
 Uşak Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (UÜYÖS), diğer üniversitelerden ve önceki yıllardan
farklı olarak bu yıl sadece bir kere değil, adaylara daha fazla şans tanımak ve başarılarının sadece bir
sınava endekslenmesini önlemek için 7 farklı tarihte yapılacaktır. Bu sınavların 6 tanesi Uşak’ta, bir
tanesi de Bakü’de gerçekleştirilecektir.
 Başvurular Genel Ağ (İnternet) üzerinden veya üniversitemize gelerek şahsen yapılacaktır.
 İsteyen adaylar, yapılacak 7 farklı UÜYÖS sınavından birine, birkaçına veya hepsine girebilirler ve
yerleştirme başvurusu sırasında istedikleri UÜYÖS sonuçlarından birini kullanabilirler.
 UÜYÖS sınavına giriş ücretlidir. Her giriş için ayrı ücret ödenir. Temel Öğrenme Becerileri Testi 50 TL,
Türkçe Yeterlilik ve Seviye Belirleme Testi 100 TL’dir. İki sınava birlikte girecekler için ücret 150 TL’dir.
 Her sınavda sorulacak sorular farklıdır.
 Öğrenciler girecekleri sınav gününden bir gün önce mesai saati bitimine (Türkiye saati ile 17.30’a)
kadar İnternet üzerinden başvurularını yapmış olmalıdırlar.
 19 Temmuz 2014 tarihinde Bakü’de ve 23 Temmuz 2014 tarihinde Uşak’ta yapılacak UÜYÖS hariç
olmak üzere, çeşitli nedenlerle başvurdukları sınav tarihinde sınava giremeyen adaylara talep etmeleri
halinde bir sonraki sınav tarihinde ikinci bir hak tanınır. Başvuru yaptığı halde, başvuru tarihinden
itibaren 2 sınav dönemini kaçıran adaylara üçüncü bir hak tanınmaz.
YERLEŞTİRMEDE UÜYÖS SINAVINA GİRENE ÖNCELİK
Kontenjanlara yerleştirme sırasında UÜYÖS sınav puanı olan adaylara öncelik tanınır. Farklı sınav ve
puan türleri ile yapılan başvurularda başvuru sırasında girilen not, sistem tarafından UÜYÖS puan
türünden ortak bir nota dönüştürülür. Yerleştirme işlemleri başarı ve tercih sırasına göre yapılır.
UÜYÖS 2014 BAŞVURU TARİHLERİ:
UÜYÖS BAŞVURU TARİHLERİ
3 Haziran 2014 - 22 Temmuz 2014
Sınav Adı
Tarihi
Saati
UÜYÖS-1
18 Haziran 2014
10.00
UÜYÖS-2
25 Haziran 2014
10.00
UÜYÖS-3
2 Temmuz 2014
10.00
UÜYÖS-4
9 Temmuz 2014
10.00
UÜYÖS-5
16 Temmuz 2014
10.00
UÜYÖS 7
19 Temmuz 2014
14.00
UÜYÖS-6
23 Temmuz 2014
10.00
Yeri
Uşak Üniversitesi, 1
Eylül Kampusü, UŞAK
Uşak Üniversitesi, 1
Eylül Kampusü, UŞAK
Uşak Üniversitesi, 1
Eylül Kampusü, UŞAK
Uşak Üniversitesi, 1
Eylül Kampusü, UŞAK
Uşak Üniversitesi, 1
Eylül Kampusü, UŞAK
Odlar Yurdu Universiteti
BAKÜ AZERBAYCAN
Uşak Üniversitesi, 1
Eylül Kampusü, UŞAK
Sonuçların İlanı
20 Haziran 2014
27 Haziran 2014
4 Temmuz 2014
11 Temmuz 2014
18 Temmuz 2014
23 Temmuz 2014
25 Temmuz 2014
UŞAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE YETERLİLİK VE SEVİYE BELİRLEME SINAVI (TYS)
TÜRKÇE YETERLİLİK BELGESİ OLMAYANLAR İÇİN SINAV TARİHLERİ:
TYS BAŞVURU TARİHLERİ
3 Haziran 2014 - 22 Temmuz 2014
7 Ağustos 2014 – 1 Ekim 2014
Sınav Adı
Tarihi
Saati
TYS-1
18 Haziran 2014
10.00
TYS-2
25 Haziran 2014
10.00
TYS-3
2 Temmuz 2014
10.00
TYS-4
9 Temmuz 2014
10.00
TYS-5
16 Temmuz 2014
10.00
TYS-16
19 Temmuz 2014
14.00
TYS-6
23 Temmuz 2014
10.00
TYS-7
7 Ağustos 2014
15.00
TYS-8
13 Ağustos 2014
15.00
TYS-9
20 Ağustos 2014
15.00
TYS-10
27 Ağustos 2014
15.00
TYS-11
3 Eylül 2014
15.00
TYS-12
10 Eylül 2014
15.00
TYS-13
17 Eylül 2014
15.00
TYS-14
24 Eylül 2014
15.00
TYS-15
1 Ekim 2014
15.00
Yeri
Uşak Üniversitesi, 1
Eylül Kampusü, UŞAK
Uşak Üniversitesi, 1
Eylül Kampusü, UŞAK
Uşak Üniversitesi, 1
Eylül Kampusü, UŞAK
Uşak Üniversitesi, 1
Eylül Kampusü, UŞAK
Uşak Üniversitesi, 1
Eylül Kampusü, UŞAK
Odlar Yurdu Universiteti
BAKÜ AZERBAYCAN
Uşak Üniversitesi, 1
Eylül Kampusü, UŞAK
Uşak Üniversitesi, 1
Eylül Kampusü, UŞAK
Uşak Üniversitesi, 1
Eylül Kampusü, UŞAK
Uşak Üniversitesi, 1
Eylül Kampusü, UŞAK
Uşak Üniversitesi, 1
Eylül Kampusü, UŞAK
Uşak Üniversitesi, 1
Eylül Kampusü, UŞAK
Uşak Üniversitesi, 1
Eylül Kampusü, UŞAK
Uşak Üniversitesi, 1
Eylül Kampusü, UŞAK
Uşak Üniversitesi, 1
Eylül Kampusü, UŞAK
Uşak Üniversitesi, 1
Eylül Kampusü, UŞAK
Sonuçların İlanı
20 Haziran 2014
27 Haziran 2014
4 Temmuz 2014
11 Temmuz 2014
18 Temmuz 2014
23 Temmuz 2014
25 Temmuz 2014
8 Ağustos 2014
15 Ağustos 2014
22 Ağustos 2014
29 Ağustos 2014
5 Eylül 2014
12 Eylül 2014
19 Eylül 2014
26 Eylül 2014
2 Ekim 2014
UÜYÖS İLE İLGİLİ SORULARINIZ İÇİN:
Tel: +902762212332
Faks: +902762212333
E-mail: [email protected]
Wep: http://yos.usak.edu.tr/tr/index.html
Adres: Uşak Üniversitesi, Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi, 1 Eylül Kampusu, 64200 Uşak - TÜRKİYE
Uşak Üniversitesine uluslararası öğrenci statüsünde başvurmak için yapılması gerekenleri ve başvuru
ekranını http://yos.usak.edu.tr/tr/index.html adresinden görüntüleyebilirsiniz.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ OFİSİ
Download

uşak üniversitesi yurtdışından veya yab 19 temmuz 2014 tarihi odlar