Arş. Gör. Dr. Evren KİBAR
Dr. Kibar 1979 doğumludur. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun
olmuştur. Bolu Gerede Toplum Sağlığı Merkezi ve Kıbrısçık Sağlık Grup
Başkanlığı’nda pratisyen hekim ve Sağlık Grup Başkanı olarak çalışmıştır.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda 2010
yılından bu görev yapmaktadır.
Eğitim sürecinde Aile Planlaması ve RİA Uygulama Kursuna, Eğitici Eğitimi
Kursuna ve Hacettepe Üniversitesi Etik Kursuna katılmıştır. Ankara Tabip Odası üyeliği
bulunmaktadır. Halk Sağlığı ilgi alanları arasında bulunmaktadır. Yabancı dili İngilizcedir.
Microsoft Office programları ve SPSS istatistik paket programını kullanabilmektedir.
Download

Dr. Evren Kibar - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı