Arş. Gör. Dr. Abdulkadir ZAKİN
Dr. Zakin 1985 doğumludur. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (Türkçe) Tıp Fakültesi’nden 2011
yılında mezun olmuştur. 2011 yılında Hakkâri Toplum Sağlığı Merkezi’nde pratisyen hekim olarak
çalışmıştır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda 2012 yılından bu
yana araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.
Eğitim sürecinde Aile Planlaması ve RİA Uygulaması Kursuna ve Eğitici Eğitimi Kursuna
katılmıştır. Ankara Tabip Odası üyeliği ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği fahri üyeliği
bulunmaktadır. Halk Sağlığı ve Epidemiyoloji ilgi alanları arasında bulunmaktadır. Yabancı dili
İngilizcedir. Microsoft Office programları ve SPSS istatistik paket programını kullanabilmektedir.
Download

Dr. Abdulkadir Zakin - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk