
Algoritma Nedir?

Algoritmanın Hazırlanması?

Akış Şemaları(Diyagramları) Nedir?

Akış Şemalarının Çizilmesi?



Algoritma,herhangi bir sorunun çözümü için izlenecek
yol anlamına gelmektedir.
Çözüm için yapılması gereken işlemler hiçbir alternatif
yoruma izin vermeksizin sözel olarak ifade edilir.
Diğer bir deyişle algoritma,problemin nasıl
çözüleceğinin,hangi basamaklardan geçirilerek sonuç
alınacağının,sonucun nasıl ve nereye yazılacağının sözel
olarak ifade edilmesi biçiminde tanımlanabilir.

Algoritma hazırlanırken,çözüm için yapılması gerekli
işlemler,öncelik sıraları göz önünde bulundurularak
ayrıntılı bir biçimde tanımlanmalıdırlar.
ÖRNEK :
Verilen iki sayının toplamının bulunmasının algoritması aşağıdaki gibi yazılır.
Adım
Adım
Adım
Adım
Adım
Adım
1-Başla
2-Birinci sayıyı gir
3-İkinci sayıyı gir
4-İki sayıyı topla
5-Sonucu Göster
6-Dur
ÖRNEK :Çay Demleme Algoritması
Adım 1:Başla.
 Adım 2:Suyu ısıt.
 Adım 3:Su kaynadı mı?
 Adım 4:Evet ise Adım 6’ya git.
 Adım 5:Hayır ise Adım 2’ye git
 Adım 6:Çayı demle.
 Adım 7:Bitir.

Herhangi bir sorunun çözümü için izlenmesi gerekli olan
adımların söz veya yazı ile anlatıldığı algoritmanın,görsel
olarak simge ya da sembollerle ifade edilmiş şekline "akış
şemaları” adı verilir.
Akış şemalarının algoritmadan farkı,adımların simgeler
şeklinde kutular içine yazılmış olması ve adımlar arasındaki
ilişkilerin ve yönünün oklar ile gösterilmesidir.
Algoritmanın
başladığını
ya da sona
erdiğini
belirtmek için
kullanılır.
Araç belirtemeden
giriş ya da çıkış
yapılacağını gösterir.
Hesaplama ya da değerlerin
değişkenlere aktarımını gösterir.
Aritmetik ve mantıksal
ifadeler
için karar verme
ya da karşılaştırma
durumunu gösterir.
Algoritmanın başladığını gösterdik.
Birinci sayıyı girmemizi istedik.
BAŞLA
Birinci sayıyı gir
İkinci sayıyı girmemizi istedik.
İkinci sayıyı gir
Girilen iki sayıyı toplattık.
İki sayıyı topla
Toplamı gösterdik.
Algortimayı bitirdik..
Sonucu Göster
DUR

Programlama, en genel tanımı ile, yapmasını
istediğimiz işleri, bilgisayarın anlayabileceği şekilde
komutlar vererek söylemektir.

Problem Çözümü kısmında anlatılan adımlar
uygulandıktan sonra ortaya çıkan ve sorunumuzu
bilgisayar ortamında çözen ürüne Program denir. Bazı
durumlarda bu ürüne yazılım denebilir.



Programlama dili, yazılımcının bir algoritmayı ifade
etmek amacıyla, bir bilgisayara ne yapmasını istediğini
anlatmasının tek tip haline getirilmiş yoludur.
Programlama dilleri, yazılımcının bilgisayara hangi
veri üzerinde işlem yapacağını, verinin nasıl depolanıp
iletileceğini, hangi koşullarda hangi işlemlerin
yapılacağını tam olarak anlatmasını sağlar.
Şu ana kadar 150’den fazla programlama dili
yapılmıştır.Bunlardan bazıları Scratch, Flow Chart,
Pascal, Basic, C, C#, C++, Java, Cobol, Perl, Python,
Ada, Fortran ve Delphi'dir.

1. Eksi (-) : Çıkarma işlemi için kullanılır. Örnek: a = 4-2, b
=a-t
2. Artı (+) : Toplama işlemi için kullanılır. Örnek: a = 4+2,
b=a+t
3. Çarpma(*) : Çarpma işlemi için kullanılır. Örnek: a =
4*2, b= a*t
4. Bölme (/) : Bölme işlemi için kullanılır. Örnek: a = 4 / 2,
b = a/2
5. Parantez () : İşlem önceliğini belirtmek için kullanılır.

Örnek: a = 4 + 2 / 2 ise a = 5’tir. a=(4+2)\2 ise a = 3’tür.










1. Büyüktür (>) : İki değer arasındaki büyüklük
ilişkisini gösterir.
Örnek a > b (a, b’den büyük)
2. Küçüktür(<) : İki değer arasındaki küçüklük
ilişkisini gösterir.
Örnek a<b (a, b’den küçük)
3. Büyük eşit(>=) : İki değer arasındaki büyük eşitliği
gösterir.
Örnek a>=b (a, b’den büyük veya eşit)




4. Küçük eşit(<=) : İki değer arasındaki küçük eşitliği
gösterir.
Örnek a<=b (a, b’den küçük veya eşit)
5. Eşit (=) : İki değerin birbirine eşitliğini gösterir.
Örnek a = b (a, b’ye eşittir)
DERSİ
DİNLEDİĞİNİZ
İÇİN TEŞEKKÜR
EDERİM!!!
Download

Algoritma Nedir?