GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
GİRİŞİMCİ ADI SOYADI : SERHAT ACAR
İŞ FİKRİ
: ŞARKÜTERİ ZİNCİRLERİ
%
10
0
İŞLETMENİN ADI : SERHAT ACAR– BARAN ET DÜNYASI
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
1
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
U
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
1.1 Girişimci
(Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız)
Z
BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER
SERHAT ACAR
1982 tarihinde Şırnak’ın İdil ilçesinde doğdum ilköğretimi Midyat Atatürk ilköğretim
okulunda okudum 15.06.1997,de mezun oldum evli bir çocuk babasıyım.
Baba mesleği olan kasaplık işi ile erken yaşlarda tanıştım, 2004-2008 yıllarında babamın
acarlar kasaphanesinde çalıştım.2008_2011 yıllarında Armar market,in şarküteri reyonunda
çalıştım çağın ve güncelin ihtiyaçlarını gözlemleyip artık küçük mahalle kasabı ile büyük
şarküteri zincirlerinin rekabet edemeyeceğini anladım ve Şarküteri Zincirleri iş fikrini
hayata geçirmek ve geliştirmek için ,2012 yılında KOSGEB ve MÜSİAD tarafından
Midyat,ta gerçekleştirmiş olan uygulamalı yeni girişimcilik eğitimine katıldım ve Yeni
Girişimcilik sertifikası aldım. Midyat ilçe merkezinde Yunus Emre Mahallesinde kuracağım
şarküteri zincirlerinden ilki olan Baran Et Dünyası’in kurulum işlemlerine devam
etmekteyim.
1.2 İşletmenin Faaliyet Konusu
(Bu kısımda kurduğunuz işi kısaca anlatınız)
Kiralanacak mevcut bir iş alanında Şarküteri Zincirlerimizden ilki olan Baran Et Dünyası’in
kurmak ve bu Şarküteride çeşitli et süt ve yumurta reyonlarda çeşitli kırmızı ve beyaz et süt
ve süt ürünleri başta olmak üzere yumurta çeşitleri perakende satışın yapılacağı envai çeşit
%
10
0
şarküteri satışı yapmak işletmemiz faaliyet konusudur.
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
2
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
ÖZELLİKLERİ
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
2.1 Girişimci ve İşletme Ortaklarının Kişisel Bilgileri
(Bu tablo girişimci ve her bir ortak için ayrı ayrı doldurulacaktır.)
Adı Soyadı
Adresi
Telefonu
SERHAT ACAR
YUNUS. NUSAYBİN
0542167
Faksı
E-Posta Adresi
Doğum Tarihi
YOK
mardeail.com
04.07.19822
En Son Mezun Midyat Atatürk İlk Öğretim Okulu
Olduğunuz
Eğitim Kurumu
Bölümü
YOK
Mezuniyet
15.06.1997
Tarihi
Katıldığınız Kurs, Seminer v.b. Programlar
Yıl
2012
Programın Adı ve Konusu
UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK
EĞİTİMİ
Bildiği Yabancı Diller ve
Dereceleri (Temel, Orta, İyi)
İş Deneyimi
%
10
0
Dönemi
2004-2008
2008-2011
Diğer
Nitelikleri
Süresi
72 SAAT
Aldığınız Belge
Uygulamalı
Girişimcilik
Eğitimi Katılım
Belgesi
İNGİLİZCE TEMEL
İşyeri Adı
Görevi
Çalışa Süresi
ACARLAR KASABI
KASAP
4 yıl
ARMAR MARKET
KASAP
3 yıl
ŞARKÜTERİ REYONU
Şarküteri sektöründe 7yılı aşkın yoğun mesleki deneyim,Geniş iş
çevresi,Ticari ahlak ve yoğun iş temposuna ayak uydurma yüksel
düzeyde iş koordinasyonu.
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
3
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
Girişimci/
Ortağın
Adı
SERHAT
ACAR
T.C. Kimlik
Numarası
Kurucu
Ortaklık
Payı
Başvuru
Esnasındaki
Ortaklık
Payı
Cinsiyeti
(K/E)
Özürlü
Statüsünde
mi?
%100
%100
Erkek
Hayır
U
Sahip
Olduğu
Mesleki
Yeterlilik
Belgesi
Katıldığı
Girişimcilik
Eğitimi /
Danışmanlık
Programı/İŞGEM
Adı
Girişimcilik
Eğitimi /
Danışmanlık
Programı
Belge Tarihi
Uygulamalı
Girişimcilik
Eğitimi 72 saat
14.12.2012
%
10
0
1
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
Sıra
No
Z
2.2 Girişimci ve İşletme Ortaklarına İlişkin Bilgi Tablosu
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
4
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
U
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
3.1 Pazarın Büyüklüğü, Hedeflenen Pazar Payı
Genel Olarak Sektörün Durumu
Z
BÖLÜM 3: PAZAR BİLGİLERİ VE PAZARLAMA PLANI
Türkiye’de Yiyecek ve içecek sektöründeki önemli bir yer tutan et, süt ve süt ürünleri
ülkemizde gıda harcamalarında önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye de yılık kırmızı et üretimi
350.000 ton, beyaz et üretimi ise 800.000 ton yani toplam yıllık et üretimi 1.150.000 tondur.
Bu rakamı 80 milyon nüfusa oranladığımız zaman ise kişi başına ortalama et miktarı 12-13
kg’dır. Ülkemiz Dünya beyaz et üretimi içerisinde 1999 yılında 19. sırada iken, 2004 yılında
16. sıraya yerleşmiştir. Dünya toplam et üretimi içerisinde beyaz et üretimi % 26
seviyelerinde iken bu oran ülkemizde % 47 seviyelerindedir. Bu farkın büyük bir kısmı beyaz
et üretiminin son yıllarda büyük bir artış göstermesinden kaynaklanmaktadır.Ülkemiz beyaz
et satışının %75’ini bütün beyaz et, %25’ini ise parça beyaz et oluşturmaktadır. Parça beyaz et
satışının %73’ü but-göğüs, %11’i taşlık, %6’sı boyun, %6’sı kanat ve %4’ü flato şeklinde
gerçekleşmektedir*. Ülkemizde beyaz et tüketimi balık yasağının ardından artış göstermekte
olup okulların açılması ve kış aylarında kısmen artmaktadır. Ülkemizde yılda kişi başına
tüketilen beyaz et 12 kg’dır. Bunun 468 gramını hindi eti geri kalanını ise tavuk eti
oluşturmaktadır** . Ülkemizde süt ve süt ürünleri tüketimi üretimimizden oldukça geridir
tabir yerinde ise denilebiliri ‘’üretmiş olduğumuz sütü içmiyoruz’’Avrupa Birliği'nde 15
ülkenin ortalaması 100 - 110 litre olan yıllık kişi başına süt tüketimi, ülkemizde 2009’da 20,
2010’da ancak 25 litre civarına ulaştı. Üretilen 12.6 milyon ton sütün ancak 2 milyon tonunu
içmede kullanılırken, 6.6 milyon tonu da sütlü mamullerin üretiminde kullanılıyor***TUİK
2011 Ocak ayı verilerine göre toplanan inek sütü miktarı bir önceki aya göre 3,3 toplam içme
sütü üretimi bir önceki aya göre % 8,4 toplam peynir üretimi bir önceki aya göre %1,8 toplam
yoğurt üretimi bir önceki aya göre % 1,9 arttı ancak Ayran üretimi 32 931 ton 2011 yılının
%
10
0
Ocak ayında gerçekleşen toplam ayran üretimi bir önceki aya göre % 0,2 azaldı.****
Ülkemizde yıllık et (kırmızı ve beyaz,işlenmiş et ürünleri dahil) , ve süt ürünleri pazarı yıllık
4,6 Milyar Dolarlık bir pazar büyüklüğüne sahiptir. Türkiye’de yılda 260 bin ton işlenmiş
şarküteri ürünü satılmakta sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma ve füme etlerden oluşan
şarküteri kategorisi 2,2 milyar dolarlık bir pazara sahip bu pazarda yüzde 57 oranla sucuğun
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
5
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
ardından yüzde 21’i salam , sosisin yüzde 14, diğer ürünler de pazarda yüzde 8′lik bir paya
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
2009 yılında 8,9 milyar TL olup ülkenin toplam üretiminin % 18-20’sini oluşturmaktadır.(
Z
sahiptir.
DPT, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, TUİK ve DPT verileriyle Deloitte
hesaplaması). Gıda tüketiminin GSYİH’e oranının, ülkedeki yükselen refah düzeyinin bir yansıması
olarak, 2009 yılından 2014’e kadar % 8,4’ten % 7,2’ye düşmesi beklenmektedir (bkz. Şekil 2).
BMI’nın tahminlerine göre 2009 ve 2014 yılları arasında Türkiye’de toplam gıda tüketiminin % 34,
kişi başı gıda tüketiminin ise % 21 oranında artması beklenmektedir. Bu tahmini büyümenin itici gücü
organize perakendecilik alanında ve işlenmiş gıda sektöründeki gelişmeler olacaktır.( BMI Industry
View, Türkiye Yiyecek ve İçecek Raporu – İkinci çeyrek 2010)
Ulusal bağlamda gıda ürünleri tüketimi özelliklede et (kırmızı ve beyaz,işlenmiş et ürünleri dahil)
, ve süt ürünleri tüketimi hızla artmaktadır bu oran bölgemizde özellikle son 5 yıl içinde yoğun
göç almış Midyatilçesi içinde geçerlidir. MidyatEsnaf Odası 2010 verilerine
göre Mardin ilinde
yıllık şarküteri ürünleri harcaması 200 milyon TL civarındadır. Tahminlerimize göre Midyat ilçesinde
ise 17 milyon tl civarındadır
İlk yıl hedefimiz olan Midyat İlçesi Yunus emre mahallesinde açacağımız Şarküteri
Zincirlerimizden ilki olan Baran Et Dünyası Midyat ilçesinde ki et (kırmızı ve beyaz,işlenmiş et
ürünleri dahil) , ve süt ürünleri harcamalarından 1.yıl%0.288 2. yıl 0,311 3.yıl 0,336 4. yıl
0,363 pazar payı almayı düşünmekteyiz.
*Anonim. Kanatlı Bilgileri Yıllığı 2003 Besdbir
**Gıda Sanayii”Kanatlı Etleri Ve Yumurta Ürünleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu Sekizici Beş Yıllık
Kalkınma Planı DPT 2001
*** Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği
%
10
0
****TUİK 2011 verileri
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
6
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
3.4 Pazarlama/Satış Hedefleri
AYLIK SATIŞ HEDEFLERİ
Aylar (kg ve partimal )
Şarküteri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
200 250 300 350 400 450 500 550 600 600 700
700
Kuzu Eti Ürünleri 250 300 350 400 450 500 550 600 600 650 700
750
Eti 275 300 350 475 500 550 600 600 600 650 700
800
200 200 200 200 220 230 240 250 270 300 300
350
Ürünleri*
Dana Eti Ürünleri
Tavuk
Ürünleri
Sakatat Ürünleri
Süt
ve
Süt
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
Et
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
Ürünleri**
Mamülleri**
%
10
0
İşlenmiş
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
7
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
YILLAR
Hizmetler Ürünler
2013
2014
2015
ÜRÜN
ÜRÜN
ÜRÜN
Dana Eti Ürünleri
5600
6.000
6.500
Kuzu Eti Ürünleri
6100
6.500
7.000
Tavuk Eti Ürünleri
6400
7.000
7.500
2960
3.250
3.500
22
24
26
23
25
27
Sakatat Ürünleri
Süt Ve Süt Ürünleri
İşlenmiş Et Mamulleri
2016
ÜRÜN
7.000
7.500
8.000
3.750
28
30
Şarküteri Ürünleri*;
Dana Eti Ürünleri;
Kuşbaşı,Gerdan,Kıyma,Kontofile,Büftek,Daş,Bonfile,Pençeta,Antrikot,Tranç,Nuar
%
10
0
bölümlerinin satışını içermekte
Kuzu Eti Ürünleri;
Kuzu But, Kuzu Kol, Kaburga, Gerdan, Boşluk, İncik, Kuzu Külbastı, Kuzu Fileto, Kuzu
Tandır, Kuzu Şiş,
Tavuk Ürünleri;
Tavuk But, Tavuk Göğüs, Tavuk Fileto, Tavuk Kanat, Tavuk İncik,Tavuk Pirzola, Tavuk
Baget,Tavuk But, Tüm Piliç
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
8
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
Sakatat Ürünleri;
Dana Beyin,Dana Dil,Dana İşkembe,Kuzu Böbrek,Kuzu Dil,Koç Yumurtası,Kuzu
U
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
Süt ve Süt Ürünleri;
Z
Ciğer,Kuzu İşkembe,Kuzu Beyin
Yoğurt, Süt, Peynir çeşitleri,Tere Yağ
İşlenmiş Et Ürünleri;
Sucuk,Salam,Sosis, Bastırma, Kavurma, Jambon
**Üstte
bahsi geçen süt ve süt ürünleri ve İşlenmiş et ürünleri işletmemiz reyonlarına parti
mal sistemi ile alınacaktır.Örneğin iş planı dahilinde işletmemiz ilgili reyonlarına alınacak
olan süt ve süt ürünleri 1. ay için 3 parti mal 2 ay için 3 parti mal 3. ay için 4 parti mal
alınacak ( ör; ilgili reyona 1. ayda 3 defa ürün alınacak (3 defa %60 oranında tüketilecek)
İşlenmiş Et ürünleri reyonumuz için de aynı spesifik birimlendirme söz konusudur. (Ör; 1. ay
için 4 parti mal 2 ay için 5 parti mal 3. ay için 5 parti mal alınacak ( ör; ilgili reyona 1. ayda
4 defa ürün alınacak 4 defa %60 oranında tüketilecek)
3.7 Ürün/Hizmet Tanımı
Şarküteri Zincirlerimizden ilki olan Baran Et Dünyasıi kurmak ve bu Markette aşağıda
maddeleşen reyonlarda çeşitli ürünleri çeşitli kampanya ve satış pazarlama yöntemi ile talep
%
10
0
eden müşterilere satmak.
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
9
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
Kuzu Eti Ürünler; Kuzu
Z
But, Kuzu Kol, Kaburga,
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Gerdan, Boşluk, İncik,
Kuzu Külbastı, Kuzu
Fileto, Kuzu Tandır, Kuzu
Şiş,
Dana Eti Ürünleri ;
Kuşbaşı, Gerdan, Kıyma,
Kontofile, Büftek, Daş,
Bonfile ,Pençeta,
Antrikot,Tranç,Nuar
bölümlerinin satışını
içermekte
%
10
0
Tavuk Ürünleri;
Tavuk But, Tavuk Göğüs, Tavuk Fileto, Tavuk Kanat, Tavuk İncik,Tavuk Pirzola, Tavuk
Baget,Tavuk But, Tüm Piliç
Sakatat Ürünleri;
Dana Beyin,Dana Dil,Dana İşkembe,Kuzu Böbrek,Kuzu Dil,Koç Yumurtası,Kuzu
Ciğer,Kuzu İşkembe,Kuzu Beyin
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
10
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
BÖLÜM 6: FİNANSAL PLAN
6.1 Başlangıç Maliyetleri ve Diğer Başlangıç Giderleri
İlk etapta yapılacak harcamalar
İşletme Kuruluş Giderleri
%
10
0
ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
MESLEKİ FAALİYET BELGESİ
GİDERLERİ
ESNAF SANATKARLAR ODASI SİCİL
TASDİKNAMESİ HARCI
ESNAF SANATKARLAR ODASI SİCİL
GAZETESİ İLANI
10 TL
252,90 TL
30 TL
İMZA BEYANNAMESİ GİDERİ
31,15 TL
YAZAR KASA
2.350 TL
ARA
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
TOPLAM -1
2.674,05 TL
11
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
U
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
İşletme alt yapısının hazırlanması için gerekli araç ve gereç listesi*
sıra
Ürün adı
Adet
Birim fiyatı Fiyat
no:
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
%
10
0
21
23
24
25
26
27
180*90 CM 12 KANCALI
PASLANMAZ DEMİRDEN ET
ASKISI
300*40 CM 12 KANCALI
DUVARA MONTE EDİLMİŞ
PASLANMAZ DEMİRDEN ET
ASKISI
150*83*60 CM DEMİR
AYAKLI MERMER TEZGAHI
200*62 CM EVYELİ MUTFAK
MERMER TEZGAHI
UFO ISITICI 220-240V, 50/60
HZ, 2500W
OFİS TAKIMI ( MASA ,
KOLTUK , SEHPA )
KANEPE
SIRT DESTEKLİ DERİ
KOLTUK
50*50 CM AHŞAP MASA
KÜÇÜK BOY SANDALYE
1 adet
350,00
350,00
1 adet
300,00
300,00
1 adet
1.000,00
1000,00
1 adet
450,00
450,00
1 adet
300
300
1 adet
1.500,00
1500,00
1 adet
6 adet
300,00
50,00
300,00
300,00
10 adet
20 adet
50,00
25,00
500,00
500,00
400 CM ŞARKÜTERİ KASASI
250 CM ŞARKÜTERİ KASASI
GÖVDE DOLABI 200 CM
KASASI
SÜTLÜK DOLABI 200 CM
KASASI
U TİPİ KASİYER
180*85*60 CM TEKLİ EVYE
120*85*60 CM POLİETİLEN
ET KÜTÜĞÜ
120*85*50 CM POLİETİLEN
ET KÜTÜĞÜ
SOĞUTMA MOTOR GRUBU
180*88*60 CM LPG' Lİ TAVUK
ÇEVİRME MAKİNASI
KIYMA MAKİNASI (5,5KW ,
380/400V ,KAPASİTE 1000 )
BTU/H 18 ' LİK DUVARA
MONTE EDILMIŞ SPLİT
KLİMA 220-240V 50/60 HZ
FIRIN MULTİFONKSIYON
ANA/ALT PİŞİRMELİ A% 20
ÇAY SEMAVERİ
DONDURUCU DOLAB ( 220240V 50/60 HZ 1,5 A 80 LT )
BUZLAŞ MAKİNASİ 220 V ,
50 HZ KAPASİTE 12 LT
MISIR PATLATMA
1 adet
1 adet
8.000,00
5.000,00
8.000,00
5.000,00
1 adet
5.000,00
5.000,00
1 adet
1 adet
1 adet
5.200,00
1.500,00
1.200,00
5.200,00
1.500,00
1.200,00
1 adet
1.100,00
1.100,00
1 adet
4 adet
1.000,00
750,00
1.000,00
3.000,00
1 adet
4.000,00
4.000,00
1 adet
2.000,00
2.000,00
1 adet
1.200,00
1.200,00
1 adet
1 adet
1.600,00
500,00
1.600,00
500,00
1 adet
350,00
350,00
2 adet
1 adet
1.000,00
2.500,00
2.000,00
2.500,00
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
12
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
2.250,00
2.250,00
1.250,00
1.250,00
450,00
1.800,00
1.900,00
3.800,00
500,00
500,00
1
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
30
1.250,00
Z
29
1.250,00
1
U
28
MAKİNASI
MASA ÜSTÜ LCD
BİLGİSAYAR
BARKOT SİSTEMİ
PROGRAMI
GÜÇ KAYNAĞI (220V 50HZ, 6
A)
GÜVENLİK KAMERASI VE
İZLEME CİHAZİ
BARKOTLU TERAZİ ( 6/15
KG MİN 40G 100-240V 50/60
HZ)
ETİKET SİSTEMİ CİHAZI
31
32
33
1
4
2
1
ARA TOPLAM
61.500 TL
İşletmeye alınacak personel desteği
Personel Maaşı 3 kişi (12 Ay )
28.080
Elektirik ( 12 ay )
6.000
Su ( 12 ay )
500
Isıtma ( 5 ay )
1.450
Telefon &ADLS ( 12 ay )
1.200
ARA TOPLAM 3
101.404,05
%
10
0
TOPLAM -1 -,2 -,3
37.230 TL
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
13
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
U
Z
BİZİ TERCİH EDEN GİRİŞİMCİLERE 2011-2013 YILINDA
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI İLE TOPLAMDA
4 MİLYON TL’
600’
HİBE ALDIK. HAZIRLADIĞIMIZ
Yİ AŞKIN
Ü AŞKIN
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI DESTEKLENDİ.
Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden KOSGEB Girişimcilik Sertifikası almış girişimciler için
; KOSGEB Yeni Girişimcilik Desteğinden daha etkin ve verimli olarak faydalanmaları için
yapmaları gereken iş ve işlemler, Girişimci İş Planı Dosyası Hazırlanması konularında
danışmanlık hizmeti sunduk.Hazırladığımız 600’ü aşkın iş planı dosyası ile destek aldık.
BRÜKSEL UZMANLARI DANIŞMANLIK LTD ŞTİ bünyesinde 12 farklı departman
bulunmaktadır.2010 yılı başlarında siz girişimciler için şirketimiz bünyesinde özel bir
departman olan Girişimcilik Departmanı faaliyete geçti.Bu departman bünyesinde KOSGEB
Girişimcilik sertifikası alan siz girişimcilerin eksiksiz olarak desteklemesi için aşağıda bahsi
geçen Danışmanlık Hizmetlerini tek bir paket olarak sunmaktayız;
1- Girişimci İş Fikrinin geliştirilmesi.(Yapacağınız iş ile ilgili sizin bilmediğiniz en yeni güncel
ve inovatif teknik ve yöntemlerin bilgisini size sunuyoruz)
2-KOSGEB Girişimcilik Desteği için başvuru evrak ve işlemleri için danışmanlık.(KOSGEB
Girişimcilik Desteğini Etkin ve verimli bir şekilde kullanmanız için Girişimcilik Desteği Başvuru
evrakları,Girişimcilik Desteği Başvuru iş ve işlemleri konusunda danışmanlık sağlıyoruz.)
%
10
0
3- %100 geçme garantili iş planı projesi hazırlama*. (Girişimci İş Planlarınızı %100 destek
almanızı sağlayacak düzeyde profesyonel KOBİ Uzmanları hazırlıyor.Girişimci İş Planlarınızı
destek almanızı garanti edecek düzeyde eksiksiz ve profesyonelce hazırlıyoruz.)
4-İş Planı, KOSGEB tarafından destek aldıktan sonra Girişimcilik Desteği süresinde bu
destek ile ilgili iş ve işlemlerde 2 yıl boyunca danışmanlık hizmeti yapılmaktadır.(KOSGEB’in
İş Planınızı desteklenmesinin ardından Girişimcilik Desteği ile ilgili iş ve işlemlerinizde 7/24
bizi arayabilir, Girişimcilik Destek Süreci ve yapılacak iş ve işlemler konusunda doğru ve
güncel bilgi alabilirsiniz.)
**KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ İLE HİÇ BİR RESMİ VE ORGANİK BAĞIMIZ YOKTUR. %100 DESTEK ALMA GARANTİSİNİ ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE ÇALIŞAN ALANINDA
PROFESYONEL KOBİ UZMANI PERSONELİMİZİN BİLGİ, DENEYİM VE ALMIŞ OLDUKLARI AKADEMİK EĞİTİME DAYANARAK VERMEKETEYİZ
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
14
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
TÜRKİYE’DE İLK
U
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ PROGRAMI İLE %100
YATIRIM VE DESTEK ALMA GARANTİSİ VERİYORUZ
TÜRKİYE’DE İLK
ALACAĞINIZ HİZMETLER ‘’DANIŞMANLIK HİZMET GARANTİ
SÖZLEŞMESİ’’ İLE TEMİNAT ALTINA ALINIYOR.
TÜRKİYE’DE İLK
İŞ PLANI PROJENİ DESTEK ALMADIĞI TAKTİRDE 5 İŞ GÜNÜ
İÇİNDE %100 PARA İADE GARANTİSİ
%
10
0
% 100 DESTEK ALMA GARANTİLİ KOSGEB
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI PROJESİ HAZIRLATMAK İÇİN
BRÜKSEL UZMANLARI DANIŞMANLIK LTD ŞTİ
(0432) 215 11 02
(0534) 706 55 17
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
15
Download

Kasap ve şarküteri iş planı örneği