T.C.
REYHANLI KAY M AK A M LIĞI
İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü-(154566)
SAYI -.86555309.903/ 3695
KONU: Okulların A çık Bulundurulması
25.07.2014
M Ü D Ü RLÜ ĞÜ N E
REYHANLI
İlçe Seçim K urulu Başkanlığının 24.07.2014 tarih ve 232 sayılı “O kulların Açık
Bulundurulm ası” konulu yazıları ekte gönderilm iş olup iş ve işlem lerin yazı doğrultusunda yapılması
hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
(
M ustafa K ARA SU
İlçe M illi Eğt. M üdür V.
Ek:
Yazı (1 Sayfa)
Liste (9 Sayfa)
Dağıtım: Listede Yazılı Olan Okullar
R eyhanlı İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü 31500 R eyhanlı/H A T A Y
<,
j:: $
Tlf
: 326 413 10 5 6 -6 5 75
İrtib at
A.İSKİFOĞLU
Fax
: 326 413 37 02
Dahili No
1074
h ttp //
reyhanli-m eb.gov.tr
e-mail
ahm et_iskif8526@ hotmail.com
V
^
'''
Âl
Ç
îU
u
'
T.C
REYHANLI
İLÇE SEÇİM K U RU LU BAŞKANLIĞI
Sayı
:14787782.140.99-
24.07.2014
K onu : Okulların açık bulundurulm ası
K AY M A K A M LIK M AKAM INA
REYHANLI
10 Ağustos 2014 tarihinde yapılacak olan Cum hurbaşkanlığı Seçimi nedeniyle;
yazım ıza ekli listede adı geçen Okullara Seçim Sandıkları konulacaktır.
09 A ğustos 2014 Cumartesi günü 09:00 ile 16:00 saatleri arasında ve 10 A ğustos 2014
Pazar günü saat 06:00’dan oy sayım döküm işlem leri tam am en bitinceye kadar okulların açık
bulundurulm ası;
Seçim lerin ikinci tura kalm ası durum unda ise 24 Ağustos 2014 günü saat 06:00 dan oy
sayım döküm işlem leri tam am en bitinceye kadar okulların açık bulundurulm ası
gerekmektedir.
Gereği arz olunur
Eki
1- Sandık A tam ası Kontrol Raporu
A dliye binası 31500 Reyhanlı/HATAY
Telefon : (0 3 2 6 )4 1 3 11 98
e-posta: asIan.kamaoglu@ vsk.local
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Arslan K AM AO Ğ LU Seçim Müdürü
Faks : (0326) 413 11 98 - C .Savcılığı Faksı: 413 34 93
Cep : 0 533 727 20 02
SANDIK ATAMASI KONTROL RAPORU
İL
İ lç e
HATAY
REYHANLI
Sayfa N o : 1
SEÇİM KURULU NO
ADABUCAK MAH.
SEÇMEN SAYISI
SANDIK NO
363
1001
1002
361
1003
358
1004
358
1005
360
1800 SEÇMEN
5 SANDIK
SANDIK YERİ
CEMİL MERİÇ
CEMİL MERİÇ
CEMİL MERİÇ
CEMİL MERİÇ
CEMİL MERİÇ
ANADOLU
ANADOLU
ANADOLU
ANADOLU
ANADOLU
LİSESİ
LİSESİ
LİSESİ
LİSESİ
LİSESİ
AHMETBEYLI MAH.
SANDIK NO
1006
1 SANDIK
AKYAYLA MAH.
SANDIK NO
1007
1 SANDIK
ALAKUZU MAH.
SANDIK NO
1008
1 SANDIK
SEÇMEN SAYISI
249
249 SEÇMEN
SANDIK YERİ
AHMETBEYLI İLK OKULU
SEÇMEN SAYISI
174
174 SEÇMEN
SANDIK YERİ
AKYAYLA İLK OKULU
SEÇMEN SAYISI
391
391 SEÇMEN
SANDIK YERİ
ALAKUZU İLK OKULU
SEÇMEN SAYISI
396
397
398
396
396
397
394
393
3167 SEÇMEN
SANDIK YERİ
FATİH ALİYE MÜDERRİS
FATİH ALİYE MÜDERRİS
FATİH ALİYE MÜDERRİS
FATİH ALİYE MÜDERRİS
FATİH ALİYE MÜDERRİS
FATİH ALİYE MÜDERRİS
FATİH ALİYE MÜDERRİS
FATİH ALİYE MÜDERRİS
BAĞLAR MAH.
SANDIK NO
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
8 SANDIK
BAHÇELIEVLER IVAH.
SEÇMEN SAYISI
SANDIK NO
1017
381
379
1018
381
1019
382
1020
381
1021
381
1022
384
1023
2669 SEÇMEN
7 SANDIK
SANDIK YERİ
FATİH İLK OKULU
FATİH İLK OKULU
FATİH İLK OKULU
FATİH İLK OKULU
FATİH İLK OKULU
FATİH İLK OKULU
FATİH İLK OKULU
ORTA
ORTA
ORTA
ORTA
ORTA
ORTA
ORTA
ORTA
OKULU
OKULU
OKULU
OKULU
OKULU
OKULU
OKULU
OKULU
SANDIK ATAMASI KONTROL RAPORU
İL
İLÇE
HATAY
REYHANLI
Sayfa No : 2
SEÇİM KURULU NO
BAYIR MAH.
SANDIK NO
1024
1025
1026
1027
1028
1029
6 SANDIK
SEÇMEN SAYISI
385
384
384
385
388
381
2307 SEÇMEN
SANDIK YERİ
CUMHURİYET
CUMHURİYET
CUMHURİYET
CUMHURİYET
CUMHURİYET
İLK OKULU
İLK OKULU
İLK OKULU
İLK OKULU
İLK OKULU
CUMHURİYET İLKOKULU
BEŞASLAN MAH.
SANDIK NO
SEÇMEN SAYISI
1030
320
1031
316
1032
327
3 SANDIK
963 SEÇMEN
SANDIK YERİ
BEŞASLAN MERYEM ZOR İLK OKULU
BEŞASLAN MERYEM ZOR İLK OKULU
BEŞASLAN MERYEM ZOR İLK OKULU
BÜKÜLMEZ MAH.
SANDIK NO
SEÇMEN SAYISI
1033
370
370 SEÇMEN
1 SANDIK
SANDIK YERİ
BÜKÜLMEZ İLK OKULU
CILVEGOZU MAH.
SEÇMEN SAYISI
SANDIK NO
1034
148
1 SANDIK
148 SEÇMEN
SANDIK YERİ
İBRAHİM PAŞA İLK OKULU
CUMHURİYET MAH.
SEÇMEN SAYISI
SANDIK NO
1035
309
307
1036
2 SANDIK
616 SEÇMEN
SANDIK YERİ
MEHMET AKİF İLK OKULU
MEHMET AKİF İLK OKULU
CUDEYDE MAH.
SANDIK NO
1037
1 SANDIK
SANDIK YERİ
CEMİL MERİÇ İLK OKULU
SEÇMEN SAYISI
384
384 SEÇMEN
ÇAKIRYIGIT MAH.
SEÇMEN SAYISI
SANDIK NO
396
1038
396
SEÇMEN
1 SANDIK
DAVUTPAŞA MAH .
SEÇMEN SAYISI
SANDIK NO
191
1039
SANDIK YERİ
ÇAKIRYIGIT İLK OKULU
SANDIK YERİ
DAVUTPAŞA İLK OKULU
SANDIK ATAMASI KONTROL RAPORU
İL
İLÇE
HATAY
REYHANLI
Sayfa No : 3
SEÇİM KURULU NO
1040
2 SANDIK
159
350 SEÇMEN
DEGIRMENKAŞIIUI AH.
SEÇMEN SAYISI
SANDIK NO
1041
391
1042
396
388
1043
1044
393
1045
393
1046
393
6 SANDIK
2354 SEÇMEN
DAVUTPAŞA BOŞ AMBAR
SANDIK YERİ
EŞREF MURSALOGLU İLK OKULU
EŞREF MURSALOGLU İLK OKULU
EŞREF MURSALOGLU İLK OKULU
EŞREF MURSALOGLU İLK OKULU
EŞREF MURSALOGLU İLK OKULU
EŞREF MURSALOĞLU İLK OKULU
ESENTEPE MAH.
SANDIK NO
SEÇMEN SAYISI
1047
382
1048
377
387
1049
1050
378
1051
378
1052
380
1053
379
1054
380
3041 SEÇMEN
8 SANDIK
SANDIK YERİ
VALİ UTKU ACUN
VALİ UTKU ACUN
VALİ UTKU ACUN
VALİ UTKU ACUN
VALİ UTKU ACUN
VALİ UTKU ACUN
VALİ UTKU ACUN
VALİ UTKU ACUN
FEVZIPAŞA MAH.
SANDIK NO
SEÇMEN SAYISI
267
1055
267 SEÇMEN
1 SANDIK
SANDIK YERİ
FEVZIPAŞA İLK OKULU
FİDANLIK MAH.
SANDIK NO
1056
1057
1058
1059
1060
5 SANDIK
SANDIK YERİ
OGUZHAN ORTA
OGUZHAN ORTA
OGUZHAN ORTA
OGUZHAN ORTA
OGUZHAN ORTA
SEÇMEN SAYISI
382
380
385
381
381
1909 SEÇMEN
ORTA
ORTA
ORTA
ORTA
ORTA
ORTA
ORTA
ORTA
OKULU
OKULU
OKULU
OKULU
OKULU
OKULU
OKULU
OKULU
OKULU
OKULU
OKULU
OKULU
OKULU
GAZIMURSELTEPESI MAH.
SEÇMEN SAYISI
SANDIK NO
70
1061
70 SEÇMEN
1 SANDIK
SANDIK YERİ
GAZIMURSEL KOYU BOŞ AMBAR
GOKTEPE MAH.
SANDIK NO
1062
1 SANDIK
SANDIK YERİ
TİGEM SALONU
SEÇMEN SAYISI
31
31 SEÇMEN
SANDIK ATAMASI KONTROL RAPORU
İLÇE
HATAY
REYHANLI
Sayfa No : 4
SEÇİM KURULU NO
GULTEPE MAH.
SANDIK NO
1063
1064
1065
1066
1067
5 SANDIK
HARRAN MAH.
SANDIK NO
SEÇMEN SAYISI
366
367
365
368
366
1832 SEÇMEN
SEÇMEN SAYISI
1068
1069
1070
3 SANDIK
396
397
394
1187 SEÇMEN
KARACANLIK MA H.
SANDIK NO
SEÇMEN SAYISI
1071
301
1 SANDIK
301 SEÇMEN
SANDIK YERİ
YUNUS EMRE
YUNUS EMRE
YUNUS EMRE
YUNUS EMRE
YUNUS EMRE
İLK OKULU
İLK OKULU
İLK OKULU
İLK OKULU
İLKOKULU
SANDIK YERİ
KAVALCIK İLK OKULU
KAVALCIK İLK OKULU
KAVALCIK İLK OKULU
SANDIK YERİ
KARACANLIK İLK OKULU
KARAHUYUK MAH.
SANDIK NO
1072
1 SANDIK
SEÇMEN SAYISI
235
235 SEÇMEN
SANDIK YERİ
KARAHOYUK İLK OKULU
KARASULEYMANLI MAH.
SANDIK NO
SEÇMEN SAYISI
327
1073
1074
313
1075
246
1076
246
4 SANDIK
1132 SEÇMEN
SANDIK YERİ
BATI MAHALLESİ SAĞLIK OCAĞI (K.
AZGINLIK MAH.CAMI LOJMANI
KARASULEYMANLI İLK OKULU
KARASULEYMANLI İLK OKULU
KONUK MAH.
SANDIK NO
1077
1078
1079
3 SANDIK
SANDIK YERİ
KONUK HORLAK İLK OKULU
KONUK HORLAK İLK OKULU
KONUK HORLAK İLK OKULU
SEÇMEN SAYISI
355
353
351
1059 SEÇMEN
KULETEPE MAH.
SEÇMEN SAYISI
SANDIK NO
1080
1 SANDIK
228
228 SEÇMEN
SANDIK YERİ
KULETEPE İLKOKULU
SANDIK ATAMASI KONTROL RAPORU
İL
İLÇE
: HATAY
: REYHANLI
SEÇİM KURULU NO
:
Sayfa No : 5
KUMTEPE MAH.
SANDIK NO
1081
1 SANDIK
SEÇMEN SAYISI
127
127 SEÇMEN
KURTULUŞ MAH.
SANDIK NO
SEÇMEN SAYISI
1082
350
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
9 SANDIK
KUŞAKLI MAH.
SANDIK NO
1091
1092
2 SANDIK
349
346
350
349
397
395
395
393
3324 SEÇMEN
SEÇMEN SAYISI
237
240
477 SEÇMEN
MEHMETBEYLI MAH.
SANDIK NO
SEÇMEN SAYISI
332
1093
1094
329
2 SANDIK
SANDIK YERİ
KUMTEPE MAHALLESİ KOY ODASI
SANDIK YERİ
MEHMET BELKIZ BUYUKVELIOGLU İLK
MEHMET BELKIZ BUYUKVELIOGLU
MEHMET BELKIZ BUYUKVELIOGLU
MEHMET BELKIZ BÜYÜKVELİOĞLU
MEHMET BELKIZ BUYUKVELIOGLU
8 TEMMUZ ORTA OKULU
8 TEMMUZ ORTA OKULU
8 TEMMUZ ORTA OKULU
8 TEMMUZ ORTA OKULU
SANDIK YERİ
KUŞAKLI MAHALLESİ İLK OKULU
KUŞAKLI MAHALLESİ İLK OKULU
SANDIK YERİ
MEHMETBEYLI(ZOBAHOYUK) İLK OKULU
MEHMETBEYLİ(ZOBAHÖYÜK) İLK OKULU
661 SEÇMEN
MUSTAFA KEMAL MAH.
SANDIK NO
SEÇMEN SAYISI
1095
396
1096
393
397
1097
394
1098
4 SANDIK
1580 SEÇMEN
SANDIK YERİ
H.SENİHA BAHADIRLI
H.SENİHA BAHADIRLI
H.SENİHA BAHADIRLI
H.SENIHA BAHADIRLI
NERGIZLI MAH.
SANDIK NO
1099
1100
2 SANDIK
SANDIK YERİ
NERGIZLı CUMHURİYET İLK OKULU
NERGİZLi CUMHURİYET İLK OKULU
SEÇMEN SAYISI
287
285
572 SEÇMEN
OGULPINAR MAH.
SANDIK NO
SEÇMEN SAYISI
1101
336
İLK
İLK
İLK
İLK
İLK
İLK
İLK
İLK
OKULU
OKULU
OKULU
OKULU
SANDIK YERİ
OGULPINAR MAHALLESİ İLKOKULU
SANDIK ATAMASI KONTROL RAPORU
İL
İLÇE
HATAY
REYHANLI
Sayfa No : 6
SEÇİM KURULU NO
1102
2 SANDIK
335
671 SEÇMEN
OZ KURTULUŞ MAH.
SANDIK NO
SEÇMEN SAYISI
1103
143
1104
268
1105
261
3 SANDIK
672 SEÇMEN
OĞULPINAR MAHALLESİ İLKOKULU
SANDIK YERİ
CANBOL/T MAH.BOŞ AMBAR (KURTULUŞ
KURTULUŞ (MERKEZ) MAH. İLK OKULU
KURTULUŞ (MERKEZ) MAH. İLK OKULU
PAŞAHUYUK MAH.
SANDIK NO
SEÇMEN SAYISI
1106
191
1 SANDIK
191 SEÇMEN
SANDIK YERİ
PAŞAHOYUK MAHALLESİ İLK OKULU
PAŞAKOY MAH.
SANDIK NO
1107
1 SANDIK
SANDIK YERİ
PAŞAKOY İLK OKULU
SEÇMEN SAYISI
285
285 SEÇMEN
PINARBAŞI MAH.
SANDIK NO
SEÇMEN SAYISI
367
1108
1109
366
1110
370
1111
364
1112
367
5 SANDIK
1834 SEÇMEN
SANDIK YERİ
ATATÜRK ORTA
ATATÜRK ORTA
ATATÜRK ORTA
ATATÜRK ORTA
ATATÜRK ORTA
SULUKOY MAH.
SANDIK NO
1113
1 SANDIK
SANDIK YERİ
SULUKÖY İLK OKULU
SEÇMEN SAYISI
162
162 SEÇMEN
TAYFURSOKMEN MAH.
SANDIK NO
SEÇMEN SAYISI
1114
305
1115
218
1116
216
739 SEÇMEN
3 SANDIK
TERZIHUYUK MAH.
SEÇMEN SAYISI
SANDIK NO
1117
298
1118
2 SANDIK
298
596 SEÇMEN
OKULU
OKULU
OKULU
OKULU
OKULU
SANDIK YERİ
TAYFUR SÖKMEN KARADENİZ İLK OKULU
TAYFURSOKMEN İLK OKULU
TAYFURSOKMEN İLK OKULU
SANDIK YERİ
TERZİHÖYÜK İLK OKULU
TERZIHOYUK İLK OKULU
SANDIK ATAMASI KONTROL RAPORU
İL
İLÇE
HATAY
REYHANLI
SEÇİM KURULU NO
Sayfa No : 7
UZUNKAVAK MAH.
SANDIK NO
SEÇMEN SAYISI
1119
316
1120
317
2 SANDIK
633 SEÇMEN
SANDIK YERİ
UZUNKAVAK İLK OKULU
UZUNKAVAK İLK OKULU
UÇTEPE MAH.
SANDIK NO
1121
1122
2 SANDIK
SEÇMEN SAYISI
155
230
385 SEÇMEN
SANDIK YERİ
VARIŞLI MAH.
SANDIK NO
1123
1124
2 SANDIK
SEÇMEN SAYISI
245
238
483 SEÇMEN
SANDIK YERİ
VARIŞLI İLK OKULU
VARIŞLI ATÇANA EMİN KAVASOGLU
SEÇMEN SAYISI
397
396
397
394
395
398
365
365
367
364
SANDIK YERİ
YENİ MAH.
SANDIK NO
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
15 SANDIK
365
364
366
361
366
5660 SEÇMEN
YENİŞEHİR MAH.
SANDIK NO
SEÇMEN SAYISI
1140
390
1141
390
1142
386
1143
392
1144
390
5 SANDIK
1948 SEÇMEN
UÇTEPE HÜRRİYET İLK OKULU
BATI UÇTEPE BOŞ AMBAR
OĞULCAN TUNA TİCARET MESLEK LİSESİ
OĞULCAN TUNA TİCARET MESLEK LİSESİ
OĞULCAN TUNA TİCARET MESLEK LİSESİ
OĞULCAN TUNA TİCARET MESLEK LİSESİ
OĞULCAN TUNA TİCARET MESLEK LİSESİ
OĞULCAN TUNA TİCARET MESLEK LİSESİ
TAYFUR SÖKMEN ANADOLU LİSESİ
TAYFUR SÖKMEN ANADOLU LİSESİ
TAYFUR SÖKMEN ANADOLU LİSESİ
TAYFUR SÖKMEN ANADOLU LİSESİ
TAYFUR SÖKMEN ANADOLU LİSESİ
TAYFUR SÖKMEN ANADOLU LİSESİ
TAYFUR SÖKMEN ANADOLU LİSESİ
TAYFUR SÖKMEN ANADOLU LİSESİ
TAYFUR SÖKMEN ANADOLU LİSESİ
SANDIK YERİ
YATİLI BÖLGE
YATILI BÖLGE
YATILI BÖLGE
YATILI BÖLGE
YATİLİ BÖLGE
YEŞİLOVA MAH.
SANDIK NO
SEÇMEN SAYISI
SANDIK ' zRI
ORTA
ORTA
ORTA
ORTA
ORTA
OKULU
OKULU
OKULU
OKULU
OKULU
SANDIK ATAMASI KONTROL RAPORU
İL
İLÇE
: HATAY
; REYHANLI
SEÇİM KURULU NO
:
SEÇİM KURULU TOPLAMI:
Sayfa No : 8
1145
1146
1147
386
385
387
GAZİMÜRSEL İLK OKULU
GAZIMURSEL İLK OKULU
GAZİMÜRSEL İLK OKULU
1148
1149
5 SANDIK
385
377
1920 SEÇMEN
GAZIMURSEL İLK OKULU
GAZİMÜRSEL İLK OKULU
149 SANDIK
50550 SEÇMEN
Download

Okulların Açık Bulundurulması (ÖNEMLİ...)