01.09.2014
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ (ÜSD) İLE İLGİLİ
BİLGİ NOTU
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı’nın üçüncü yarıyılından itibaren Üniversite Seçmeli Dersleri (ÜSD) ders planımıza dahil edilmiştir.
Bu dersler, daha önceden ders planımızda mevcut olan Alan Dışı Seçmeli Derslerin yerini almaktadır.
ÜSD’ler, Arslanbey Yerleşkesi’nde yer alan Meslek Yüksekokulları tarafından açılarak ortak bir ders havuzunda toplanmaktadır.
Açılan dersler 2, 3, 4, 5 veya 6 AKTS olabilmektedir.
İzmit Meslek Yüksekokulu, bu havuza sekiz adet ders ile katkıda bulunmaktadır. İzmit MYO tarafından açılan dersleri, Arslanbey
Yerleşkesi’nde yer alan tüm Meslek Yüksekokullarındaki öğrenciler alabilecektir. Benzer şekilde İzmit MYO öğrencileri de, diğer
MYO’lar tarafından açılan ÜSD’leri alabilir.
Öğrencilerimizin mezun olma hakkını elde etmesi için, ikinci sınıfta (üçüncü ve dördüncü yarıyılların toplamında) toplam olarak
en az 12 AKTS değerinde ÜSD alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Örneğin; buna göre bir öğrenci isterse dört adet 3 AKTS
değerinde ders alırken, başka bir öğrenci üç tane 4 AKTS değerinde dersi başararak mezun olabilecektir.
İzmit MYO tarafından açılan derslerin derslik, gün ve saatleri ders programımızda belirtilmektedir. Farklı okulların açtığı ÜSD’leri
alan İzmit MYO öğrencileri, o dersi açan okulun ders programından aldığı dersin derslik, gün ve saatlerini öğrenecek ve o dersi
takip edecektir.
ÜSD sistemi 2013 yılı ve sonrasında kayıt olan öğrenciler için uygulanacaktır. 2012 ve daha önce kayıt olan
öğrenciler daha önce olduğu gibi yine ders listelerindeki mevcut Alan Dışı Seçmeli Dersleri alacaklardır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencileri aşağıda belirtilen ÜSD’leri seçemez.
Katalog
Ders
No
Kodu
4009056
MKP801
İş güvenliği
3
Ali Rıza Veziroğlu MYO
Makine Programı
4009057
MKP802
Kalite Güvence ve Standartlar
3
Ali Rıza Veziroğlu MYO
Makine Programı
4125013
FYP806
Yangın Güvenliği
4
Arslanbey MYO
Fidan Yetiştiriciliği Programı

Ders Adı
AKTS
Dersin Açıldığı MYO Adı
Bölüm Adı
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri aşağıda belirtilen ÜSD’leri seçemez.
Katalog
Ders
No
Kodu
4009056
MKP801
İş güvenliği
3
Ali Rıza Veziroğlu MYO
Makine Programı
4125013
FYP806
Yangın Güvenliği
4
Arslanbey MYO
Fidan Yetiştiriciliği Programı
Ders Adı
AKTS
Dersin Açıldığı MYO Adı
Bölüm Adı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı öğrencileri için ders seçim kriteri yoktur.

Yerel Yönetimler Programı öğrencileri aşağıda belirtilen ÜSD’leri seçemez.
Katalog
Ders
No
Kodu
3813001
MUP801
Ders Adı
İnsan Hakları
AKTS
3
Dersin Açıldığı MYO Adı
İzmit Meslek Yüksekokulu
Bölüm Adı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Programı
Download

ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ (ÜSD) İLE İLGİLİ BİLGİ NOTU