w w w. akc igersagligi .org
Akciğer Sağlığı ve
Yoğun Bakım Derneği (ASYOD)
VENÖZ TROMBOEMBOLİ
KURSU
1 Kasım 2014 Cumartesi,
Buruciye Otel, Sivas
Toplantı Başkanları: Prof. Dr. Zehra Seyfikli, Prof. Dr. Tevfik Özlü
Toplantı Sekreteri: Doç. Dr. Serdar Berk
Toplantının Amacı: Venöz tromboembolinin tanı ve tedavisindeki yeni gelişmeleri literatür eşliğinde tartışmak, katılımcıların bilgilerini güncellemek, olgu sunumları ile interaktif tartışmayı sağlamak.
PROGRAM
Saat
14:00-14:20
Konu
Eğitimci
Kayıt, Açılış, Tanışma ve Beklentiler
Prof. Dr. Zehra Seyfikli
Prof. Dr. Tevfik Özlü
I. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Cesur Gümüş, Doç. Dr. Şevki Hakan Eren
Hedef Kitle: Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Kalp-Damar Cerrahisi, Genel Cerrahi, Ortopedi,
Kardiyoloji, Yoğun Bakım ve Acil Tıp Uzman ve Asistanları.
14:20-14:40
VTE Kuşkulu Olguya Tanısal Yaklaşım
Prof. Dr. Gamze Kırkıl
Öğrenim Hedefleri
14:40-15:00
PE’de Antikoagülan Tedavi
Doç. Dr. Ömer Tamer Doğan
15:00-15:20
PE’de Trombolitik Tedavi
Doç. Dr. Sulhattin Arslan
15:20-15:40
Yeni Antikoagülanlar
Doç. Dr. Serdar Berk
15:40-16:00
Tartışma
16:00-16:20
Çay-Kahve Arası
Bu kursu tamamlayan kişiler güncel literatüre dayalı olarak;
1.
2.
Pulmoner tromboemboli tanısında klinik, laboratuvar, görüntüleme ve invaziv girişimlerin yerini, yararını, sırasını ve sınırlılıklarını anlatabilecekler.
Pulmoner tromboembolinin güncel takip ve tedavisini söyleyebilecekler.
Eğitimciler (Soyad alfabetik sırasına göre):
1.
Doç. Dr. Sulhattin Arslan, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas
2.
Doç. Dr. Serdar Berk, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas
3.
Doç. Dr. Ömer Tamer Doğan, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas
4.
Doç. Dr. Şevki Hakan Eren, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Anabilim Dalı, Sivas
5.
Doç. Dr. Hilal Ermiş, İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya
6.
II. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, Prof. Dr. Tevfik Özlü
16:20-16:40
PE’de Spesifik Sorunlar
Doç. Dr. Savaş Özsu
16:40-17:00
Uzun Dönem Takip ve KTEPH
Doç. Dr. Hilal Ermiş
1700-1740
Olgular
Prof. Dr. Cesur Gümüş,
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Selim İntepe
Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz
Prof. Dr. Cesur Gümüş, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Sivas
17:40-17:50
Tartışma
7.
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Selim İntepe, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Yozgat
17:50-18:00
Kurs Değerlendirme ve Kapanış
8.
Prof. Dr. Gamze Kırkıl, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ
18.00
Akşam Yemeği
9.
Prof. Dr. Tevfik Özlü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon
10. Doç. Dr. Savaş Özsu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon
11. Prof. Dr. Zehra Seyfikli, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas
12. Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Sivas
Sertifikasyon: Katılımcılara kurs sonunda ASYOD tarafından katılım belgesi verilecektir.
Ücret Politikası: Katılım ücretsizdir.
Prof. Dr. Zehra Seyfikli
Prof. Dr. Tevfik Özlü
Koşulsuz Eğitim eğitim desteği için
İlaç’a teşekkür ederiz.
Toplantıya katılmak isteyen hekimlerin alttaki Formu doldurup, [email protected]
göndermeleri gerekmektedir.
Toplantı Başvuru Formu
Başvuru Yapan Hekimin
Adı ve Soyadı
Çalıştığı İl
Çalıştığı Kurum
Uzmanlık Alanı
GSM No
E-Posta
Toplantı Sektereteri
Doç. Dr. Serdar Berk
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas
[email protected]
Download

Kursun ayrıntılı duyurusu ekte sunulmuştur.