OGRETIVEN KUBiLAY oRTAoKULU-oKI.]L Afi-E BiRLiGi
16.10,2014-31.12.2014 TARIHLERi ARASI GELK. -GbER TABLOSU
I
2
3
4
5
GELN.
ONECEKIYILLARDANDEVIR
KANTTNKK.A GELRI
MILLiEGITIT{DENAKTARtr,AN
GELiRi
GoNULLUBAGT$
TOPLAM
CTOSTERI
r0.185,63
3.492,00
3.000,00
r.696,2s
'ffiffiK
34.530,30
GELiR
I
TE\/NZLN<
2
DIGERGIDERLER
TOPLAM
I*ZMET BEDELi
GELk-CbBnraRrr
oKUL AiLE BiRri6i BA$KANI
'W.{WaAI{KADAMEvcur
oKUL AiLE
Blnrici naSrau vno.
MuZAFWPI^x
tlr
SEKRETER
FkDEvs
YE$Lru
/,n^
rt
UYE
SEMRATURKCAN
MUI{ASiP
SEVAL OZDEMiR
Download

Okul Aile Birliği Gelir