YGS BAŞVURULARI
YGS BAŞVURULARI
●
YGS-2014 başvuruları 02-15 Ocak 2014 tarihleri
arasında gerçekleşecektir.
Başvuruları, okulumuz 12. sınıflar rehber
öğretmeni İrem İ. Tunar kendi bürosunda
alacaktır.
●
Başvurular randevu sistemi ile alınacaktır.
Öğrencilerimizin başvuru randevusu rehberlik
servisi tarafından düzenlenecek ve süreç
başlamadan önce sınıf öğretmenleri aracılığıyla
kendilerine duyurulacaktır.
●
YGS BAŞVURULARI
Başvurunun aşamaları :
1. Aday Bilgi Formlarının öğrencilere dağıtılması.
2. Başvuru tarihleri itibariyle adayın bankaya “sınav
ücreti”ni yatırması (40 TL) ve “başvuru ücreti”ni sınıf
başkanına teslim etmesi (3 TL).
3. Öğrencilere, Aday Başvuru Formu'nun doldurulması için
sınıf öğretmenlerinin rehberlik etmesi ( Bunun için
rehberlik servisi tarafından hazırlanmış olan kılavuzun
kullanılması).
4. Doldurulmuş Aday Bilgi Formu ile öğrencinin rehberlik
servisinin verdiği randevuya gitmesi.
5.Rehberlik servisi tarafından adayın kaydının online
sisteme aktarılması.
YGS BAŞVURULARI
SINAV ÜCRETİ :
●
YGS başvurusu yapılabilmesi için öncelikle ÖSYMnin
belirlemiş olduğu bankalardan birine sınav ücretinin
yatırılması gerekmektedir.
(40 TL: Ziraat B., Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, TEB, PTT)
●
●
●
Sınav ücreti yatırılırken adayın TC Kimlik Numarasını
belirtmek gerekmektedir.
Bankalar bu ücreti başvuruların başladığı tarihte kabul
etmeye başlarlar. Daha önce ödeme yapılamaz.
Sınav ücreti yatırılmadan, sistem, adayın başvuru
sayfasının açılmasına izin vermemektedir.
YGS BAŞVURULARI
ADAY BİLGİ FORMU :
Öğrencinin, başvuru randevusuna giderken önceden onlara
dağıtılmış olan “Aday Bilgi Formu”nu eksiksiz doldurulmuş
olarak yanında bulundurması gerekmektedir.
Banka ödemesini yapmış ve aday bilgi formunu doldurmuş
olan aday, başvuruya hazır demektir.
YGS BAŞVURULARI
●
Aday Bilgi Formu'nda 4 ana bölüm bulunmaktadır :
1. Kimlik Bilgileri : Nüfus cüzdanı yardımıyla
doldurulacak bölüm
2. İletişim Bilgileri : Adaya en kolay ulaşılabilecek posta
adresinin, e-mail adresinin, telefon numaralarının
yazılacağı bölüm
3. Eğitim Bilgileri : Başvuru öncesi duyurulacak olan,
okul ile ilgili kod numaraları ve bilgilerin yazılacağı
bölüm
4. Sınava İlişkin Bilgileri : Adayın, YGS'ye nerede girmek
istediğini belirteceği bölüm. İstanbul 9 ayrı bölgeye
ayrılmaktadır ve bunlardan 2 tanesini sınav merkezi
olarak seçmek gerekmektedir.
YGS BAŞVURULARI
ADAY BİLGİ FORMU :
Bu bölümler dışında bu formda; adayın sınava gireceği
uygun bir okula yönlendirilebilmesi için “BOY” ve
“KİLO”sunu da yazması gerekmektedir.
Ayrıca sınavda bir yardımcıya ihtiyaç duyacağı bir engeli
olup olmadığını da belirtmesi gerekmektedir.
Aday, formun en alt köşesindeki Aday İmzası kısmını
tükenmez kalemle imzalamayı unutmamalıdır.
YGS BAŞVURULARI
●
●
●
Aday, ödemesini yapıp başvuru formu ile
randevusuna gittiğinde formdaki bilgiler rehber
öğretmen tarafından aynen sisteme aktarılır. Bir
web-cam yardımı ile adayın vesikalık fotoğrafı
çekilerek başvuru sayfasına eklenir.
Başvuru yapmanın başka türlü bir yolu yoktur.
Tüm işlem tamamlandıktan sonra sistemden
çıktı alınır ve sistem adaya bir “ADAY
İNTERNET ŞİFRESİ” verir.
YGS BAŞVURULARI
●
●
●
ADAY İNTERNET ŞİFRESİ; hayati önem taşır çünkü
ÖSYM ile ilgili bundan sonraki TÜM online işlemlerde
adaya gerekecektir.
Şifreyi edindikten sonra www.osym.gov.tr adresinde
bulunan “Aday İşlemleri Sistemi”ne giriş yapılması
gerekmektedir.
Sistem, ilk girişte mevcut şifreyi değiştirerek yeni bir
şifre oluşturulmasını ister. Bu değişiklikten sonra eski
şifre geçersiz olur, yeni şifreyi unutmamak gerekir !!!
YGS BAŞVURULARI
●
●
Başvuru merkezinde başvuru yapıldıktan sonra
artık bu merkezden adayın sistemine giriş
yapılamamaktadır. Yani rehber öğretmen
tarafından adayın sayfası bir daha
açılamamaktadır.
Başvurusunu kontrol etmek veya bir şey
değiştirmek isteyen aday, ÖSYM şifresi ile
“Aday İşlemleri Sistemi”ne girerek bunu ancak
kendisi gerçekleştirebilmektedir.
YGS BAŞVURULARI
●
●
●
ÖSYM, bankaya yatırılan sınav ücreti dışında
bir de 3 TL.lik başvuru ücreti talep etmektedir.
Sınıf başkanının bu ücreti başvurulardan önce
toplayarak müdür yardımcısına teslim etmesi
gerekmektedir.
Başvurunun bitiminde adaya verilen çıktı
herhangi bir yerde kullanılmayacaktır. Yine de
kayıt yaptırdığının kanıtı olarak sınav tarihine
kadar saklamasında fayda vardır.
YGS BAŞVURULARI
●
●
●
Sınav tarihi yaklaştığında aday, ÖSYM'nin web
sitesinde yer alan “Aday İşlemleri Sistemi”ne şifresi ile
girerek sınava gireceği okulu öğrenecektir.
Bu bilginin üzerinde yer aldığı fotoğraflı belge “Sınav
Giriş Belgesi”dir ve bu belgeyi çıktı alarak sınava
giderken yanında götürmesi şarttır! Aksi halde sınava
kabul edilmemektedir.
ÖSYM artık hiçbir belgeyi adayın adresine posta ile
göndermemektedir. Tüm gerekli belgeler yukarıdaki
sistemden şifre ile girilerek edinilecektir. (Örnek :
sınava giriş belgesi, sınav sonuç belgesi vb.)
YGS BAŞVURULARI
Başvurular ile ilgili her adımın dikkatle takip
edilmesi, eksiklikleri ve aksaklıkları en aza
indirecektir.
Teşekkürler, Başarılar !
Download

Aday Bilgi Formu