ARI ÇALIŞTAYI (VET-ARI)
17-18 Ekim 2014 - ANKARA
Sunuş
Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği öncülüğünde Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Öğrenci Topluluğu VetAnka ile birlikte 17-18 Ekim 2014 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Satı Baran Konferans Salonunda “Arı Çalıştayı" gerçekleştirilecektir.
Arıcılık, küçük sermaye ve az masrafla ve toprağa bağımlı olmaksızın yapılabilen, kısa sürede gelir
getirebilen, orman içi ve kenarı köylerde yaşayan topraksız ve az topraklı çiftçilerin gelir
düzeylerinin artmasını sağlayan bir tarım koludur. Arıcılığın tarihçesi insanların mağara hayatı
yaşadığı on binlerce yıl öncesine kadar gider. Tarihi gelişim içinde taş devrinden itibaren önce
mantar ve ağaç kütükleri, sonra toprak ve kilden yapılmış kaplar kovan olarak kullanılmış ve
zamanla bugün kullanılan kovanlar geliştirilmiştir.
Günümüzde arıcılık, tüm dünyada yapılan en yaygın tarımsal faaliyetlerden birisidir. Türkiye'de ise
arıcılık, çok eski yıllardan beri gelenek olarak yapılan sosyo-ekonomik bir faaliyettir. Türkiye koloni
varlığı, bal ve balmumu üretimi ve arıcılık ürünü dış satımı noktasında dünyada sayılı ülkeler
arasındadır. Ekolojik ve sosyo-ekonomik yapısı gereği, ülkemizin her yerinde arıcılık yapılabilirken
sırasıyla Ege, Karadeniz ve Akdeniz Bölgeleri gerek kovan sayısı gerekse üretim payı bakımından
arıcılık için en önemli bölgelerdir.
Gerçekleştirilecek bu Çalıştay kapsamında Arı Yetiştiriciliği; Hastalıkları ve Sağlatım Uygulamaları
ile Arı Ürünleri konularında Teorik ve Uygulamalı bilgi sunulacaktır. Çalıştay doğrudan Fakültemiz
öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecektir. Teorik bilgilerin yanısıra uygulamaya dönük olarak,
bölgemizde bal dolumu yapan bir işletmenin ziyaret edilmesi ve yine bölgemizde profesyonel
anlamda arıcılık yapan bir işletmede bilgilendirmenin yapılması hedeflenmektedir.
Bu alanda çalışmayı düşünen öğrencilerimize son derece faydalı olacağına inandığımız bu
Çalıştay’a destek veren Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığına, Vilsan Veteriner
İlaçları A.Ş.’ye ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği’ne de bu vesileyle içtenlikle teşekkür ediyoruz.
Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği
VetAnka Öğrenci Topluluğu
ARI ÇALIŞTAYI (VET-ARI)
17-18 Ekim 2014 - ANKARA
Düzenleme Kurulu
Prof.Dr.Ender YARSAN (Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Başkanı)
Doç.Dr.Levent ALTINTAŞ (Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği)
Yrd.Doç.Dr.Hüsamettin EKİCİ (Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği)
Dr.Begüm YURDAKÖK (Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği)
Araş.Gör. F.Gönül AYDIN (Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği)
Araş.Gör.Sedat SEVİN (Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği)
Hüseyin YILMAZ (VetAnka Öğrenci Topluluğu)
Yasin SEZER (VetAnka Öğrenci Topluluğu)
Eren USLU (VetAnka Öğrenci Topluluğu)
Doruk DEMIRCI (VetAnka Öğrenci Topluluğu)
ARI ÇALIŞTAYI (VET-ARI)
17-18 Ekim 2014 - ANKARA
Çalıştay Tarihi
17-18 Ekim 2014
Çalıştay Yeri
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Satı Baran Konferans Salonu (Teorik)
Atatürk Orman Çiftliği (Uygulama)
DogalBal (Uygulama; Kalecik-ANKARA)
Kayıt Ücreti
Kayıt ücreti 5 TL’dir.
Kayıt Ücretine Dahil faaliyetler
Çalıştay Programına (Teorik – Uygulama) Katılım
Bir öğle ve bir akşam yemeği (18 Ekim 2014, Cumartesi)
Fakülteden Uygulama Yerlerine Ulaşım
Katılım Belgesi
Çanta
Uygulama için Kıyafet-Maske
Web sayfası
Dernek Web sayfası; www.vetfarmatoks.org.tr
VetAnka Facebook adresi; https://www.facebook.com/VetAnka2014
ARI ÇALIŞTAYI (VET-ARI)
17-18 Ekim 2014 – ANKARA
17 Ekim 2014 - Cuma
08:15-08:30
Kayıt ve Hoşgeldiniz
08:30-09:15
Arı Yetiştiriciliği ve Arı Irkları
Doç.Dr. Ebru ONBAŞILAR
(Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
09.15-09.30
Ara (Çay vs.)
09:30-11:00
Arı Hastalıkları
Prof.Dr. Ahmet DOĞANAY
(Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim dalı Öğretim Üyesi)
11:00-11:15
Ara (Çay vs.)
11:15-11:45
Arı Hastalıklarında Sağaltım
Prof.Dr. Ender YARSAN
(Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı)
11:45-12:30
Arı Ürünleri
Prof.Dr. Özlem KÜPLÜLÜ
(Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı)
12:30-14:00
Öğle Arası
14:00-17:00
Uygulama
Atatürk Orman Çiftliği Bal Dolum Ünitesi
18 Ekim 2014 - Cumartesi
10.00-15.00
Uygulama
DogalBal İşletmesi - KALECİK
17.00
Akşam Yemeği
Download

ARI ÇALIŞTAYI (VET-ARI) 17-18 Ekim 2014 - ANKARA